Listeaza

TRASEUL IV b: TIMISOARA - SATU MARE

TRASEUL IV b: TIMIŞOARA – ARAD – ORADEA – SATU MARE (283 km)

- 0 km – TIMIŞOARA. ). Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1138). Castelul Huniazilor (1307-1318). Bastionul cetăţii (sec. XV – XVIII). Casa prinţului Eugeniu de Savoia (1717). Primăria veche (mijl. sec. XVIII) în stil baroc. Catedrala romano-catolică (1734-1774) în stil baroc. Palatul Deschau (1735). Palatul episcopal catolic (1743-1752) în stil baroc. Claustrul Mănăstirii franciscane (sec. XVIII). Biserica sârbească (mijl. sec. XVIII). Prefectura (1754). Biserica Mizericordienilor (1735-1737). Bisericile din lemn „Sf. Dumitru” 81774) şi „Sf. Mihail şi Gavril” (sec. XVIII). Palatul Dicasterial (cu 350 de camere) mijl. sec. XIX, în stil renascentist. Cazinoul Militar (1788). Turism nautic pe Canalul Bega. Muzee. Teatre. Operă. Filarmonică.  (Punct de legătură cu traseul IV).

- 30 km – VINGA. Sat. Biserica romano-catolică (1892) în stil neogotic.

- 20 km – ARAD. (Punct de legătură cu traseul VI). Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1028). Cetatea (sec. XVI) cu ansamblul arhitectonic în stil baroc (sec. XVIII). Primăria (mijl. sec. XIX). Teatrul vechi (1816-1817) în stil baroc. Palatul Culturii (înc. sec. XX). Casa barocă (1800). Castelul Nopcsa (înc. sec. XIX) în stil neoclasic. Catedrala ortodoxă (1852-1865). Catedrala romano-catolică (înc. sec. XX) cu o orgă renumită (1.200 de tuburi). Biserica din lemn „Sf. Petru şi Pavel” (sec. XVIII) cu valoroase picturi originale.Biserica ortodoxă sârbă (1695-1702). Pădurea Ceala şi Insula Mureşului. Muzee. Teatre. Filarmonică.

- 42 km – CHIŞINEU CRIŞ. Oraş (atestat din 1202). Rezervaţia cinegetică Pădurea Criş.

- 36 km – SALONTA. Oraş (atestat din 1332). Turnul „Ciunt” (sec. XVII). Muzeul Arany Janos. Muzee.

- 24 km – ORADEA. (Punct de legătură cu traseele V şi VI a). Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1113). Cetatea (1114 – 1131, reconstruită în 1570 – 1589). Catedrala romano-catolică „Sf. Maria” (1752-1780), în stil baroc, de dimensiuni uriaşe (78,40 m. x 40 m.), cu fragmente de fresce din sec XVIII şi XIX. Biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” (1760-1780), cu turn clopotniţă de 40 m. Palatul episcopal (1762-1770) în stil baroc, cu 100 de încăperi. Biserica romano-catolică „Sf. Ladislau” (1720-1733). Biserica Mănăstirii Ursulinelor (1772). Biserica cu Lună (1784-1790), în stil baroc, cu turn clopotniţă de 55 m.. cu un orologiu (1793) care indică fazele Lunii. Biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” (1785). Sinagoga (1877). Gara (1858). Clădirea Teatrului, în stil neoclasic (1899-1900). Primăria (1902-1903). Tribunalul (1902-1903). Episcopia greco-catolică (1900-1905) cu elemente rococo, baroce şi renascentiste. Palatul „Vulturul Negru” (1907-1908). Băile Felix şi Băile 1 Mai, cu ştranduri cu ape termale. Muzee. Muzeul Ţării Crişurilor. Teatre.  Filarmonică.

- 12 km – BIHAREA. Sat. Ruinele Cetăţii de pământ Biharia (sec. IX – X) a voievodului Menumorut.

- 29 km – SĂCUENI.  Sat. Biserica romano-catolică „Sf. Maria” (1792). Două conace (sec. XVIII şi XIX). Rezervaţia naturală Complexul hidrologic Valea Rece.

- 27 km – VALEA LUI MIHAI. Oraş (atestat din sec. XIII). Centru viticol şi de vinificaţie. Parc dendrologic cu arbori seculari. Punct de trecere al frontierei spre Ungaria.

- 28 km – CAREI. Municipiu (atestat din 1320). Castelul Karoly (1794) în stil baroc. Liceul (sec. XVIII). Biserică barocă din sec. XVIII. Parc dendrologic (peste 250 de arbori exotici şi locali). Centru de ceramică.

- 35 km – SATU MARE. (Punct de legătură cu traseele IV c şi VII). Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din sec. XIV). Catedrala romano-catolică (sec. XVIII – XIX) în stil neoclasic. Biserica cu lanţuri (1793) în stil baroc. Biserica greco-catolică „Sf. Nicolae” (1740). Teatrul (sf. sec. XIX). Sinagoga (1889). Casa Vacsai (1798) în stil baroc şi gotic. Casa Vasile Lucaciu (sec. XIX). Palatul Dobossy (sec. XIX). Turnul pompierilor (1903-1904) înalt de 45 m. Ruinele cetăţii (sec. XVI) Staţiune balneoclimaterică sezonieră cu izvoare sulfuroase. Teatru. Muzee.

Listeaza