Listeaza

TRASEUL VI CLUJ-NAPOCA – BACIU – AGHIREŞU – DN 1

TRASEUL VI

CLUJ-NAPOCA – BACIU – AGHIREŞU – DN 1 (35 km)

Şi pe acest traseu pornim din Cluj-Napoca (atestat din 1231), un veritabil oraş-muzeu cu numeroase obiective turistice remarcabile. Putem vizita biserica mănăstirii benedictine datând din sec. XIII-XVII, catedrala romano-catolică „Sf. Mihail” construit între 1349-1450 în stil gotic, cu picturi murale din sec. XV şi un portal în stil renascentist german (1528) creaţie a sculptorilor Johann Nachtigall şi Anton Schuchbauer, biserica reformată ctitorită în 1486 de Matei Corvin, statuia ecvestră a Sf. Gheorghe ridicată în 1373 de sculptorii Martin şi Gheorghe, biserica iezuiţilor (1718-1724) în stil baroc, bastionul Croitorilor (1629), palatele Teleki (sf. sec. XVIII) şi Tholdalagi (înc. sec. XIX), Catedrala ortodoxă construită între 1921-1923, casa natală a lui Matei Corvin (sec. XV), cea mai veche din oraş, bastioanele şi turnurile breslelor construite în sec sec. XV, vama veche (1748), statuia ecvestră a lui Matei Corvin (1902), creaţie a sculptorului János Fadrusz etc. Trebuie neapărat să vizităm superba Grădină Botanică aflată pe o suprafaţă de 14 ha, cu peste 11.000 de exponate (unele extrem de rare) autohtone şi exotice, aflate în aer liber sau în sera de 2.000 mp, având şi un ierbar de 57.000 de coli. Un alt punct de interes îl reprezintă Parcul etnografic Romulus Vuia unde se află peste 200 de obiective remarcabile (gospodării, anexe, biserici, tehnologie populară etc.). Nu trebuie să ocolim nici muzele: Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei (cu exponate deosebit de valoroase), Muzeul Naţional de Artă  (pictura românească este reprezentată de lucrări semnate de Nicolae Grigorescu, Ştefan Luchian, Dimitrie Paciurea, Theodor Pallady, Camil Ressu, Vasile Popescu, Jean Al. Steriadi, Lucian Grigorescu, Oscar Han, Barbu Iscovescu, Constantin David Rosenthal, Theodor Aman, Gheorghe Tattarescu, Gheorghe Panaitescu Bagdasare, Carol Popp de Szathmary, Ion Andreescu, Karl Stork. Există o galerie cu pictori transilvăneni din sec XVIII – XIX: Franz Neuhauser, Joseph Neuhauser, Franz Anton Bergman, Koreh Sigismund, Szathmari Gati Sandor, Simo Ferenc. Este expus altarul de la Jimbor (sec. XVI). Sunt valoroase exponate de pictură Biedermeier şi artă stil 1900. Şcoala clujeană este reprezentată de artişti ca: Alexandru Popp, Szolnay Sandor, Pericle Capidan, Catul Bogdan, Aurel Ciupe, Romul Ladea, Petre Abrudan, Tasso Marchini, Alexandru Mohy, Servatius Jeno, Theodor Harsia, Kovacs Zoltan, Nagy Albert, Anton Lazăr, Virgil Fulicea, Constantin Dinu Ilea, Ioan Sima, Egon Mark Lovith.) Muzeul Donaţiilor (cuprinde lucrări de artă plastică contemporană provenite din donaţii), Colecţia Muzeală a Arhiepiscopiei Ortodoxe Cluj (sunt expuse obiecte de artă religioasă şi icoane pe sticlă),  Muzeul Zoologic al Universităţii „Babeş Bolyai” (cuprinde peste 200.000 de exponate reflectând în mod complex şi filogenetic fauna autohtonă şi de pe mapamond). În apropiere se află Rezervaţia floristică „Fânaţele Clujului” de 80 ha, care ocroteşte numeroase specii de plante stepice caracteristice câmpiei ardelene (Punct de legătură cu Traseele I, II, III, IV,  V şi XI) Şi mergând spre vest, după 7 km ajungem în satul Baciu (atestat din 1263) unde putem vizita conacul Bornemisza-Matskassy construit în 1804 (în Popeşti), fosta poştă din sec XVII (în Coruşu), bisericile din lemn în Săliştea Nouă „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul” (1750) şi în Suceagu biserică din lemn din 1771 cu picturi originare şi rezervaţia geologică şi paleontologică Cheile Baciului. Satul a devenit celebru datorită fenomenelor paranormale, unice pe plan mondial, din Pădurea Baciu. Continuăm drumul spre nord-vest şi după 12 km ajungem în satul Gârbău (atestat din 1437) unde putem vedea conacele Lazsay (sec. XIX) în Nădăşelu, Lazsay-Filip (sec. XVIII-XIX) în Turea. şi Banfy (sec. XVII). După 10 km ajungem în satul Aghireşu (atestat din 1263) unde putem vizita castelul Bocskay datând din 1572, biserica gotică din sec. XIV – XVII cu tavan casetat şi pictat în 1650 şi bisericile din lemn în Aghireşu „Sf. Arhangheli” (1780) cu picturi originare, fiind adusă din satul Văleni în 1931, în Ticu „Sf. Arhangheli” (1641), pictată în 1827, în Ticu-Colonie „Sf. Varvara” (1735), în Măcău „Sf. Arhangheli” (1730), în Dâncu „Învierea Domnului” (1740), adusă din satul Valea Drăganului şi în Aghireşu-Fabrici „Naşterea Maicii Domnului” (sec. XVIII). Traseul nostru se încheie la 6 km spre sud unde între satele Izvoru Crişului şi Căpuş intersectăm DN 1 (Punct de legătură cu Traseul II).

Listeaza