ROMÂNIA PLUS - Saline celebre; Preţ: 6.00 RON

În Antichitate, în multe locuri, valoarea sãrii era echivalentã cu cea a argintului sau a aurului. Zonele saline au început sã fie exploatate fie prin evaporare, fie prin exploatãri la suprafaţã. Mai târziu, au început exploatãrile în adânc. În România, drept mãrturie stau documentele din perioada romanã. Cu timpul, exploatarea sãrii a devenit o veritabilã industrie. Dar, odatã cu aceasta, apare şi o perioadã neagrã: munca la ocnã. Scoaterea sãrii era treaba deţinuţilor, care trebuiau sã şi-o îndeplineascã în condiţii deloc de invidiat, într-o muncã silnicã de o duritate menitã a-ţi da fiori (de aici şi denumirea peiorativã datã chiar şi astãzi deţinuţilor, şi anume, cea de ocnaş). Pe lângã necesarul vital, pe la începutul veacului XX, sarea a devenit o „hranã” importantã şi pentru industria chimicã. Adevãrata mecanizare a exploatãrii abia acum începe, iar „apetitul” chimiei pentru aceastã materie primã creşte pe zi ce trece. Dar nu avem pentru ce a ne teme. Numai România are rezerve de sare care ar acoperi necesarul mondial pe timp de câteva milenii. Dar oamenii au descoperit şi beneficiile terapeutice ale apei sãrate, ale microclimatului de salinã sau ale nãmolurilor sãrãturate. Lacurile, salinele, izvoarele, toate acestea au devenit surse de însãnãtoşire pentru nenumãrate generaţii de suferinzi. Aceastã descoperire a dus la amplificarea unei alte industrii: cea a turismului balnear salin, care îşi are originile în veacurile XVIII – XIX. Noi vă oferim în acest ghid un număr de 12 trasee turistice cu descrierea atât a salinelor, lacurilor sârate, sărăturilor cât şi a obiectivelor turistice aflate pe aceste trasee. Exemplu: „TRASEUL XII (Bacãu – Oneşti– TÂRGU OCNA – Comãneşti – Mãgireşti – SOLONŢ – TAZLÃU – Sãvineşti – Bacãu) TÂRGU OCNA (J5), renumit pentru numeroasele saline. În interiorul salinei exploatate şi astãzi se aflã amenajat un sanatoriu pentru bolnavii suferind de astm alergic. De asemenea, se gãsesc numeroase izvoare de apã mineralã sãratã recomandate pentru tratarea afecţiunilor tubului digestiv şi al aparatului locomotor. În localitate poate fi vizitatã biserica Mãnãstirii Rãducanu „Buna Vestire”, ctitoritã în 1664 de marele logofãt Nicolae Buhuş şi pictatã în 1811, fiind singura bisericã din România care are pisania în limba francezã. În interior se aflã mormântul lui Costache Negri”.