Listeaza

TRASEUL IX FLOREŞTI – BĂIŞOARA – BURU

TRASEUL IX

FLOREŞTI – BĂIŞOARA – BURU (44 km)

Pornim din satul Floreşti (atestat din 1272)) unde putem vizita biserica romano-catolică construită în sec. XIV – XV (în Luna de Sus), biserica reformată din sec. XVIII cu un frumos amvon din 1728 şi cu tavanul pictat şi casetat în 1752 şi biserica din lemn „Sf. Arhangheli” construită în sec. XIX (în Tăuţi). (Punct de legătură cu Traseul II) şi pornind spre sud, după 14 km ajungem în satul Săvădisla (atestat din 1332) putem vedea un castel din sec. XIX, biserica romano-catolică din sec. XIV cu picturi din 1380 (în Vlaha), biserica „Sf. Nicolae” zidită în 1730 şi cu picturi din 1772 şi biserica din lemn „Sf. Arhangheli” construită în 1758 şi păstrând picturile din 1807 (în Finişel). Aici putem vedea şi exploatarea de marmură roşie şi un muzeu de artă. Încă 5 km şi traversăm satul Lita (atestat din 1324) şi după alţi 9 km ajungem în satul Băişoara (atestat din 1426) unde se află ruinele cetăţii medievale Lita (sec. XIII) şi o pârtie de schi amenajată. Pe un traseu superb, pe firul Văii Iara, după 6 km ajungem în satul Iara (atestat din 1288), centru de ceramică populară şi de artizanat, unde putem vedea bisericile din lemn în Măgura Ierii „Sf. Arhangheli” (1783), în Ocolişel „Sf. Arhangheli” (1852) şi în Surduc „Sf. Arhangheli” (sec. XVIII) cu o poartă din 1758, o biserică din sec. XIII şi conacele din sec. XIX, Teleki, Beldi şi Kemeny. Continuăm spre sud pe acelaşi traseu pitoresc şi după 10 km ajungem la capătul traseului nostru în satul Buru (atestat din 1470) (Punct de legătură cu Traseul I).

 

Listeaza