Listeaza

Traseul 4 TÂRGU JIU – POLOVRAGI

Traseul 4

TÂRGU JIU – POLOVRAGI (93 km)

 

0 km – TÂRGU JIU. Municipu reşedinţă de judeţ. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1406). Ansamblul monumental în aer liber Constantin Brâncuşi: „Masa tăcerii”, „Coloana infinitului”, „Poarta sărutului”, „Masa sufletelor”. Catedrala Domnească (1748 – 1764), pictată în stil renascentist de Mişu Popp şi Iosif Keber (1854 – 1855). Biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” (1746 – 1747). Ansamblul arhitectural Cornea Brăiloiu: Biserica „Adormira Maicii Domnului” (1694 – 1700), Casa Brăiloiu, fortificată (1699 – 1710). Prefectura veche (1875). Casa pitarului Măldărescu (1710). Casa slugerului Gănescu (sec. XVIII) unde a locuit Constantin Brâncuşi (1937 – 1938). Fântâna „Sâmboteanu” (sec. XVIII). Ceasul solar polonez (1940). Teatru. Muzee. Case memoriale. Parc cu arbori seculari.

11 km – COPĂCIOASA. Se poate vizita biserica de lemn „Duminica Tomei” (1740).

5 km – PITEŞTII DIN DEAL. Se poate vedea biserica de lemn „Sf. Treime” construită în 1700.

7 km – LINTEA. Biserica de lemn „Sf. Gheorghe” construită în 1798.

17 km – BENGEŞTI. Aici se află monumentul de arhitectură postbrâncovenească, biserica fortificată „Sf. Arhangheli”, ctitorită de boierul Stoica Bengescu în 1729, cu remarcabile picturi din 1732.

5 km – CIOCADIA.  Aici se pot vedea biserica „Sf. Ioan Botezătorul”, zidită în 1808 şi cu picturi originare şi biserica de lemn „Sf. Nicolae” construită în 1763.

16 km – HIRIŞEŞTI. Aici se află biserica de lemn „Sf. Voievozi” (1758) şi pădurea de gorun Dumbrava.

17 km – NOVACI. Oraş. În acest oraş putem vizita Muzeul orăşenesc şi biserica de lemn „Sf. Dumitru”, construită în sec XVIII.

4 km – CENĂDIA. Aici se află biserica de lemn „Sf. Ioan Botezătorul” datând din 1731.

5 km – BAIA DE FIER. Este o importantă localitate turistică. Se poate vedea biserica „Toţi Sfinţii” (mijl. Sec. XVIII), ctitorită de egumenul Dionisie de la Hurezi, având picturi din 1753. În arealul satului se află numeroase monumente ale naturii de excepţie.Peştera Muierilor. Legendele spun că în vechime aici erau adăpostite femeile în timpul năvălirilor tătare. Alte legende vorbesc despre faptul că aici ar fi fost un loc de iniţiere al tinerelor fete pubere. Peştera este o reţea de galerii însumând 3.566 m. Există numeroase săli deosebit de frumoase: „Sala Altarului”, „Galeria Electrificată” (cu numeroase concreţiuni de pe tavan), „Sala Turcului” (stalagmite uriaşe, domuri, cruste parietale, concreţiuni cu forme umanoide – „Cadâna”, „Moş Crăciun”, „Turcul” etc.), „Sala Minunilor” (microgururi, stalagmite şi stalactite), „Sala Perlelor” (cu „Vălul Muierii”, o splendidă draperie ondulată de calcit) etc. S-au descoperit peste 100 de cranii de urs de peşteră, precum şi urme de locuire umană din perioada paleoliticului mijlociu (unelte de silex), ceramică de tip Coţofeni, obiecte de bronz şi aramă etc. Este importantă şi din punct de vedere biospeologic.

Peştera Pârcălabului. În peşteră s-au descoperit valoroase picturi rupestre datând din neolitic reprezentând figuri umane adorând soarele, motive solare, motive geometrice etc.

6 km.POLOVRAGI. Traseul nostru se încheie în această celebră localitate turistică. Aici se află.Biserica Mănăstirii Polovragi „Adormirea Maicii Domnului”, ctitorie boierească din 1643-1643. Restaurată de Constantin Brâncoveanu în 1690-1693. Picturile, de o mare frumuseţe, au fost executate în stil brâncovenesc în 1703 de meşterii Constantinos, Andrei, Gheorghe, Istrate şi Hranite, de la şcoala din Hurezi. Dintre picturi se remarcă tablourile votive cu Constantin Brâncoveanu şi o reprezentare a muntelui Athos, unică în iconografia românească. De asemenea putem vizita Peştera Polovragi, lungă de 9100 m. Este una dintre cele mai cunoscute peşteri din România datorită legendelor potrivit cărora aici s-ar fi retras regele dac Zalmolxis. De altfel, în peşteră se află două formaţiuni denumite plastic „Jilţul lui Zalmolxis” şi „Jilţul lui Decebal”. Cheile Olteţului cu o lungime de 2 km, fiind o rezervaţie complexă (geologică, speologică şi floristică).

Listeaza