ROMÂNIA PLUS - Trasee turistice feroviare; Preţ: 6.00 RON

TURISM ÎN GLASUL ROŢILOR DE TREN … deoarece o călătorie cu trenul are un farmec aparte. Indiferent de rangul trenului sau de clasa pe care călătoreşti, poţi avea parte de surprize extrem de plăcute dacă priveşti pe geam. Dincolo de sutele de halte sau gări, unele care ţi se par de-a dreptul anonime, ţi se pot dezvălui lucruri greu de imaginat: zone extrem de pitoreşti, rezervaţii, monumente de arhitectură, centre etnofolclorice cu tradiţii superbe, ale căror existenţă abia mai pâlpâie în lumea noastră supertehnologizată. Deci, călătorule, chiar dacă eşti zorit de agitaţia acestui început de mileniu, fă un efort şi coboară chiar într-o staţie a cărei nume nu-ţi spune nimic deosebit şi vei descoperi splendori de artă, cultură şi ale naturii. Iată de ce traseele descrise de noi te invită la redescoperirea României într-o călătorie în cântecul inegalabil al glasului roţilor de tren. Exemplu: „TRASEUL 4 (Magistrala 500): BUCUREŞTI – BUZĂU – BACĂU – SUCEAVA - VICŞANI (489 km) Timpul total de parcurgere: 8 h cu tren accelerat, rapid şi intercity; 11 h 30’ cu tren personal* 0 km. – BUCUREŞTI. Vezi descrierea de la Traseul 2. Notă: Traseul comun până la Ploieşti cu Magistrala 300. (Traseul 2). 60 km. – PLOIEŞTI. Vezi descrierea de la Traseul 2. 71 km. – VALEA CĂLUGĂREASCĂ. Hm. Sat. Renumit centru viticol şi de vinificaţie (Podgoria Dealu Mare). Cramă (1777) construită din lemn, monument de arhitectură. 81 km. – TOMŞANI. hc. Sat. Biserica din lemn „Adormirea Maicii Domnului” (1729). 92 km. – MIZIL. Staţie cf. din 1872. Oraş. Bisericile „Sf. Ioan” (1857) şi „Adormirea Maicii Domnului” (1865). Centru viticol şi de vinificaţie. 108 km. – PIETROASELE. hc. Sat. Renumit centru viticol şi de vinificaţie. Prelucrarea artistică a pietrei. Urmele unui castru roman din sec. II. Locul de descoperire al „Tezaurului de la Pietroasa“ (expus la Muzeul Naţional de Istorie al României). Ruinele cetăţii lui Negru Vodă. 118 km. – BĂILE SĂRATA MONTEORU. hcv. Staţie cf. din 1872. Staţiune balneoclimaterică de interes general, cu funcţionare permanentă (funcţionează neîntrerupt din 1895), tratează afecţiuni reumatismale, posttraumatice, neurologice periferice, ginecologice, etc. Complex arheologic. Punct de plecare spre vulcanii noroioşi de la Pâclele Mari şi Mici, Mânăstirea Ciolanu, Tabăra de sculptură de la Măgura, etc. 128 km. – BUZĂU. Nod de cale ferată (Relaţia 504: Nehoiaşu; Relaţia 702: Făurei – Ţăndăreni – Feteşti). Staţie cf. din 1872. Municipiu reşdinţă de judeţ (atestat din 1376). Complexul episcopal (1649) ctitorit de Matei Basarab. Palatul Domnesc (1710) construir de Constantin Brâncoveanu. Biserica Banu (1571). Biserica Neguţători (sec. XVII). Palatul Municipal (1869-1906) în stil italian. Parcul Crâng (10 ha) cu stejari seculari. Etc.”