Listeaza

TRASEUL IX: ŞTEI – CÂMPENI – BAIA DE ARIEŞ –TURDA

TRASEUL IX:

ŞTEI – CÂMPENI – BAIA DE ARIEŞ – TURDA (166 km)

Acest traseu pe care pornim din oraşul Ştei, atestat din 1580 care este un important punct de plecare pe traseele montane din Munţii Bihor şi Codru Moma (punct de legătură cu Traseul VIII) este unul spectaculos, traversând Munţii Apuseni, tărâm al monumentelor naturii, dar şi al celor arhitectonice, precum şi un păstrător al datinilor şi tradiţiilor ancestrale. De la Ştei pornim spre vest şi după 10 km, în oraşul Nucet vedem biserica romano-catolică „Sf. Tereza” construită în sec XVIII. La numai 2 km ajungem în satul Băiţa de unde putem porni spre  Peştera Focul Viu ce adăposteşte un gheţar de 25.000 mc. şi spectaculoasele Chei ale Galbenei. Parcurgem un traseu pitoresc unde se relevează un frumos relief carstic şi după 24 km ajungem în satul Arieşeni unde după ce admirăm vechi case moţeşti din lemn construite după arhitectura tradiţională a locului ne putem îndrepta spre peşterile Coiba Mare, Coiba Mică, Vârtopaşu, Huda Orbului, gheţarul de la Vârtop şi Rezervaţia geo-speologică Hodobana. După 8 km ajungem în satul Gârda de Sus unde putem vedea biserica din lemn „Sf. Ioan Botezătorul” (1792) şi mori de apă şi piue vechi. Satul este o veritabilă placă turnantă spre feericele destinaţii ale Apusenilor: Gheţarul Scărişoara (gheţar cu un volum de 55.000 mc. vechi de 4.000 de ani), peşterile Pojarul Poliţei, Avenul de la Tău, Hoanca Apei, Avenul de sub Zgurăşti, Poarta lui Ionele, Cheile Ordâncuşei, complexul carstic Cetăţile Ponorului şi numeroasele izbucuri spectaculoase. După ce parcurgem 11 km pe traseul pitoresc dăruit de Cheile Albacului, la 23 km de Gârda de Sus oprim în satul Albac unde vizităm Muzeul memorial Horea. De aici ne întâmpină o altă porţiune spectaculoasă, defileul Valea Arieşului şi după 12 km ajungem în capitala Ţării Moţilor, oraşul Câmpeni, atestat din sec. XVI, vechi centru de exploatare auriferă. Este şi un important centru etnografic cu nedei şi târguri tradiţionale. Aici se află şi Muzeul memorial al luptătorului paşoptist Avram Iancu. După 3 km ajungem în satul Bistra unde putem admira frumosul port popular tradiţional al localnicilor şi Rezervaţia botanică Molhaşurile de la Căpăţâna. După alţi 12 km ajungem în satul Lupşa unde vizităm mănăstirea (1421-1429) ctitorită de cneazul Vladislav şi care are o valoroasă colecţie de icoane pe sticlă. Mai parcurgem 9 km şi ajungem într-un alt centru de exploatare a aurului, oraşul Baia de Arieş atestat din 1302 unde putem vizita biserica din lemn „Învierea Domnului” (sec. XVIII). După încă 16 km mai facem un popas în satul Sălciua de Jos şi după alţi 17 km oprim în satul Vidolm pentru a face o scurtă drumeţie în pădurea de larice, rezervaţie forestieră. Parcurgem ultimii 31 km pe acelaşi traseu pitoresc şi ajungem la punctul terminus al traseului, oraşul Turda Municipiu (atestat documentar din 1075, ridicat pe ruinele fostului municipium roman Potaissa). Ruinele unei cetăţi de mari dimensiuni, „Cetatea Secuilor” (sec. XII – XV). Biserica fortificată (reformată) „Turda Veche” (1400 – 1494) în stil gotic, cu turn înalt de 60 m. Biserica romano-catolică (1498 – 1504). Biserica reformată „Turda Nouă” (1500 – 1504). Palatul Voievodal (sec. XV – XVI), loc de întrunire a Dietei Transilvaniei. Vechea Prefectură (sec. XIX). Staţiune balneoclimaterică de interes local. Ape minerale clorurate şi sodice de mare concentraţie. Nămol de turbă. Salină medievală amenajată pentru tratament şi turism. Punct de plecare spre Rezervaţia complexă Cheile Turzii şi spre Cheile Turului, precum şi spre puncte de interes din Munţii Apuseni. Centru pomicol şi viticol. Muzeu. Teatru. Zoo.(punct de legătură cu Traseele I şi III).

Listeaza