CELULA ANIMALĂ/VEGETALĂ

Prezentarea comparativă, pe aceeaşi planşă, a celulei animale cu celula vegetală

detalii>>