Listeaza

TRASEUL IV c: SATU MARE - SIGHETUL MARMATIEI

TRASEUL IV c: SATU MARE – BAIA MARE – SIGHETU MARMAŢIEI (152 km)

-0 km – SATU MARE. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din sec. XIV). Catedrala romano-catolică (sec. XVIII – XIX) în stil neoclasic. Biserica cu lanţuri (1793) în stil baroc. Biserica greco-catolică „Sf. Nicolae” (1740). Teatrul (sf. sec. XIX). Sinagoga (1889). Casa Vacsai (1798) în stil baroc şi gotic. Casa Vasile Lucaciu (sec. XIX). Palatul Dobossy (sec. XIX). Turnul pompierilor (1903-1904) înalt de 45 m. Ruinele cetăţii (sec. XVI) Staţiune balneoclimaterică sezonieră cu izvoare sulfuroase. Teatru. Muzee.

 (Punct de legătură cu traseele IV şi VII).

-50 km – SEINI. Oraş. Ruinele cetăţii medievale (sec. XV). Biserica romano-catolică (1421). Rezervaţia Pădurea cu pini Comja (0,5 ha). Muzeu.

-7 km – ILBA. Sat. Rezervaţie geologică cu andezite columnare (0,5 ha).

-19 km - BAIA MARE. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1329). Fortificaţiile (sec. XV). Casa Iancu de Hunedoara (1446-1486). Biserica minoriţilor (1402) în stil baroc. Turnul Ştefan (1446-1468). Biserica „Sf. Treime” (înc. sec XVIII) în stil baroc. Parcul dendrologic (14 ha). Rezervaţia de castan comestibil cu exemplare seculare (310 ha). Muzeu de mineralogie cu numeroase flori de mină. Muzee. Teatru.

-10 km – BAIA SPRIE. Oraş (atestat din 1329). Lacul Albastru (într-o exploatare minieră părăsită). Rezervaţia naturală de arbori seculari (tisă) şi păstrăvăria Blidar (0,5 ha).

-27 km – MARA. Sat. Porţi din lemn sculptate monumentale.

-3 km – DESEŞTI. Sat. Biserică din lemn (1770). Porţi monumentale din lemn sculptat. Pădure de stejari seculari. Rezervaţia Iezerul Mare (10 ha) cu turbă groasă de 8 m şi lac. Rezervaţia Cheile Tătarului (15 ha). Punct de plecare pe traseele montane din Munţii Gutâi.

-6 km – HĂRNICEŞTI. Sat. Biserică din lemn (1770). Porţi din lemn. Case vechi (sec. XVIII).

-30 km – SIGHETU MARMAŢIEI. Municipiu (atestat din 1329). Biserica reformată (sec. XIV) în stil neogotic. Biserica fostei mănăstiri a piariştilor (1730-1755). Biserica ucrainiană (1791). Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (sec. XIX). Clădirea Vicariatului ortodox ucrainian (sec. XIX). Fosta şcoală reformată (1802). Fosta Primărie (sec. XIX). Cazarma (1850-1890). Sinagoga (1902). Palatul Cultural (1913). Muzeu arhitecturii maramureşene în aer liber. „Monumentul Sighet” din incinta fostei închisori, loc de supliciu pentru luptătorii anticomunişti. Muzee. Teatru. Parcul „Grădina Morii” cu arbori seculari vechi de peste 200 de ani şi plopi înalţi de 40 m şi cu o grosime de peste 8 m. Anual, în decembrie, Festivalul tradiţiilor populare de iarnă. (Punct de legătură cu traseul VII).

 

Listeaza