Listeaza

TRASEUL II:ALEŞD – ZALĂU – HUEDIN

TRASEUL II:

ALEŞD – ŞIMLEU SILVANIEI – ZALĂU – ZIMBOR – HUEDIN (143 km)

Pornim din oraşul Aleşd) (atestat din sec. XIII) unde putem vedea ruinele cetăţii medievale (sec. XIII), biserica din lemn din sec. XVII şi două castele din sec. XIX. (punct de legătură cu Traseul I) şi după 33 km poposim în satul Halmăşd pentru a vizita biserica „Sf. Dumitru” zidită în sec. XVIII. După 10 km poposim în satul Nuşfalău care este şi staţiune balneoclimaterică de interes local cu ape minerale sulfuroase, bicarbonatate, sodice şi termale (43 grade Celsius). În sat mai putem vizita biserica reformată (1450-1480) cu un turn adăugat în sec. XVIII, castelul „Bánffy” din sec. XVI şi Pădurea Lapiş, rezervaţie complexă de 980 ha care este o ultimă rămăşiţă a codrilor Silvaniei. După numai 8 km ajungem în oraşul Şimleu Silvaniei atestat din 1251, un important centru viticol şi de vinificaţie. În oraş vizităm biserica romano-catolică (1532) în stil gotic, castelul „Báthori” (1532), cu ziduri de incintă, în stil renascentist, biserica reformată (1730), fostul gimnaziu al călugărilor minoriţi (1825), Casa Iacob Deleu (sec. XIX) biserica „Sf. Mihail şi Gavril” (1765) în localitatea componentă Cehei unde se găseşte Rezervaţia mixtă Balta Cehei (Lacul fără Fund) şi Defileul Crasnei. După alţi 6 km poposim în satul Pericei unde se află biserica „Schimbarea la Faţă” (1705) şi Casa memorială Iuliu Maniu, clădită în 1865. Încă 5 km şi în satul Vârşolţ vizităm biserica de lemn din 1754 şi după ce mai parcurgem 9 km poposim în satul Hereclean unde vedem conacul din 1834 în Panic şi biserica din lemn „Sf. Arhangheli” (înc. sec. XIX) în Bocşiţa. Ne mai rămân de parcurs 9 km pentru a ajunge în capitala zonei istorice Partium, municipiul reşedinţă de judeţ Zalău atestat din 1220, unde putem vizita biserica romano-catolică datând din 1878, fostul Tribunal (1889), fostul teatru (1895), fostul colegiu reformat Wesselényi (1860) şi biserica din lemn „Adormirea Maicii Domnului” datând din 1778, cu picturi interioare din 1795, în localitatea componentă Stâna. Ne continuăm drumul şi după 19 km poposim în satul Românaşi unde întâlnim o serie de obiective turistice demne de văzut:  urmele castrului roman Largiana datând din sec. III, biserica din lemn „Sf. Nicolae” (1730) pictată de Ioan pop din Românaşi (1800), biserica din lemn „Sf. Arhangheli” (sec. XVII), biserica din lemn „Sf. Arhangheli” (1670), biserica din lemn „Sf. Arhangheli” (1771) pictată în 1801, biserica din lemn „Sf. Nicolae” (sec. XVIII) şi Rezervaţia naturală Poarta Sălajului cu poiană de lalele pestriţe. Mai parcurgem 18 km şi ajungem în satul Zimbor unde vizităm biserica „Adormirea Maicii Domnului” zidită în 1643, având în interior sculpturi originare şi picturi din 1839 şi conacul „Szombory” clădit în sec. XIX şi înconjurat de un frumos parc. Virăm spre sud-est şi după 7 km ajungem în satul Cuzăplac unde vedem biserica din lemn „Învierea Domnului” datând din sec. XVIII şi turbăria de 2 ha declarată rezervaţie naturală. După numai 5 km ajungem în satul Almaşu unde putem vizita castelul „Csáky” (1815-1819) aflat în mijlocul unui parc dendrologic, ruinele Cetăţii Almaşului (sec. XIII – XIV) întemeiat de voievozii Transilvaniei şi care a fost şi în posesia lui Petru Rareş (1551-1556), biserica reformată (1640) cu tavan casetat în Stana şi biserica din  sec. XV cu clopotniţă din lemn din 1750 în Sfăraş. Ajungem după alţi 6 km în satul Fildu de Jos unde se află biserica din lemn „Pogorârea Duhului Sfânt” (1727), cu decor bogat sculptat, cu turlă înaltă de 40 m şi cu picturi din sec. XIX, monument de arhitectură. Ne mai rămân de parcurs 8 km pentru a ajunge la capătul traseului nostru, în oraşul Huedin atestat din 1332, unde putem vedea vechea biserică reformată (sec. XVI) cu tavan casetat şi conacul Barcsay (sec. XVIII). (punct de legătură cu Traseul I).

Listeaza