Listeaza

TRASEUL V: BUCURESTI - BRASOV - CLUJ - ORADEA

TRASEUL V: BUCUREŞTI – PLOIEŞTI – BRAŞOV – SIGHIŞOARA – TÂRGU MUREŞ – CLUJ NAPOCA – ORADEA – BORŞ ( 612 km)

- 0 km – BUCUREŞTI. )  Capitala României (atestat din 1459). Principalul centru administrativ, politic, economic, comercial, cultural şi universitar al României. Muzee, teatre, operă, filarmonică. Parcuri. Nod rutier şi de cale ferată. Aeroport internaţional.  Principalele obiective turistice: Palatul Parlamentului (Casa poporului), 64800 mp. A doua clădire ca mărime din lume după clădirea Pentagonului. Hotel „Intercontinental” (1968-1970). Palatul Sportului (6000 locuri). Teatrul Naţional (1967-1970). Atheneul Român (1886-1888). Casa Capşa (1852). Casa Lenş-Vernescu (1820). Cercul Militar Naţional (1912). Palatul Băncii Naţionale (1884-1890). Palatul CEC (1896-1900). Palatul Cotroceni (1893). Palatul Ghica (înc. sec. XIX). Palatul Patriarhiei (1658). Palatul regal (1928-1937). Palatul Ştirbei (1833). Restaurantul Carul cu Bere (1875-1879). Arcul de Triumf (1936). Hanul lui Manuc (1808). Curtea Veche (sec. XV-XVIII). Biserica Colţea (sec. XVII). Biserica Plumbuita (sec. XVI). Biserica Doamnei (sec. XVII). Monumente, statui. Grădină botanică. Zoo. 

 (Punct de legătură cu traseele I, II, III şi IV).

- 10 km – BĂNEASA. Sat. Pădurea Băneasa. Zoo.

- 36 km – PUCHENII MARI. Sat. Biserică (1742) pictată de Nicolae Grigorescu. Biserica din lemn „Sf. Voievozi” (1747).

- 14 km – PLOIEŞTI. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1530). Palatul Culturii (1912). Casa Hagi Prodan (sec. XVIII). Biserica Domnească (1639). Casa Dobrescu (sec. XVIII). Biserica Sf. Voievozi (1628-1648) cu picturi din sec. XVIII. Muzeul petrolului. Muzeul ceasului. Monumente, statui. Muzee, Teatru, filarmonică. Acvariul. Hipodromul.

- 33 km – CÂMPINA. Municipiu (atestat din 1503). Biserica „Sf. Nicolae” (1714). Biserica „de la Han” (1833). Biserica „Sf. Treime” (1828). Biserica romano-catolică „Sf. Anton” (1860). Muzeul memorial Nicolae Grigorescu, cu peste 100 de picturi originale. Castelul Iulia Haşdeu (1893-1896) singurul asemenea aşezământ dedicat practicilor oculte. Lacuri sărate („Bisericii”, „Curiacu”, „Peştelui”). Muzee. Case memoriale.

- 17 km – COMARNIC. Oraş (atestat din 1510). Case vechi din lemn (sec. XIX – XX). Hanul vechi (sec. XIX). Gara (1879). Centru etnografic (cioplituri din lemn, prelucrarea lânii). Punct de plecare pe traseele montane din Munţii Baiului. Muzeu.

- 5 km – POSADA. Sat. Castelul Gh. Bibescu (1847). Muzeul cinegetic al Carpaţilor.

- 8 km – SINAIA. Oraş (atestat din 1690). Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1690-1695) ctitorită de Mihail Cantacuzino. Biserica „Sf. Treime” (1843); muzeu de artă religioasă. Castelul Peleş (1873-1914) în stil renascentist german, fosta reşedinţă de vară a regilor României; 160 de camere; muzeu de artă. Castelul Pelişor (înc. sec. XX). Cazinoul (1912). Rezervaţia complexă Aninişul de la Sinaia (1,4 ha.). Ape minerale sulfuroase, bicarbonatate, calcice, magneziene, oligominerale. Punct de plecare pe traseele montane din Munţii Bucegi. Pârtii de schi amenajate. Telecabină spre Cota 1400. Muzee. Case memoriale.

- 10 km – BUŞTENI. Oraş (atestat din 1800). Biserica „Naşterea Maicii Domnului” (1889) ctitorită de regele Carol I. Castelul Cantacuzino (1910) în stil neoromânesc. Ape minerale clorurate şi iodurate. Pârtii de schi amenajate. Principalul punct de plecare spre creasta Munţilor Bucegi. Telecabină spre Babele-Peştera, acces la stâncile megalitice „Sfinxul” şi „Babele”. Muzeul Cezar Petrescu.

- 3 km – AZUGA.  Oraş (atestat din 1830). Biserica „Sf. Treime” (sec. XIX). Troiţa ciobanilor din Săcele (sec. XIX). Case tradiţionale (sec. XIX – XX). Pârtii de schi amenajate. Punct de plecare pe traseele montane din munţii Bucegi. Renumită fabrică de bere. Important potenţial cinegetic.

- 9 km – PREDEAL. Oraş (atestat din 1700). Mănăstirea Predeal cu biserica „Sf. Nicolae” (1818-1819) cu picturi originare şi clopotniţă din 1827. Important punct de plecare în excursii în Munţii Bucegi şi la numeroasele cabane montane din apropiere. Numeroase pârtii de schi amenajate.

 - 25 km – BRAŞOV. (Punct de legătură cu traseele VI şi VI b). Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1234). Cetatea (sec. XV-XVI). Bastioanele (sec. XV-XVI). Bastionul ţesătorilor (sec. XV), cel mai mare din România. Poarta Ecaterina (1559). Casa Sfatului (sec. XV-XVIII). Casa Negustorilor (1539-1545). Biserica Bartolomeu (1260) în stil gotic timpuriu. Biserica Neagră (1384-1477) cu o turlă de 65 m. şi cel mai mare clopot din România. Biserica Sf. Nicolae (sec. XV-XVI). Monumente, statui. Muzee, case memoriale. Teatru, teatru muzical. Zoo. Festivalul internaţional „Cerbul de Aur”. Muntele Tâmpa (rezervaţie complexă).

- 16 km – FELDIOARA. Sat. Ruinele cetăţii Marienburg (sec. XIII) clădită de cavalerii teutoni. Biserica evanghelică fortificată (sec. 13-17). Biserica „Sf. Ioan Botezătorul” (sec. XVIII).

- 7 km – ROTBAV. Sat. Biserica evanghelică fortificată (sec. XIII – XVI). Muzeu arheologic.

- 7 km – MĂIERUŞ. Sat. Biserica fortificată gotică (sec. XIV). Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (sec. XVIII).

- 4 – 15 km – PĂDUREA BOGĂŢII. Pădure seculară, rezervaţie naturală.

- 7 km – HOGHIZ. Sat. Biserica reformată (1749) în stil renascentist. Castelele Kalnoky (sec. XI – XIII), Haller (sec. XVI) şi Valenta (sec. XVI). Rezervaţia complexă Catul Turzun (0,2 ha).

- 8 km – RUPEA. Oraş (atestat din 1324). Cetatea (sec. XIII – XVII) pe o stâncă de bazalt. Cetate ţărănească (sec. XV – XVI). Biserică evanghelică în stil gotic (sec. XIV – XVI). Colecţie de covoare orientale. Muzeu.

- 6 km – FIŞER. Sat. Biserica evanghelică fortificată (sec. XIV – XVI) cu picturi în stil renascentist. Rezervaţia de stejari seculari.

- 10 km – BUNEŞTI. Sat. Biserică evanghelică fortificată (sec. XIV). Muzeu.

- 15 km – SASCHIZ. Sat. Cetate fortificată cu 6 turnuri (înc. sec. XIV). Biserică fortificată (1493-1525), monument UNESCO. Cetate ţărănească (sec. XVI). Biserica gotică (sec. XVI).

- 15 km – ALBEŞTI. Sat. Castel (sec. XIX). Muzeul Petofi Sandor.

- 16 km – SIGHIŞOARA. (Punct de legătură cu traseele VI a şi VII a). Municipiu (atestat din 1224)  Ansamblul urban medieval (sec. XIV – XVII); străzi înguste şi case tipice; zid de apărare cu turnuri şi donjoane; turnurile diferitelor bresle (sec. XIV – XVII); Turnul cu ceas (sec. XIV) înalt de 64 m. Biserica fostei mănăstiri a dominicanilor (sec. XIII – XV), cu altar baroc din 1680 şi orgă. Biserica evanghelică din Deal (sec. XII – XV) în stil romanic. Biserica evanghelică (a leproşilor) (înc. sec. XVI). Biserica „Intrarea în Biserică” (1788). „Scara şcolarilor”, din lemn, acoperită, cu 175 de trepte (1642). „Gangul babelor”, din lemn (1844). Casa Vlad Dracul (1431-1436) în care se presupune că s-a născut Vlad Ţepeş. Casa Teutsch (sec. XVII). Casa cu Cerb (sec. XVII). Biserică evanghelică (sec. XV) în localitatea componentă Hetiur. Pe Platoul Breitner rezervaţie forestieră cu arbori seculari. Muzee. Anual, Festivalul de artă medievală şi Festivalul „Pro-etnica”.

- 18 km –  NADEŞ. Sat. Biserică evanghelică fortificată (sec. XIV – XV). Cetate ţărănească (sec. XV – XVI). Casă parohială (sf. sec. XVIII).

-36 km - TÎRGU MUREŞ.  Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1300). Aeroport internaţional. Obiective turistice: Cetatea (1602-1653). Biserica cetăţii (1442). Catedrala ortodoxă (1933-1938). Biserica din lemn Sf. Arhanghel Mihail (1793) pictată în 1814. Palatele Tholdalagi (1762) în stil rococo, Teleki (1797-1803), Apollo (1820). Clădirile fostei Procuraturi (1789), fostei Prefecturi (1748). Casele Kendeffy (1782), Haller (sec. XIX), Gorog (sec. XIX). Palatul Culturii (1911-1913) cu Sala de Oglinzi şi vitralii, picturi din folclorul local. Teatrul Naţional (1977). Biblioteca Teleki cu cărţi şi incunabule rare. Muzeul Bolyai. Statui, monumente. Muzee, teatre, filarmonică. Zoo. Complexul de agrement „Week-end”.

- 21 km – SÂNPAUL. Sat. Biserica romano-catolică (sec. XIV). Capela Haller (sec. XVIII). Castel (sec. XIII – XVII). Biserica din lemn „Sf. Arhangheli” (sec. XVIII) în localitatea componentă Sânmărghita.

- 6 km – CIPĂU. Sat. Biserică reformată (sec. XIII – XVII).

- 4 km – IERNUT. Oraş (atestat din 1257). Castelul Rakoczi (1529) în stil renascentist. Biserica reformată (1486). Bisericile din lemn „Sf. Arhangheli” şi „Buna Vestire” (sec. XVIII).

- 14 km – LUDUŞ. Oraş (atestat din 1377). Conacul Banffy (înc. sec. XIX).

- 24 km – CÂMPIA TURZII. Municipiu (atestat din 1282). Biserica evanghelică (sec. XVII). Conace din sec. XVIII – XIX.

- 7 km – TURDA. (Punct de legătură cu traseul VI c). Municipiu (atestat documentar din 1075, ridicat pe ruinele fostului municipium roman Potaissa). Ruinele unei cetăţi de mari dimensiuni, „Cetatea Secuilor” (sec. XII – XV). Biserica fortificată (reformată) „Turda Veche” (1400 – 1494) în stil gotic, cu turn înalt de 60 m. Biserica romano-catolică (1498 – 1504). Biserica reformată „Turda Nouă” (1500 – 1504). Palatul Voievodal (sec. XV – XVI), loc de întrunire a Dietei Transilvaniei. Vechea Prefectură (sec. XIX). Staţiune balneoclimaterică de interes local. Ape minerale clorurate şi sodice de mare concentraţie. Nămol de turbă. Salină amenajată pentru tratament şi turism. Punct de plecare spre Rezervaţia complexă Cheile Turzii şi spre Cheile Turului, precum şi spre puncte de interes din Munţii Apuseni. Centru pomicol şi viticol. Muzeu. Teatru. Zoo.

- 21 km – FELEACU. Sat. Mănăstirea Feleacu cu o biserică ctitorită de Ştefan cel Mare (1512). Rezervaţia floristică Valea Căprioarei-Feleacu. Trovanţii de Feleacu.

- 10 km – CLUJ-NAPOCA. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1213, ridicat pe ruinele vechiului oraş antic Napoca). Aeroport internaţional. Obiective turistice: Biserica mănăstirii Benedictine (sec. XIII-XVII). Catedrala romano-catolică Sf. Mihail (1349-1450) în stil gotic, cu picturi murale (sec. XV), portal în stil renascentist german (1528). Biserica reformată (1486) ctitorită de Matei Corvin. Statuia ecvestră a Sf. Gheorghe (1373). Biserica iezuiţilor (1718-1724) în stil baroc. Bastionul Croitorilor (1629). Palatele Teleki (sf. sec. XVIII), Tholdalagi (înc. sec. XIX). Catedrala ortodoxă (1921-1923). Casa natală a lui Matei Corvin (sec. XV), cea mai veche din oraş. Bastioanele şi turnurile breslelor (sec. XV). Vama veche (1748). Statuia ecvestră a lui Matei Corvin (1902). Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei. Monumente, statui, case memoriale. Grădina Botanică. Parcul etnografic din pădurea Hoia. Teatre, opere, filarmonică.

- 17 km – GILĂU. Sat. Cetatea voievodului Gelu (sec. IX – X). Castelul Wass (sec. XV) în stil renascentist. Conacul Gallus (sec. XIX). Biserica din lemn „Pogorârea Duhului Sfânt” (1728) cu picturi din sec. XVIII. Lacurile de acumulare Fântânele, Tarniţa şi Gilău cu posibilitatea practicării sporturilor nautice.

- 9 km – CĂPUŞU MARE. Sat. Centru de artizanat (broderii populare). Biserici din lemn din sec. XVII. Cheile Pănicenilor.

- 15 km – IZVORU CRIŞULUI. Sat. Biserica reformată (sec. XVII) cu tavan casetat. Biserica din lemn „Sf. Arhangheli” (sec. XVIII). Rezervaţie de liliac sălbatic. Centru etnografic ( prelucrarea artistică a lemnului).

- 9 km – HUEDIN. Oraş (atestat din 1332). Biserica reformată (sec. XVI) cu tavan casetat. Conacul Barcsay (sec. XVIII). Muzeu. Punct de plecate pe traseele turistice din Munţii Apuseni.

- 13 km – BOLOGA. Sat. Ruinele cetăţii feudale (înc. sec. XIV) cu un turn circular înalt de 25 m.

- 9 km – CIUCEA. Sat. Biserică din lemn (1575). Muzeul Octavian Goga.

- 11 km - BUCEA. Sat. Biserica din lemn „Adormirea Maicii Domnului” (sec. XVIII).

- 21 km – GHEGHIE. Sat. Castel de vânătoare (1860). Biserică din lemn (sec. XVIII) cu picturi originare.

- 8 km – TINĂUD. Sat. Biserică ortodoxă (1658) ctitorită de Constantin Basarab-Cârnul. Rezervaţia geologică Tinăud.

- 2 km – ALEŞD. Oraş (atestat din sec. XIII). Ruinele cetăţii medievale (sec. XIII). Biserică din lemn (sec. XVII). Castele din sec. XIX.

 - 7 km – TILEAGD. Sat. Biserica reformată (sec. XIV) cu picturi interioare şi exterioare din sec. XIV – XV. Biserica din lemn „Sf. Arhangheli” (1783) pictată în 1893. Biserică reformată (1507). Castelul Teleki (înc. sec. XIX).

- 32 km – ORADEA. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1113). Cetatea (1114 – 1131, reconstruită în 1570 – 1589). Catedrala romano-catolică „Sf. Maria” (1752-1780), în stil baroc, de dimensiuni uriaşe (78,40 m. x 40 m.), cu fragmente de fresce din sec XVIII şi XIX. Biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” (1760-1780), cu turn clopotniţă de 40 m. Palatul episcopal (1762-1770) în stil baroc, cu 100 de încăperi. Biserica romano-catolică „Sf. Ladislau” (1720-1733). Biserica Mănăstirii Ursulinelor (1772). Biserica cu Lună (1784-1790), în stil baroc, cu turn clopotniţă de 55 m.. cu un orologiu (1793) care indică fazele Lunii. Biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” (1785). Sinagoga (1877). Gara (1858). Clădirea Teatrului, în stil neoclasic (1899-1900). Primăria (1902-1903). Tribunalul (1902-1903). Episcopia greco-catolică (1900-1905) cu elemente rococo, baroce şi renascentiste. Palatul „Vulturul Negru” (1907-1908). Băile Felix şi Băile 1 Mai, cu ştranduri cu ape termale. Muzee. Muzeul Ţării Crişurilor. Teatre.  Filarmonică. (Punct de legătură cu traseele IV b şi VI d)

-13 km – BORŞ. Sat. Punct de trecere al frontierei spre Ungaria.

 

Listeaza