DRACULAND; Preţ: 28.00 RON

„DRACULAND” – o lucrare specială, având ca sursă de inspiraţie romanul lui Bram Stoker, „DRACULA”. Este o carte de numai 125 de pagini structurată pe două părţi: prima parte face o analiză a evoluţiei mitului DRACULA în literatură şi cinematografie de la apariţia cărţii lui Bram Stoker până în anul 2000. Partea a doua are ca obiect Transilvania în special şi România în general, locul de origine al mitului, şi conţine o foarte atrăgătoare şi concisă descriere a acestei zone geografice, istorice, etnografice şi mai ales turistice. Decorată cu fotografii şi simboluri etnografice specifice zonei, este o lectură relaxantă şi în acelaşi timp incitantă stimulând curiozitatea de a explora acest spaţiu plin de magie. Iată un citat din prima parte: „Naşterea postumã a mitului lui Dracula are mai multe izvoare: memoria popularã colectivã a ţãrilor române, povestirile fantastice ruseşti sau turceşti, dar mai ales, legendele pe care saşii din Transilvania le-au rãspândit în limba germanã. Astfel, din confruntarea celor douã imagini, eroul Vlad Ţepeş şi miticul Dracula, faţa dublã a unui Ianus eroic şi, în acelaşi timp, diabolic, supravieţuirea legendarã a mitului lui Dracula s-a fãcut pe seama imaginii istorice a lui Vlad Ţepeş”. Şi un citat din a doua parte a cărţii: „Draculand” Transilvania existã! Contrar pãrerii multor americani, Transilvania existã”, spune chiar un american – d-na Gail Kligman, profesor (full professor) în cadrul Departamentului de Sociologie de la University of California, Los Angeles, SUA. Doctor în sociologie, Gail Kligman este autoarea cãrţii “Nunta mortului: ritual, poeticã şi culturã popularã în Transilvania” (The Wedding of the Dead: Ritual, Poetics and Popular Culture in Transylvania) publicatã în 1988, de unde am citat afirmaţia de mai sus şi urmãtoarea: “Am fost oarecum uimitã de reacţia pe care o trezeşte numele de Transilvania. Mulţi americani nici nu ştiu cã existã cu adevãrat. Cele mai obişnuite întrebãri care mi se pun sunt: Vrei sã spui cã într-adevãr existã un loc numit Transilvania? Unde?”. Cartea este redactată în limbile română, egleză, germană şi maghiară, este disponibilă pe CD la preţul de 28,00 lei/exemplar.