Listeaza

TRASEUL V: LUGOJ – FĂGET – DEVA

TRASEUL V:

LUGOJ – FĂGET – DEVA (100 km)

Pornim din municipiul Lugoj (situat la 60 km vest de Timişoara), atestat din 1334, unde vizităm biserica „Sf. Nicolae” din sec. XV – XVIII, Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” (1759-1766), biserica romano-catolică (1853) cu turn-clopotniţă înalt de 42 m, Birtul Poştei (1726) şi Teatrul Municipal (1835). După 21 km ajungem în satul Traian Vuia unde putem vizita Muzeul memorial dedicat acestui celebru pionier al aviaţiei şi splendidul parc dendrologic care adăposteşte peste 500 exemplare de arbori. După 12 km ajungem în oraşul Făget, atestat din 1548, unde putem vizita o veche moară de cereale din 1720, ruinele cetăţii Făget (sec. XVI), bisericile din lemn „Cuvioasa Paraschiva” construită în sec. XVI şi pictată de Gheorghe Diaconovici-Loga în 1783 (în localitatea componentă Băteşti), „Sf. Arhangheli” datând din 1783 şi pictată în 1785, fiind construită din bârne de stejar (în localitatea componentă Povârghina) şi „Cuvioasa Parascheva” din sec. XVIII (în localitatea componentă Jupâneşti). Localitatea este şi un cunoscut centru de olărit. La numai 11 km se află satul Margina unde putem vizita ruinele fortificaţiei din sec. XV şi biserica din lemn „Cuvioasa Parascheva”, construită în 1741 şi pictată în stil popular la sf. sec. XVIII. Încă 20 km şi ajungem în satul Lăpugiu de Jos unde vedem biserica din lemn din sec. XVIII „Adormirea Maicii Domnului” şi Rezervaţia paleontologică cu fosile marine din Miocen. După alţi 8 km ajungem în satul Dobra, lângă care se află satul Lăpuşnic cu biserica „Cuvioasa Parascheva” (sec. XVII) pe a cărei frescă interioară se poate vedea reprezentat un artefact izbitor de asemănător cu un OZN. După 18 km ajungem în satul Veţel, renumit pentru numeroasele izvoare de apă minerale şi ca centru etnografic pădurenesc în domeniul textil (broderii, ţesături, ţoluri), pielăriei (brâie bătute în bâte), decorativ (încrustarea în cositor a obiectelor din lemn:fluiere, carabele cimpoaielor, etc.). Mai putem vedea urmele castrului roman şi a aşezării civile Micia datând din sec.II-IV d.Cr. (în localitatea Micia) şi biserica-monument arhitectonic din Leşnic, datând din 1400, ctitorită de cneazul Dobre Românul cu picturi datează din 1400 şi 1772. Traseul nostru se încheie după 15 km, în municipiul Deva, atestat din sec. XIV. Oraşul este dominat de ruinele cetăţii medievale (sec. XIII) de care se leagă frumoasa legendă a lui Kőműves Kelemen, izbitor de asemănătoare cu cea a Meşterului Manole. Mai putem vizita castelul Magna Curia (sec. XVI) în stil renascentist, biserica ortodoxă (sec. XVIII) ctitorită de Gheorghe Cantacuzino, biserica mănăstirii franciscane (sec. XVIII) în stil baroc şi Rezervaţia naturală complexă Dealul Cetăţii (20 kmp.). Nu trebuie să ocolim Muzeul de ştiinţele naturii care are o bogată colecţie de fosile de dinozauri, animale care în Cretacic au trăit în acest areal şi nici Muzeul civilizaţiei dacice şi romane cu valoroase exponate datând din perioada daco-romană. În preajma oraşului se află staţiunea balneoclimaterică de interes local Sărata cu ape termale, sărate şi alcaline.) (punct de legătură cu Traseele III, VI şi VIII).

Listeaza