Listeaza

TRASEUL I : GIURGIU - BUCURESTI - BACAU - RADAUTI

TRASEUL I: GIURGIU – BUCUREŞTI – BUZĂU – FOCŞANI – BACĂU – SUCEAVA – GURA HUMORULUI – RĂDĂUŢI - SIRET ( 671 km)

- 0 km – Punct de trecere al frontierei spre Bulgaria.

- 5 km – GIURGIU.  Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1394). Port la Dunăre. Ruinele cetăţii medievale (sec. XV). Turnul cu ceas (sec. XVIII, 23 m. înălţime). Portul fluvial (în formă de vapor). Prefectura veche (sf. sec. XIX). Primăria (1889). Podul peste Dunăre (1952-1954). Monumente, statui. Muzee. Teatru.

- 38 km – CĂLUGĂRENI. Sat. Podul cu efigia lui Mihai Viteazu în memoria luptei câştigate pe Neajlov. Conacul Varthiadi (sec. XIX). Rezervaţia floristică Comana.

- 31 km – BUCUREŞTI. (Punct de legătură cu traseele II, III, IV şi V)  Capitala României (atestat din 1459). Principalul centru administrativ, politic, economic, comercial, cultural şi universitar al României. Muzee, teatre, operă, filarmonică. Parcuri. Nod rutier şi de cale ferată. Aeroport internaţional.  Principalele obiective turistice: Palatul Parlamentului (Casa poporului), 64800 mp. A doua clădire ca mărime din lume după clădirea Pentagonului. Hotel „Intercontinental” (1968-1970). Palatul Sportului (6000 locuri). Teatrul Naţional (1967-1970). Atheneul Român (1886-1888). Casa Capşa (1852). Casa Lenş-Vernescu (1820). Cercul Militar Naţional (1912). Palatul Băncii Naţionale (1884-1890). Palatul CEC (1896-1900). Palatul Cotroceni (1893). Palatul Ghica (înc. sec. XIX). Palatul Patriarhiei (1658). Palatul regal (1928-1937). Palatul Ştirbei (1833). Restaurantul Carul cu Bere (1875-1879). Arcul de Triumf (1936). Hanul lui Manuc (1808). Curtea Veche (sec. XV-XVIII). Biserica Colţea (sec. XVII). Biserica Plumbuita (sec. XVI). Biserica Doamnei (sec. XVII). Monumente, statui. Grădină botanică. Zoo.

- 16 km – AFUMAŢI. Sat. Ruinele zidurilor cetăţii lui Radu de la Afumaţi (sec. XVI). Biserica „Sf. Treime” (1696)

- 41 km – URZICENI. Municipiu (atestat din sec. XVI). Biserici ortodoxe din sec XIX. Conace (1905 şi 1931). Prototeria (1889). Pădurea Manasia.

- 55 km – BUZĂU. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1376). Complexul Episcopal (1649) ctitorit de Matei Basarab. Palatul Domnesc (1710) construit de Constantin Brâncoveanu. Biserica Banu (1571). Biserica Neguţători (sec. XVII). Palatul Municipal (1869-1906) în stil italian. Parcul Crâng (10 ha) cu stejari seculari. Muzee. Teatru.

- 20 km – POŞTA CÂLNĂU.  Sat. Centru de ceramică populară.

- 12 km – RÂMNICU SĂRAT. Municipiu (atestat din 1439). Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1697) ctitorită de Constantin Brâncoveanu, cu picturi de Pârvu Mutu. Biserica „Sf. Dumitru” (1708). Biserica „Sf. Spiridon” (1784). Gara (1881). Primăria (1898). Grădina publică cu arbori seculari. Muzeu.

- 38 km – FOCŞANI. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din sec. XVI). Biserica „Naşterea Maicii Domnului” (1661) ctitorită de Gheorghe Ghica. Biserica Domnească (1785). Biserica fostei Mănăstiri Precista (înc. sec. XVIII) ctitorită de Constantin Mavrocordat. Biserica „Profetul Samuil” (sec. XVIII). Monumentele Unirii şi Independenţei. Rezervaţia Lunca Siretului (388 ha). Muzeu.

- 22 km – MĂRĂŞEŞTI. Oraş (atestat din 1455). Mausoleul eroilor din Primul Război Mondial (1922-1938). Biserica Adormirea Maicii Domnului” (1830-1835).

- 25 km – ADJUD. Oraş (atestat din 1433). Muzeu de ştiinţele naturii.

- 31 km – RĂCĂCIUNI. Sat.  Biserica din lemn „Sf. Voievozi” (1808) cu picturi din 1877. Conacele Fomaroki (1910) şi Buzdugan (1912). Sporturi nautice pe lacul de acumulare Siret. Muzeu etnografic.

- 27 km – BACĂU. (Punct de intersecţie cu Traseul II) Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1408). Biserica „Precista” (1498) ctitorită de fiul lui Ştefan cel Mare, Alexăndrel. Ruinele Curţii Domneşti. Biserica „Sf. Ierarh Nicolae” (1848). Biserici din sec. XIX. Biblioteca Judeţeană (1774), cea mai veche clădire din oraş. Parcul Canciov (24,5 ha.) Parcul Gherăieşti (36,6 ha) cu o frumoasă pădure de conifere. Observator astronomic cu planetariu. Muzee. Teatru. Filarmonică.

- 44 km – ROMAN. Municipiu (datat din 1392). Ruinele cetăţii (sec. XIV – XVII). Catedrala Episcopală (1542) ctitorită de Petru Rareş. Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1609). Biserica „Intrarea în Biserică” (1791-1826). Casa vornicului Done (1828). Hanul Episcopiei (mijl. sec. XVIII). Hanul Done (1830). Casa Iancu Teodoru (1850). Centru de ceramică populară. Zoo. Muzeu.

- 49 km – CRISTEŞTI. Sat. Biserica „Sf. Voievozi” (sec. XVII).

- 18 km – VADU MOLDOVEI. Sat. Biserica „Schimbarea la faţă” (1871). Bisericile din lemn „Sf. Nicolae” (1805), „Sf. Arhangheli” (1832), „Sf. Nicolae” (1835). Casa memorială Matei Millo.

- 11 km – FĂLTICENI. Municipiu (atestat din 1440). Casa Lovinescu (sec. XIX). Colecţia sculptorului Ion Irimescu. Iazur şi heleştee. Centru pomicol. Muzeu.

- 26 km – SUCEAVA. (Punct de legătură cu traseul II). Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1388). Cetatea (sec. XIV – XVI). Biserica „Sf. Gheorghe” – Mirăuţi (1375-1391) ctitorită de Petru I Muşat. Mănăstirea „Sf. Ioan cel Nou” (1514) ctitorită de Bogdan III cel Chior, fiul lui Ştefan cel Mare. Biserica „Sf. Dumitru” – Domnească (1534-1535). Biserica „Învierea Domnului” (1551) ctitorită de Elena Rareş. Biserica „Sf. Nicolae” – Prăjescu (sec. XVII). Biserici din sec. XVII – XIX. Mănăstirea armenească Zamca (sec. XV). Palatul Domnesc (sec. XIV – XVII). Hanul Domnesc (sec. XVII – XVIII). Muzeul Naţional al Bucovinei. Muzee. Planetariu. Punct de pornire spre localităţile cu monumente arhitectonice din nordul Bucovinei.

- 15 km – ŞCHEIA. Sat. Biserica „Sf. Ilie” (1488) ctitorită de Ştefan cel Mare, cu picturi din 1632.

- 30 km – PĂLTINOASA. Sat. Centru de ceramică populară.

-         6 km – GURA HUMORULUI. Oraş (atestat din …). Centru de artă şi tradiţii populare. Parc dendrologic. Rezervaţiile geologice Piatra Pinului şi Piatra Şoimului. Mănăstirea Umor (1530); remarcabile picturi exterioare în care predomină roşul şi albastrul; fresca „Asediul Constantinopolelui”; monument UNESCO. Mănăstirea Voroneţ (1488) ctitorită de Ştefan cel Mare; pictată în 1547 în celebra culoare „albastru de Voroneţ”; superba frescă exterioară „Judecata de Apoi”; monument UNESCO. Muzeu.

-         19 km – VAMA. Sat. Biserica „Sf. Nicolae” (1797). Biserica din lemn „Înălţarea Domnului” (1783). Piuă pentru bătut sumane (1925). Centru etnografic (prelucrarea artistică a lemnului şi pieilor).

- 18 km – VATRA MOLDOVIŢEI. Sat. Mănăstirea Moldoviţa (1402-1410), ctitorită de Alexandru cel Bun; picturi exterioare în tentă verzuie (1537) din care ies în evidenţă „Asediul Constantinopolelui” şi „Scara lui Ieseu”; muzeu; monument UNESCO.

- 34 km – SUCEVIŢA. Sat. Mănăstirea fortificată. Biserica Mănăstirii (1581-1584); picturi exterioare pe fond predominant verde (1596); fresce remarcabile precum „Geneza”, „Viaţa lui Moise”, „Imnul acatist” etc.; monument UNESCO. Biserica „Arătarea Domnului” (1772).

- 8 km – MARGINEA. Sat. Renumit centru de ceramică populară (neagră şi roşie smălţuită).

HANUL VOIEVOZILOR*** 3 stele

Cazare, masă, miniparc zoo, agrement, colaboratori echitaţie şi aviaţie de agrement

Judeţul SUCEAVA

DN 2E, între Marginea şi Vicovu de Jos

Tel: 0230-415 425; 0744-605 383; 0744-788 874

E-mail: office@hanulvoievozilor.ro

www.hanulvoievozilor.ro

- 8 km – RĂDĂUŢI. Municipiu (atestat din 1393). Biserica „Sf. Nicolae” – Bogdana (1359) ctitorită de Bogdan I, cea mai veche biserică din zid din Moldova. Biserica romano-catolică (1823-1826) în stil romanic, cu turn-clopotniţă înalt de 35 m. Biserica evanghelică (1862). Fosta Judecătorie (1862). Sinagoga (1879). Casa germană (1896). Centru etnografic (olărit, prelucrarea artistică a lemnului şi pieilor). Rezervaţia Mlaştina Rădăuţi (5 ha). Zoo. Muzeul tehnicilor populare bucovinene.

- 21 km – SIRET. Oraş. Biserica „Sf. Treime” (mijl. sec. XIV). Biserica romano-catolică franciscană „Maica Domnului” (mijl. sec. XIV). Biserica „Sf. Ioan Botezătorul” (1672). Fosta Primărie (1826). Hanul (sf. sec. XIX). Cimitirul evreiesc (sec. XVII – XX).

-         3 km – Punct de trecere al frontierei cu Ucraina.

 

Listeaza