Listeaza

Traseul 2 TÂRGU JIU – TISMANA – APA NEAGRĂ

Traseul 2

TÂRGU JIU – TISMANA – APA NEAGRĂ (42 km)

 

0 km. – TÂRGU JIU. Municipu reşedinţă de judeţ. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1406). Ansamblul monumental în aer liber Constantin Brâncuşi: „Masa tăcerii”, „Coloana infinitului”, „Poarta sărutului”, „Masa sufletelor”. Catedrala Domnească (1748 – 1764), pictată în stil renascentist de Mişu Popp şi Iosif Keber (1854 – 1855). Biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” (1746 – 1747). Ansamblul arhitectural Cornea Brăiloiu: Biserica „Adormira Maicii Domnului” (1694 – 1700), Casa Brăiloiu, fortificată (1699 – 1710). Prefectura veche (1875). Casa pitarului Măldărescu (1710). Casa slugerului Gănescu (sec. XVIII) unde a locuit Constantin Brâncuşi (1937 – 1938). Fântâna „Sâmboteanu” (sec. XVIII). Ceasul solar polonez (1940). Teatru. Muzee. Case memoriale. Parc cu arbori seculari

8 km – LELEŞTI. În sat se poate vizita cochetul Muzeu etnografic, precum şi bisericile de lemn „Sf. Nicolae”, construită în 1774 şi pictată în 1874 şi „Sf. Ioan Gură de Aur”, construită în 1802.

2 km – RASOVIŢA. Aici se află biserica de lemn „Sf. Voievozi” construită în 1802.

2 km – intersecţia către RUNCU .  Acces spre nord, (5 km).. Sat. Aici putem vizita biserica din sec. XVII atribuită fiicei lui Mihai Viteazul, domniţa Florica, rezervaţiile naturale „Izbucul Jaleşul“, „Gropul Sec“, „Răchiţeaua“ şi spectaculoasele şi sălbaticele „Cheile Runcului (sau Sohodolului)“, în masivul calcaros din zonă există un număr mare de peşteri şi avene, unele avene atingând adâncimi de aproape 150 m. Peştera Gârla Vacii a cărei galerii însumează o lungime totală de 750 m, adăposteşte o bogată faună cavernicolă. Muzeul etnografic (în satul Dobriţa).

 

5 km – ARCANI. Şi în acest sat se află un Muzeu etnografic şi o biserică de lemn, „Sf. Voievozi” construită în sec. XVIII.

6 km – FRÂNCEŞTI.  Se poate vizita biserica de lemn „Sf. Gheorghe” construită în 1823.

2 km – PEŞTIŞANI. Aici se află biserica de lemn „Cuvioasa Parascheva”, datând din 1735, cu modificări în 1856. La 3 km sud se află satul Hobiţa unde putem vizita Casa-muzeu Constantin Brâncuşi, locul unde a văzut lumina zilei marele sculptor. Putem vedea fotografii, albume, cărţi, documente şi un mobilier tipic ţărănesc de la înc. Sec. XX.

9 km – TISMANA. Oraş. Este un vestit centru de confecţionare a tradiţionalelor covoare olteneşti. Aici se află Mănăstirea Tismana cu Biserica Mănăstirii Tismana construită în timpul lui Radu cel Mare, 1495-1508 şi refăcută în 1564-1566 de domnitorul Radu Paisie, dată la care este pictată de Dobromir cel Tânăr din Târgovişte. Naosul pictat în 1732 de Ranite Grigorie, iar pronaosul în 1742 de Ghenadie. Biserica este una dintre cele mai reprezentative monumente arhitectonice munteneşti a sec. XVI. Lângă biserică se află mormântul lui Nicodim (+1406), întemeietorul vieţii monahale din Oltenia. În zonă se află numeroase monumente naturale de excepţie. Există numeroase peşteri dintre care cele mai cunoscute sunt : Peştera Fuşteica. Este o peşteră lungă de 516 m. Este locuită de o numeroasă colonie de lilieci şi este importantă din punct de vedere biospeologic, aici existând şi trei specii troglobionte. Peştera de la Mănăstirea Tismana. În timpul ultimului Război Mondial aici a fost ascuns tezaurul Băncii Naţionale a României. A fost folosit de-a lungul timpului de numeroşi călugări sihaştri. Are o lungime de 200 m şi este o peşteră activă. Este importantă din punct de vedere biospeologic, aici trăind 5 specii troglobionte. Peştera de la Gura Plaiului. Are o lungime de 150 m şi se remarcă prin numeroasele formaţiuni de calcită. Este importantă din punct de vedere biospeologic. În acest areal se mai află rezervaţiile de castan comestibil Pocruia, cea de alun turcesc de la Tismana, precum şi pădurile de stejar Dumbrava Tismanei şi Cornetul Pocruiei. Punct de plecare spre traseele montane din Munţii Vâlcan.

11 km – APA NEAGRĂ. În acest sat aflat la graniţa estică a judeţului Gorj şi la 4 km de oraşul Baia de Aramă (jud. Mehedinţi) se încheie traseul nostru.

 

Listeaza