Listeaza

TRASEUL XI TURDA – CIURILA – CLUJ-NAPOCA

TRASEUL XI

TURDA – CIURILA – CLUJ-NAPOCA  (52 km)

Pornim din municipiul Turda , (ridicat pe fostul municipium antic, roman, Potaissa), (atestat din 1075) unde putem vizita ruinele unei cetăţi de mari dimensiuni, „Cetatea Secuilor” datând din sec. XII – XV, biserica fortificată (reformată) „Turda Veche” (1400 – 1494) în stil gotic, cu un turn înalt de 60 m, biserica romano-catolică (1498 – 1504), biserica reformată „Turda Nouă” (1500 – 1504), Palatul Voievodal construit în sec. XV – XVI, loc de întrunire a Dietei Transilvaniei şi vechea Prefectură datând din sec. XIX. Turda este şi un loc „sărat”, sarea fiind exploatată încă din perioada romană, când pe locul actualului oraş se afla puternica cetate Potaissa. Aici se află Băile Turda, unde sunt o serie de lacuri sărate cu o mare concentraţie (225,5 g/l), ape provenite din ocne. Există şi nămol de turbă cu efecte terapeutice remarcabile în tratarea afecţiunilor reumatismale, ginecologice, posttraumatice, dermatologice etc. Tot în Turda se află şi o salină deschisă circuitului turistic, cu săli imense, unde datorită umidităţii au apărut stalactite şi stalagmite din sare. În interior se mai află expuse mecanisme folosite la extragerea sării în sec. XIX – XX, precum şi amenajări pentru tratarea afecţiunilor respiratorii. (Punct de legătură cu Traseul I) şi pornind spre vest pe drumul judeţean şi după 3 km ajungem în satul Sănduleşti (atestat din 1288) unde putem vizita biserica „Sf. Arhangheli” zidită în sec. XV, biserica unitariană datând tot din sec. XV şi conacul Vitez construit în sec. XIX (în Copăceni). Mai facem 9 km şi ajungem în satul Petreştii de Jos (atestat din 1278) unde se află biserica din lemn „Sf. Arhangheli” datând din 1842-1846. Aici se află Rezervaţia complexă Cheile Turzii (175,7 ha.) cu o lungime de 1.270 m. Este flancat de pereţi de calcar aproape verticali şi este dominat de două vârfuri: Dealul Bisericii (793 m.) şi Dealul Sindului (759 m.). Foarte spectaculos Peretele Uriaş (înalt de 200 m.) sau al Turnului Ascuţit. Numeroase relicte vegetale terţiare (Allium obliquum – unic în Europa, scoruşul, cârcelul etc.), endemice (stânjenelul, omagul etc.) şi rare (trânjoaica, viţa sălbatică, păiuşul etc.). Numeroase fenomene carstice (peşteri, grote). Loc de practicare al alpinismului şi al sporturilor aeronautice (deltaplan, parapantă). Pornim mai departe spre nord-vest şi după 20 km ajungem în satul Ciurila (atestat din 1733) cu două biserici din lemn din sec. XVII şi Rezervaţia floristică Dumbrava Filei care adăposteşte orhideea papucul doamnei. Continuăm să mergem spre nord pe drumul judeţean şi după alţi 20 km ajungem la capătul traseului, în municipiul Cluj-Napoca (atestat din 1231), un veritabil oraş-muzeu cu numeroase obiective turistice remarcabile. Putem vizita biserica mănăstirii benedictine datând din sec. XIII-XVII, catedrala romano-catolică „Sf. Mihail” construit între 1349-1450 în stil gotic, cu picturi murale din sec. XV şi un portal în stil renascentist german (1528) creaţie a sculptorilor Johann Nachtigall şi Anton Schuchbauer, biserica reformată ctitorită în 1486 de Matei Corvin, statuia ecvestră a Sf. Gheorghe ridicată în 1373 de sculptorii Martin şi Gheorghe, biserica iezuiţilor (1718-1724) în stil baroc, bastionul Croitorilor (1629), palatele Teleki (sf. sec. XVIII) şi Tholdalagi (înc. sec. XIX), Catedrala ortodoxă construită între 1921-1923, casa natală a lui Matei Corvin (sec. XV), cea mai veche din oraş, bastioanele şi turnurile breslelor construite în sec sec. XV, vama veche (1748), statuia ecvestră a lui Matei Corvin (1902), creaţie a sculptorului János Fadrusz etc. Trebuie neapărat să vizităm superba Grădină Botanică aflată pe o suprafaţă de 14 ha, cu peste 11.000 de exponate (unele extrem de rare) autohtone şi exotice, aflate în aer liber sau în sera de 2.000 mp, având şi un ierbar de 57.000 de coli. Un alt punct de interes îl reprezintă Parcul etnografic Romulus Vuia unde se află peste 200 de obiective remarcabile (gospodării, anexe, biserici, tehnologie populară etc.). Nu trebuie să ocolim nici muzele: Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei (cu exponate deosebit de valoroase), Muzeul Naţional de Artă  (pictura românească este reprezentată de lucrări semnate de Nicolae Grigorescu, Ştefan Luchian, Dimitrie Paciurea, Theodor Pallady, Camil Ressu, Vasile Popescu, Jean Al. Steriadi, Lucian Grigorescu, Oscar Han, Barbu Iscovescu, Constantin David Rosenthal, Theodor Aman, Gheorghe Tattarescu, Gheorghe Panaitescu Bagdasare, Carol Popp de Szathmary, Ion Andreescu, Karl Stork. Există o galerie cu pictori transilvăneni din sec XVIII – XIX: Franz Neuhauser, Joseph Neuhauser, Franz Anton Bergman, Koreh Sigismund, Szathmari Gati Sandor, Simo Ferenc. Este expus altarul de la Jimbor (sec. XVI). Sunt valoroase exponate de pictură Biedermeier şi artă stil 1900. Şcoala clujeană este reprezentată de artişti ca: Alexandru Popp, Szolnay Sandor, Pericle Capidan, Catul Bogdan, Aurel Ciupe, Romul Ladea, Petre Abrudan, Tasso Marchini, Alexandru Mohy, Servatius Jeno, Theodor Harsia, Kovacs Zoltan, Nagy Albert, Anton Lazăr, Virgil Fulicea, Constantin Dinu Ilea, Ioan Sima, Egon Mark Lovith.) Muzeul Donaţiilor (cuprinde lucrări de artă plastică contemporană provenite din donaţii), Colecţia Muzeală a Arhiepiscopiei Ortodoxe Cluj (sunt expuse obiecte de artă religioasă şi icoane pe sticlă),  Muzeul Zoologic al Universităţii „Babeş Bolyai” (cuprinde peste 200.000 de exponate reflectând în mod complex şi filogenetic fauna autohtonă şi de pe mapamond). În apropiere se află Rezervaţia floristică „Fânaţele Clujului” de 80 ha, care ocroteşte numeroase specii de plante stepice caracteristice câmpiei ardelene (Punct de legătură cu Traseele I, II, III, IV, V şi VI).

Listeaza