Listeaza

Traseul 1 ŢÂNŢĂRENI – TÂRGU JIU– DEFILEUL JIULUI

Traseul 1

ŢÂNŢĂRENI – ROVINARI – TÂRGU JIU – BUMBEŞTI-JIU – DEFILEUL JIULUI (111 km)

 

0 km – ŢÂNŢĂRENI. În această comună aflată la intrarea în judeţul Gorj dinspre sud, putem vizita Biserica „Sf. Voievozi”, construită în 1583 şi renovată în 1806, precum şi un castel din sec. XVII.

4 km – BRĂNEŞTI. Aici se află biserica cu dublu hram „Sf. Nicolae” şi „Sf. Voievozi” (1854 – 1858).

3 km – CURSARU. În acest sat se poate vedea biserica de lemn „Sf. Împăraţi”, construită în 1764.

1 km – BROŞTENI.  În acest sat se află cula „Cuţui” (1815) şi biserica „Sf. Împăraţi” (1836).

12 km – SĂRDĂNEŞTI. Aici se află biserica de lemn „Sf. Voievozi” datând din 1874.

9 km – BÂLTENI. În sat se află biserica „Sf. Vasile” (1826 – 1894).

10 km – ROVINARI. Oraş. Aici, precum şi în împrejurimi, putem vedea un peisaj industrial tipic exploatărilor carbonifere de suprafaţă, peste tot putându-se vedea excavatoare gigantice, dealuri dizlocate şi mormane de lignit. În oraş se află biserica „Sf. Voievozi” (1769) şi la periferie, spre NV, o poiană cu narcise, monument al naturii.

12 km – CÂRBEŞTI. În sat se află biserica de lemn „Sf. Voievozi” (1780).

6 km – DRĂGUŢEŞTI. Muzeu local de etnografie.

8 km – TÂRGU JIU.  Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1406). Ansamblul monumental în aer liber Constantin Brâncuşi: „Masa tăcerii”, „Coloana infinitului”, „Poarta sărutului”, „Masa sufletelor”. Catedrala Domnească (1748 – 1764), pictată în stil renascentist de Mişu Popp şi Iosif Keber (1854 – 1855). Biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” (1746 – 1747). Ansamblul arhitectural Cornea Brăiloiu: Biserica „Adormira Maicii Domnului” (1694 – 1700), Casa Brăiloiu, fortificată (1699 – 1710). Prefectura veche (1875). Casa pitarului Măldărescu (1710). Casa slugerului Gănescu (sec. XVIII) unde a locuit Constantin Brâncuşi (1937 – 1938). Fântâna „Sâmboteanu” (sec. XVIII). Ceasul solar polonez (1940). Teatru. Muzee. Case memoriale. Parc cu arbori seculari

9 km, apoi spre dreapta 3 km – CURTIŞOARA. Aici vizităm Muzeul arhitecturii populare gorjene, în aer liber. Putem vedea  24 de monumente de arhitectură populară, dintre care se detaşează cula Cornoiu (sec. XVIII).

9 km – BUMBEŞTI-JIU. Oraş. Din acest oraş porneşte pitorescul traseu ce însoţeşte Defileul Jiului. În oraş se pot vizita ruinele mănăstirii Vişina (sec. XIV) şi al castrului roman, iar în localitatea componentă Pleşa biserica de lemn „Sf. Voievozi” (1706).

DEFILEUL JIULUI. Defileul se desfăşoară pe distanţa Bumbeşti-Jiu şi Petroşani, având o lungime de 30 km, fiind deosebit de spectaculos. În 1948, prin muncă voluntară dictată de comunişti, s-a construit o impresionantă cale ferată săpată practic în stâncă, cu numeroase viaducte şi tuneluri (39). În zonă există numeroase peşteri şi grote şi este un loc de practicare a sporturilor nautice.

14 km – LAINICI. Într-un cadru natural feeric, se află Mănăstirea Lainici cu Biserica Mănăstirii Lainici „Intrarea în Biserică”, ctitorită de mai multe familii boiereşti în perioada 1812-1817. Are mari dimensiuni: 18 m lungime, 8 m lăţime. Este pictat în stil postbrâncovenesc. Aici se află şi un Muzeu de artă religioasă, cu numeroase exponate de mare valoare istorică şi artistică. La 2 km se află Schitul Locuri Rele.

14 km. – Urmând cursul sinuos al Jiului, traseul nostru se încheie cu ieşirea din judeţul Gorj, la numai 6 km de municipiul Petroşani (jud. Hunedoara).

Listeaza