Listeaza

TRASEUL VIII GHERLA – ŢAGA – CĂMĂRAŞU

TRASEUL VIII

GHERLA – ŢAGA – CĂMĂRAŞU (40 km)

Pornim din municipiul Gherla (atestat din 1291). Şi aici merită să facem un popas pentru a vedea câteva lucruri interesante: castelul-cetate Martinuzzi construit în stil renascentist italian, catedrala armenească „Sf. Treime”, de mari dimensiuni, construită în stil baroc construit în sec. XVIII, casele vechi sau parcul dendrologic unde creşte un arbore rar, arborele pagodelor. (Punct de legătură cu Traseul III) şi numai după 6 km oprim în satul Fizeşu Gherlii (atestat în 1230) unde putem vizita Mănăstirea Nicula cu biserica „Sf. Ioan Botezătorul” construită între 1859-1879 şi care păstrează picturile originare. În biserică este adăpostită icoana făcătoare de minuni a Fecioarei (în Nicula). Aici se află şi un muzeu de artă religioasă unde sunt expuse numeroase icoane pe sticlă vechi, incunabule etc. În sat mai putem vedea biserica reformată construită în sec. XVII cu tavan casetat în 1675 şi biserica din lemn „Sf. Arhangheli” datând din 1829 (în Bonţ). Parcurgem 13 km spre sud şi oprim în satul Ţaga (atestat din 1215) unde vedem biserica reformată din sec. XV, biserica din lemn „Sf. Arhangheli” datând din 1804-1808 şi care mai păstrează picturile originare şi castelul Wass din sec. XVIII. Aici se găseşte şi lacul antropic Ţaga cu o suprafaţă de 88,2 ha şi o adâncime maximă de 3,40 m. Mai parcurgem 13 km şi ajungem în satul Geaca (atestat din 1228) unde putem vedea biserica din lemn „Cuvioasa Parascheva” datând din 1771 (în Lacu). Aici se află şi o rezervaţie zoologică de 25 ha, arie protejată pentru păsări migratoare ca egreta mare, călifarul alb şi roşu, lopătarul etc. Traseul nostru se încheie după alţi 8 km în satul Cămăraşu (atestat din 1325) unde putem vedea biserica reformată datând din 1753 şi conacul Kemeny construit în sec. XVIII. (Punct de legătură cu Traseul V).

 

Listeaza