Listeaza

TRASEUL XIII: GALATI - IASI - SUCEAVA

TRASEUL XIII

 GALAŢI – VASLUI – IAŞI – TÂRGU FRUMOS – BOTOŞANI – SUCEAVA (388 km) ­­

 

- 0 km – GALAŢI. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1134). Biserica fortificată „Adormirea Maicii Domnului” (sec. XVII). Biserica „Sf. Gheorghe” (1664-1665). Biserica Vovidenia (1790). Biserica „Sf. Dumitru” (1649) ctitorită de Vasile Lupu. Biserici din sec. XIX. Biserica romano-catolică (sec. XVIII). Palatul Prefecturii (1901-1906). Palatul Navigaţiei (înc. sec. XX) după planurile arhitectului Anghel Saligny. Faleza Dunării. Grădină botanică. Muzee. Teatre.

- 16 km – TULUCEŞTI. Sat. Biserica „Sf. Arhangheli” (sec. XIX). Rezervaţia Pădurea Gârboavele (100 ha).

- 37 km – TÂRGU BUJOR. Oraş. Centru viticol şi de vinificaţie.

- 52 km – BÂRLAD. Municipiu (atestat din sec XV). Urmele cetăţii de pământ (1476) ridicată de Ştefan cel Mare. Biserica „Sf. Gheorghe” (1496) ctitorită de Ştefan cel Mare. Biserica „Sf. Dumitru” (1636). Biserici din sec. XIX. Casele Iamandi, Şuţu, Miclescu, Tudori (sec. XIX). Fostul spital (1866). Zoo. Muzeu.

- 55 km – VASLUI. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1375). Biserica „Sf. Ioan” (1490) ctitorită de Ştefan cel Mare. Ruinele Curţii Domneşti (sec. XV). Biserica „Cuvioasa Paraschieva” (sec. XVII). Biserica romano-catolică (sec. XVI). Spitalul vechi (sec. XIX). Centru viticol. Muzeu.

- 15 km – SOLEŞTI. Sat. Castelul Rosetti-Solescu (sec. XIX) unde este înmormântată Elena Cuza. Biserica din lemn „Sf. Nicolae” (1726). Biserica „Sf. Nicolae” (înc. sec. XIX). Pădure de stejari seculari.

- 24 km – SCHITU DUCA. Sat. Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1802). Biserica „Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul” (1744) în satul component Poiana. Rezervaţia Pădurea Poieni cu stejari seculari.

- 26 km – IAŞI. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1387). Biserica „Sf. Nicolae” – Domnesc (1491 – 1492), ctitorie a lui Ştefan cel Mare. Biserica Mănăstirii „Galata” (1576 – 1578), ctitorie a lui Petre Şchiopul, fortificată. Biserica „Sf. Sava” (1583 – 1625). Numeroase biserici din sec. XVII – XVIII. Biserica Mănăstirii „Trei Ierarhi” (1635 – 1639), ctitorită de Vasile Lupu, remarcabil monument de arhitectură ce îmbină stilul muntenesc cu cel moldovenesc; decoraţii sculptate, ca nişte broderii în piatră, care acoperă pereţii exteriori. Catedrala romano – catolică (1782 1789), în stil baroc, cu picturi interioare executate de călugărul franciscan Giuseppe Carta din Palermo. Mănăstirea „Golia” (sec. XVI). Catedrala mitropolitană (1833 – 1839). Biserica armeano-gregoriană (sec. XIV – XIX). Casa Dosoftei (1677) în care funcţionează Muzeul tiparului. Palatul Cuza (1806). Palatul Cantacuzino-Paşcanu (sf. sec. XVII). Palatul Sturdza (1837-1848). Case vechi de la înc. sec. XIX. Clădirea Universităţii (1893-1896). Teatrul Naţional (sec. XIX). Palatul Culturii (1907-1926) în stil neogotic. Numeroase case memoriale (Ion Creangă – bojdeuca, Mihail Sadoveanu, Vasile Alecsandri, Mihail Kogălniceanu, Emil Racoviţă etc.). Teatre. Filarmonică. Operă şi balet. Muzee. Grădina publică Copou. (Punct de legătură cu traseul VI, VII)

 - 29 km – PODU ILOAIEI. Sat. Hanul (1830). Biserica „Sf. Nicolae” (sec. XVIII).

- 17 km – TÂRGU FRUMOS. Oraş (atestat din 1448). Biserica Domnească (1541) ctitorită de Petru Rareş. Biserici din sec. XIX. Centru viticol. Muzeu.. (Punct de legătură cu traseul VI, VIII)

 - 27 km – HÂRLĂU. Oraş (atestat din 1384). Biserica Sf. Gheorghe” (1492) ctitorită de Ştefan cel Mare cu picturi murale 1530. Biserica „Sf. Dumitru” (1535) ctitorită de Petru Rareş. Ansamblul Curţii Domneşti (sec. XIV – XV). Primăria (înc. sec. XIX). Casa Zoltman (sec. XIX). Centru viticol.

- 48 km – BOTOŞANI. atestat din 1401. Aici, în primul rând, trebuie să vizităm vechile biserici: biserica „Sf. Nicolae” – Popăuţi, ctitorită în 1496 de Ştefan cel Mare şi care păstrează picturile originare, biserica „Sf. Gheorghe” – Domnească, ctitorită în 1551 de Doamna Elena, soţia lui Petru Rareş, biserica „Adormirea Maicii Domnului” – Upsenia, ctitorită în 1552 de Doamna Elena, soţia lui Petru Rareş, în această biserică fiind botezat în 1850 poetul naţional Mihai Eminescu, biserica armenească „Adormirea Maicii Domnului”, construită în 1350, biserica armeano-gregoriană „Sf. Treime” construită în 1797 şi biserica lipovenească construită în 1853. Atrag atenţia numeroasele case somptuoase vechi: Bolfosu (1800), Ventura (mijl. sec. XIX) şi Văsescu (1891).. (Punct de legătură cu traseul IV, V, VI, VII)

- 42 km – SUCEAVA. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1388). Cetatea (sec. XIV – XVI). Biserica „Sf. Gheorghe” – Mirăuţi (1375-1391) ctitorită de Petru I Muşat. Mănăstirea „Sf. Ioan cel Nou” (1514) ctitorită de Bogdan III cel Chior, fiul lui Ştefan cel Mare. Biserica „Sf. Dumitru” – Domnească (1534-1535). Biserica „Învierea Domnului” (1551) ctitorită de Elena Rareş. Biserica „Sf. Nicolae” – Prăjescu (sec. XVII). Biserici din sec. XVII – XIX. Mănăstirea armenească Zamca (sec. XV). Palatul Domnesc (sec. XIV – XVII). Hanul Domnesc (sec. XVII – XVIII). Muzeul Naţional al Bucovinei. Muzee. Planetariu. Punct de pornire spre localităţile cu monumente arhitectonice din nordul Bucovinei.(Punct de legătură cu traseul IV, XI)

 

Listeaza