Listeaza

TRASEUL IV a: RAMNICU VALCEA - SIBIU

TRASEUL IV a: RÂMNICU VÂLCEA – SIBIU (99 km)

- 0 km – RÂMNICU VÂLCEA. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1370). Complexul Episcopia Râmnicului (sec. XVII – XIX). Biserica „Sf. Nicolae” (1504) cu picturi de Grigore Zugravu şi Gh. Tattarescu. Biserica „Sf. Dumitru” (sec. XIV – XV). Biserica „Cuvioasa Paraschiva” (1557-1587). Biserica „Buna Vestire” (1509-1510). Biserici din sec XVIII – XIX. Schitul Cetăţuia (1860) cu picturi de Gh. Tattarescu. Fântâna Ştirbei (1853). Lacul de acumulare Râmnicu Vâlcea. Zona de agrement „Ostroveni”. Posibilităţi de practicare a sporturilor nautice. Zoo. Muzee. Teatru.  

 (Punct de legătură cu traseul IV).

- 5 km – BUJORENI. Sat. Muzeul satului vâlcean cu exponate în aer liber.

 - ­13 km – CĂLIMĂNEŞTI. Oraş (atestat din 1386). Schitul Ostrov (1520-1522) ctitorit de Neagoe Basarab; fresce în stil bizantin (sec. XVIII). Pavilionul central (1896). Casa Miscurici (1850-1860). Casa din lemn Dobrin (1880). Biserica „Sf. Nicolae” (1788), cu picturi originale, în localitatea componentă Păuşa. Schitul „Sf. Ioan de sub piatră” (1670). Ruinele castrului roman Arutela. Staţiune balneoclimaterică de interes general. Ape minerale sulfuroase, cloruro-sodice, bromurate, magneziene, reci şi termale. Bază de tratament. Parcul Ostrov pe o insulă din mijlocul lacului de acumulare Călimăneşti. Punct de plecare pe traseele montane din Munţii Cozia.

- 2 km –  COZIA. Mănăstirea „Sf. Treime” (1387-1788) ctitorită de Mircea cel Bătrân; pictată în 1390-1391; mormântul lui Mircea cel Bătrân. Biserica bolniţă „Sf. Apostoli” (1542-1543). Muzeu de artă religioasă. Punct de plecare pe traseele montane din Munţii Cozia.

- 22 km – MĂNĂSTIREA CORNETU (1666).

- 31 km – TURNU SPART. Ruinele unui turn rotund (1533).

- 2 km –  CETATEA TURNU ROŞU. Cetate medievală cu rol defensiv (sec. XIII – XV).

- 1 km – BOIŢA. Sat. Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (sec. XVIII) cu zid de incintă. Castelul Turnu Roşu (sec. XIX).

- 5 km – TĂLMACIU. Oraş (atestat din 1318). Biserica „Cuvioasa Parascheva” (sec. XVIII) cu picturi din 1786. Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (înc. sec. XIX) cu zid de incintă, în localitatea componentă Băiţa. Castelul „Turnu Roşu” (sec. XIX) în localitatea componentă Băiţa. Ruinele unui turn de pază (sec. XIII – XIV). Muzeu.

- 17 km – SIBIU. (Punct de legătură cu traseele VI şi VI a). Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1191). Aeroport internaţional. Fortificaţiile Sibiului (sec. XIII-XIV). Turnurile cetăţii (sec. XIV-XV). Biserica evanghelică (sec. XIII-XV) în stil gotic. Biserica spitalului (1293). Catedrala ortodoxă mitropolitană (1902-1906), construită după modelul bisericii Sfânta Sofia din Istanbul. Cazarma Kempel (sec. XV). Zidul cu arce din Pasajul Scărilor (1357-1366). Casa Artelor (1370). Primăria veche (1470-1491). Casele Johann Lula (1501-1514), Weidner (1571), Haller (sec. XVI) în stil renascentist. Hanul „La mielul alb” (sec. XVI). Palatul Brukenthal (1778-1788). Muzeul Brukenthal (cu picturi ale şcolilor flamande, germane, italiene). Muzeul Tehnicii Populare (în Pădurea Dumbrava). Monumente, statui. Teatre, filarmonică. Muzee. Parcul natural „Dumbrava” (30 ha.).

 

Listeaza