Listeaza

Traseul 3 TÂRGU JIU – MOTRU

 Traseul 3

TÂRGU JIU – MOTRU (41 km)

 

0 km – TÂRGU JIU.  Municipu reşedinţă de judeţ. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1406). Ansamblul monumental în aer liber Constantin Brâncuşi: „Masa tăcerii”, „Coloana infinitului”, „Poarta sărutului”, „Masa sufletelor”. Catedrala Domnească (1748 – 1764), pictată în stil renascentist de Mişu Popp şi Iosif Keber (1854 – 1855). Biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” (1746 – 1747). Ansamblul arhitectural Cornea Brăiloiu: Biserica „Adormira Maicii Domnului” (1694 – 1700), Casa Brăiloiu, fortificată (1699 – 1710). Prefectura veche (1875). Casa pitarului Măldărescu (1710). Casa slugerului Gănescu (sec. XVIII) unde a locuit Constantin Brâncuşi (1937 – 1938). Fântâna „Sâmboteanu” (sec. XVIII). Ceasul solar polonez (1940). Teatru. Muzee. Case memoriale. Parc cu arbori seculari

5 km – BĂLEŞTI. Se poate vizita biserica de lemn „Sf. Ioan Botezătorul” construită în 1832 şi pictată în 1872.

5 km – CORNEŞTI. Aici se află biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” construită în 1834.

5 km – TELEŞTI.  În sat se află biserica „Sf. Nicolae” ctitorită de egumenul Dionisie de la Mănăstirea Hurezi în 1747 şi pictată în 1749 şi biserica de lemn „Sf. Voievozi” construită în 1838.

8 km – CIUPERCENI. Aici se află biserica de lemn „Sf. Gheorghe” construită în 1736 – 1737.

18 km – MOTRU. Municipiu. Se află la marginea SV a judeţului, punctul terminus al traseului nostru. Oraş tipic industrial, înfiinţat abia în 1966. În localităţile componente se află mai multe biserici din sec. XVII – XVIII.

Listeaza