ROMÂNIA PLUS - Rezervaţii naturale; Preţ: 6.00 RON

De ce avem nevoie de „Rezervaţii naturale”?. Să fim realişti, în vârtejul ei, civilizaţia umană are uneori tendinţa de a elimina elemente ale naturii de care ulterior ar fi avut nevoie. Un mod inteligent de a conserva natura în starea ei primordială este de a proteja prin lege o anumită suprafaţă de aşa manieră încât omul să nu mai intervină acolo ci să reprezinte doar un element observator, un spaţiu pe care îl folosim doar studiindu-l în mod ştiinţific fără a interveni în derularea proceselor biologice. Sunt spaţii care trebuie respectate cu sfinţenie de fiecare dintre noi. Un bun exemplu îl constituie : „PARCUL NAŢIONAL RETEZAT (Jud. Hunedoara – Munţii Retezat). Cea mai mare rezervaţie ştiinţifică din România, inclusă în patrimoniul UNESCO. Vârfuri semeţe de o rară frumuseţe (Peleaga – 2509 m, Păpuşa – 2502 m, Retezat – 2485 m). Alte zeci de vârfuri cuprinse între 1900 şi 2450 m, 82 de lacuri şi tăuri alpine (cel mai adânc Tăul Negru – 25,2 m, cele mai întinse: Bucura – 10,9 ha, Zănoaga şi Gemenele – 5 ha). Păduri de gorun, fag, mesteacăn, molid, paltin de munte etc. Există şi arbori ocrotiţi cum ar fi: zâmbrul, azinul de munte etc., numeroase flori de munte endemice şi relicte în circurile glaciare. Faună extrem de complexă: mistreţul, ursul, cerbul, râsul, pisica sălbatică, capra neagră, nevăstuica, şoimul călător, şorecarul, acvila de munte, vulturul sur şi brun etc. Pâraiele şi tăurile sunt populate cu păstrăvi. Dintre reptile se remarcă vipera. În zona Gemenele există o rezervaţie ştiinţifică de 2000 ha, unde funcţionează un laborator alpin unic ân România. Rezervaţia ştiinţifică poate fi vizitată doar cu aprobare. (D7 – careul în care este situată).”