Listeaza

TRASEUL I: ORADEA – CLUJ NAPOCA – TURDA

TRASEUL I:

ORADEA – CLUJ NAPOCA – TURDA (183 km)

La 13 km de graniţa cu Ungaria se află municipiul reşedinţă de judeţ Oradea atestat din 1113 (punct de legătură cu Traseul VIII). În oraş se află numeroase obiective turistice de maximă importanţă: cetatea (1114 – 1131, reconstruită în 1570 – 1589), catedrala romano-catolică „Sf. Maria” (1752-1780), în stil baroc, de dimensiuni uriaşe (78,40 m. x 40 m.), cu fragmente de fresce din sec XVIII şi XIX, biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” (1760-1780), cu turn clopotniţă de 40 m. Palatul episcopal (1762-1770) în stil baroc, cu 100 de încăperi, biserica romano-catolică „Sf. Ladislau” (1720-1733), biserica Mănăstirii Ursulinelor (1772), Biserica cu Lună (1784-1790), în stil baroc, cu turn clopotniţă de 55 m.. cu un orologiu (1793) care indică fazele Lunii, biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” (1785), sinagoga (1877), gara (1858), clădirea Teatrului, în stil neoclasic (1899-1900), Primăria (1902-1903), Tribunalul (1902-1903), Episcopia greco-catolică (1900-1905) cu elemente rococo, baroce şi renascentiste şi Palatul „Vulturul Negru” (1907-1908). La 23 km poposim în satul Tileagd unde putem vizita biserica reformată (sec. XIV) cu picturi interioare şi exterioare din sec. XIV – XV, biserica din lemn „Sf. Arhangheli” (1783) pictată în 1893, biserică reformată (1507) şi castelul „Teleki” (înc. sec. XIX). Mai parcurgem 16 km şi ajungem în oraşul Aleşd (punct de legătură cu Traseul II) (atestat din sec. XIII) unde putem vedea ruinele cetăţii medievale (sec. XIII), biserica din lemn din sec. XVII şi două castele din sec. XIX. La numai 2 km, în satul Tinăud se află o biserică ortodoxă ctitorită de domnitorul Constantin Basarab-Cârnul în 1658. Pătrundem în Defileul Crişului (rezervaţie complexă), un traseu spectaculos printre păduri seculare. La 39 km de Tinăud ajungem în satul Ciucea. Aici se află o frumoasă biserică din lemn din 1575 şi Muzeul memorial Octavian Goga, loc unde poetul şi-a scris nemuritoare versuri. Aici se află şi casa unui alt renumit poet, Ady Endre, bun prieten cu Goga. În casa memorială Goga se află numeroase picturi de Nicolae Grigorescu, candele persiene, o ladă maură, o icoană bizantină din sec XI, obiecte antice şi medievale. La 9 km ajungem în satul Bologa unde se văd Ruinele cetăţii feudale (înc. sec. XIV) cu un turn circular înalt de 25 m. Parcurgem încă 13 km şi ajungem în oraşul Huedin (punct de legătură cu Traseul II), atestat din 1332, unde putem vedea vechea biserică reformată (sec. XVI) cu tavan casetat şi conacul Barcsay (sec. XVIII). După 8 km poposim într-un sat extrem de pitoresc: Izvoru Crişului. Vizităm biserica reformată (sec. XVII) cu tavan casetat, biserica din lemn „Sf. Arhangheli” (sec. XVIII) dar şi superba Rezervaţie de liliac sălbatic. Satul este şi un vestit centru etnografic, fiind renumit prelucrarea artistică a lemnului. Mai parcurgem 16 km şi ajungem într-un alt important centru etnografic, Căpuşu Mare, unde putem admira, dar şi cumpăra, extrem de frumoase broderii populare. Încă 9 km şi ajungem în satul Gilău cu numeroasele sale obiective arhitectonice: cetatea voievodului Gelu (sec. IX – X), castelul Wass (sec. XV) în stil renascentist, conacul Gallus (sec. XIX) şi biserica din lemn „Pogorârea Duhului Sfânt” (1728) cu picturi din sec. XVIII. Nu trebuie să ocolim lacurile de acumulare Fântânele, Tarniţa şi Gilău care oferă posibilitatea practicării sporturilor nautice şi pescuitului. Doar 17 km ne mai desparte şi ajungem în capitala nedeclarată a Transilvaniei, municipiul Cluj Napoca, atestat din 1213. Avem aici numeroase obiective de văzut: biserica mănăstirii Benedictine (sec. XIII-XVII), catedrala romano-catolică Sf. Mihail (1349-1450) în stil gotic, cu picturi murale (sec. XV) şi portal în stil renascentist german (1528), biserica reformată (1486) ctitorită de Matei Corvin, statuia ecvestră a Sf. Gheorghe (1373), biserica iezuiţilor (1718-1724) în stil baroc, Bastionul Croitorilor (1629), Palatele Teleki (sf. sec. XVIII), Tholdalagi (înc. sec. XIX), Catedrala ortodoxă (1921-1923), Casa natală a lui Matei Corvin (sec. XV) (cea mai veche clădire din oraş), bastioanele şi turnurile breslelor (sec. XV), vama veche (1748), statuia ecvestră a lui Matei Corvin (1902) etc. Neapărat trebuie să face o vizită la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, acolo unde este prezentată istoria provinciei din cele mai vechi timpuri până astăzi. Şi, ca o curiozitate, aici putem vedea ciudatul aparat de zbor denumit „roata plutitoare” a eruditului clujean Martin Lajos care în 1896 s-ar fi ridicat în zbor la 2-4 m înălţime, fapt ce ar trebuie să determine rescrierea istoriei aviaţiei. Mai există două obiective importante: Grădina Botanică, înfiinţată în 1872 pe o suprafaţă d 14 ha, cuprinzând 11.000 specii şi o seră de 2.000 mp cu superbe plante tropicale şi Parcul etnografic din pădurea Hoia care prezintă 200 de obiective arhitectonice vechi, tipice pentru Transilvania. Pornind din Cluj Napoca şi urcând Dealul Feleacului poposim după 9 km în satul Feleacu unde se află Mănăstirea Feleacu având o biserică ctitorită de domnitorul Ştefan cel Mare în 1512 şi unde putem vizita rezervaţiile floristice Valea Căprioarei-Feleacu şi geologică Trovanţii de Feleacu. După 22 km ajungem în vechiul şi frumosul municipiu Turda (punct de legătură cu Traseele III şi IX) Municipiu (atestat documentar din 1075, ridicat pe ruinele fostului municipium roman Potaissa). Ruinele unei cetăţi de mari dimensiuni, „Cetatea Secuilor” (sec. XII – XV). Biserica fortificată (reformată) „Turda Veche” (1400 – 1494) în stil gotic, cu turn înalt de 60 m. Biserica romano-catolică (1498 – 1504). Biserica reformată „Turda Nouă” (1500 – 1504). Palatul Voievodal (sec. XV – XVI), loc de întrunire a Dietei Transilvaniei. Vechea Prefectură (sec. XIX). Staţiune balneoclimaterică de interes local. Ape minerale clorurate şi sodice de mare concentraţie. Nămol de turbă. Salină medievală amenajată pentru tratament şi turism. Punct de plecare spre Rezervaţia complexă Cheile Turzii şi spre Cheile Turului, precum şi spre puncte de interes din Munţii Apuseni. Centru pomicol şi viticol. Muzeu. Teatru. Zoo.

Listeaza