Listeaza

TRASEUL X POIENI– BELIŞ– GILĂU

TRASEUL X

POIENI – CĂLĂŢELE – BELIŞ – MĂGURI-RĂCĂTĂU – GILĂU (76 km)

Pornim din satul Poieni (atestat din 1500), centru de pictură naivă, sculptură în lemn şi de confecţionare a costumelor populare. Aici mai putem vedea vestigiile unui castru roman (perioada Severilor) şi a unei aşezări civile în apropiere (probabil Resculum, datând din sec. II-III) şi ruinele unei cetăţi feudale din piatră (menţionată documentar din 1332) şi ale unui turn circular de 25 de m înălţime (în satul Bologa). (Punct de legătură cu Traseul II) şi pornind spre sud, după 10 km ajungem în satul Săcuieu (atestat din 1461) unde se află o biserică din lemn din sec. XVIII şi pârtii de schi în Vişagu şi Rogojel. După ce traversăm satul Scrind-Frăsinet (atestat din 1954) după 14 km ajungem în satul Mărgău (atestat din 1408) unde se află biserica fortificată „Sf. Arhangheli” datând din 1830-1835, o biserică din lemn din sec. XVIII şi o frumoasă cascadă înaltă de 30 m. După ce mergem spre nord, virăm spre sud şi după 14 km ajungem în satul Călăţele (atestat din 1408) unde putem vedea biserica fortificată datând din sec. XII – XV, cu tavan casetat şi pictat în 1778 (în Văleni) şi biserica „Sf. Voievozi” construită în 1764. Continuăm spre sud şi după 16 km ajungem în satul Măguri-Răcătău (atestat din 1956) unde se află biserica din lemn „Sf. Treime” construită în sec. XVIII. Aici se află lacul antropic Fântânele (Beliş) aflat la altitudinea de 990 m şi o suprafaţă de 980 ha, fiind populat cu păstrăv şi un loc propice pentru practicarea sporturilor nautice. Aici se mai păstrează vii numeroase legende despre fiinţele fabuloase ale Apusenilor. Traseul nostru continuă pe frumoasa vale a Someşului Rece spre nord-est şi după 22 km ajungem la capătul lui în satul Gilău (atestat din 1448) unde se află ruinele unei cetăţi atribuită voievodului Gelu (sec. IX – X), castelele Wass în stil renascentist (sec. XV) şi Gallus (sec. XIX) şi biserica din lemn „Pogorârea Duhului Sfânt” construită în 1728 şi pictată în 1758 (în Someşul Rece). Aici se află şi Lacul antropic Gilău aflat la altitudinea de 410 m cu o suprafaţă de 70 ha şi adâncime maximă de 9 m, fiind populat cu scobar, clean, mreană, păstrăv indigen şi curcubeu, lostriţă etc., fiind şi un loc ideal pentru practicarea sporturilor nautice. De aici putem purcede în a vizita Peştera Someşul Rece lungă de 9 m. În trecut era frecventat de căutătorii de comori care căutau „Comoara lui Darie”. Această peşteră mică a dat o extrem de bogată recoltă de oase fosile: Capra ibex, Antilopa, Rupicapra, Bos sp., Canis vulpis, Equus caballus fossilis, Megaceros giganteus, fosile de păsări etc., toate specifice unui climat de stepă. S-a descoperit o lamă de silex şi oase de lup găurite datând din paleolitic. (Punct de legătură cu Traseul II).

Listeaza