Listeaza

Localităţi de interes turistic din afara traseelor

Localităţi de interes turistic din afara traseelor

Aşchileu. Acces spre vest, de pe Traseul IV din satul Vultureni (5 km). Sat (atestat din 1331). În satul Aşchileu Mic se află biserica din lemn „Sf. Îngeri” construită în 1801, cu decor sculptat în 1806 şi pictată de Simeon Mărtişianu în 1843.

Bonţida. Acces spre est, de pe Traseul III din satul Iclod (15 km). Sat (atestat din 1263). Aici putem vedea frumosul castel Banffy, încadrat cu turnuri rotunde, construit în 1652 şi modificat în stil baroc de J. Fischer von Erlach în 1750, biserica din sec. XIII cu un amvon sculptat de David Sipos în 1720 şi conacul Dujardin construit în sec. XVIII – XIX (în Coasta).

Borşa. Acces spre vest, de pe Traseul III din satul Iclod (20 km). Sat (atestat din 1315). Aici se află un castel din sec. XIX şi o biserică din sec. XVI – XIX care are un amvon sculptat de David Sipos în 1745.

Cătina. Acces spre nord, de pe Traseele V şi VIII din satul Cămăraşu (8 km). Sat (atestat din 1327). Aici se află o biserică din sec. XV – XVI (în Feldioara) şi lacul antropic Cătina creat pe valea Fizeşului în scop piscicol.

Câmpia Turzii. Acces spre sud, de pe Traseul I din municipiul Turda (9 km). Municipu (atestat din 1219). Aici putem vedea biserica evanghelică datând din sec. XVII şi conacele din sec. XVIII – XIX Păget, Betegh şi Bethlen.

Dăbâca. Acces spre sud-est, de pe Traseul IV din satul Panticeu (10 km). Sat (atestat din 1219). Aici se pot vedea ruinele cetăţii din piatră a voievodului Gelu (sec. XI – XIII), biserica reformată datând din 1743, conacul Rhedey (sec. XVIII) şi castelul Teleki clădit în sec. XVIII (în Luna de Jos).

Mintiu Gherlii. Acces spre nord-est, de pe Traseul III din municipiul Gherla (4 km). Sat (atestat din 1304). Aici se află o biserică din sec. XIII şi biserica din lemn „Sf. Arhangheli” datând din 1774 (în Nima).

Sic. Acces spre sud, de pe Traseul III din municipiul Gherla (10 km). Sat (atestat din 1315). Aici se poate vedea biserica reformată în stil romanic şi gotic construit în sec. XIII cu fragmente de picturi interioare datând din sec. XIV (Judecata de Apoi, Legendele sfinţilor Ursula, Ladislau, Nicolae etc.) şi bisericile din lemn „Sf. Ioan Gură de Aur” (1707) cu decor sculptat şi turn clopotniţă cu foişor şi „Sf. Arhangheli” (1731). Aici se află şi rezervaţia ornitologică în stufărişurile de pe Tăul Ştiucii, important loc de tranzit pentru păsările migratoare.

Listeaza