Listeaza

TRASEUL XII: FOCŞANI – ODOBEŞTI – PASUL TULNICI

TRASEUL XII: FOCŞANI – ODOBEŞTI – PASUL TULNICI (125 km)

-0 km – FOCŞANI. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din sec. XVI). Biserica „Naşterea Maicii Domnului” (1661) ctitorită de Gheorghe Ghica. Biserica Domnească (1785). Biserica fostei Mănăstiri Precista (înc. sec. XVIII) ctitorită de Constantin Mavrocordat. Biserica „Profetul Samuil” (sec. XVIII). Monumentele Unirii şi Independenţei. Rezervaţia Lunca Siretului (388 ha). Muzeu. (Punct de legătură cu traseul XI).

-12 km – ODOBEŞTI. Oraş (atestat din sec. XIII). Cea mai veche şcoală de viticultură (1899). Beciul domnesc zidit în piatră (sec. XV). Biserica „Sf. Ilie” (1777). Casa Ferhat (sec. XVII). Ruinele cetăţii Crăciuna (sec. XV). Centru etnografic (împletituri din răchită). Renumit centru viticol şi de vinificaţie (celebra „Galbenă de Obobeşti”). Muzeu. Punct de plecare pe traseele montane din Munţii Vrancei.

-6 km – JARIŞTEA. Sat. Important centru viticol.

-21 km – VIDRA. Sat. Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (înc. sec. XIX). Biserica „Sf. Voievozi” (1809).

-8 km – COLACU. Sat. Biserică din lemn (sec. XIX). Centru etnografic (cojocărit).

-4 km – VALEA SĂRII. Sat. Biserica din lemn „Cuvioasa Parascheva” (1772-1773).

-17 km – TULNICI. Sat. Biserica „Sf. Voievozi” (1809). Rezervaţia forestieră Lepşa-Zaboia (211 ha). Rezervaţia de arbori seculari Tişiţa (307 ha). Rezervaţia floristică şi peisagistică Cascada Putnei (10 ha). Punct de plecare pe traseele montane din Munţii Vrancei.

-14 km – LEPŞA. Sat. Schitul Lepşa cu biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1780). Păstrăvărie. În apropiere cascadă pe râul Putna. Pensiuni

-26 km – PASUL TULNICI/MUŞAT (1.100 m). Traseu deosebit de pitoresc. Drumul este în general bun dar există o porţiune de circa 50 km, după Lepşa până aproape de Ojdula, care are caracterul unui drum forestier. Dar peisajul este deosebit şi merită efortul.

 

Listeaza