Listeaza

TRASEUL VI: BRASOV - SIBIU - ARAD

TRASEUL VI: BRAŞOV – ZĂRNEŞTI – FĂGĂRAŞ - SIBIU – ALBA IULIA – DEVA – ARAD – NĂDLAC (513 km)

- 0 km – BRAŞOV. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1234). Cetatea (sec. XV-XVI). Bastioanele (sec. XV-XVI). Bastionul ţesătorilor (sec. XV), cel mai mare din România. Poarta Ecaterina (1559). Casa Sfatului (sec. XV-XVIII). Casa Negustorilor (1539-1545). Biserica Bartolomeu (1260) în stil gotic timpuriu. Biserica Neagră (1384-1477) cu o turlă de 65 m. şi cel mai mare clopot din România. Biserica Sf. Nicolae (sec. XV-XVI). Monumente, statui. Muzee, case memoriale. Teatru, teatru muzical. Zoo. Festivalul internaţional „Cerbul de Aur”. Muntele Tâmpa (rezervaţie complexă).

(Punct de legătură cu traseele V şi VI b).

-10 km – CRISTIAN. Sat. Biserică fortificată (sec. XIII) în stil gotic timpuriu. Case vechi săseşti (sec. XVIII – XIX). Rezervaţia naturală Cristian (stejari seculari). Punct de plecare pe traseele montane din Munţii Postăvaru.

-7 km – RÂŞNOV. Oraş (atestat din 1331). Cetatea sătească, monument UNESCO (sec. XIV –XVII) aşezată pe un pinten stâncos. Biserica evanghelică (sec. XIII – XV) în stil gotic, cu picturi renascentiste (1500). Biserica „Sf. Nicolae” (1381) ctitorită de Dan I, cu picturi din sec. XVII – XIX. Case săseşti vechi (sec. XVIII – XIX). Punct de plecare pe traseele turistice din Munţii Postăvaru. Muzeu

-9 km – ZĂRNEŞTI. Oraş (atestat din 1367). Biserica „Sf. Nicolae” (1515) ctitorită de Neagoe Basarab şi pictată în 1782. Biserica „Sf. Nicolae”. Principalul punct de plecare pe traseele montane din Munţii Piatra Craiului.

-31 km – ŞINCA. Sat. Biserica rupestră „Templul Ursitelor” (sec. XVII – XVIII). Biserica „Cuvioasa Paraschieva” (înc. sec. XVIII). Biserica „Sf. Maria” (sec. XVIII).

-8 km – ŞERCAIA. Sat. Biserica fortificată (sec. XIV). Rezervaţia naturală Poiana Dumbravei (391,9 ha), poiană cu narcise, monument al naturii.

-15 km – FĂGĂRAŞ. Municipiu (atestat din 1291). Cetatea (sec. XIV – XVII). Castel-cetate (1623), fost sediu al Dietei Transilvaniei. Castel-cetate, fortificat (1650). Biserica „Sf. Nicolae” (1697) ctitorită de Constantin Brâncoveanu, cu picturi din 1721. Biserica „Sf. Treime” (sec. XVIII). Biserica reformată (1712-1715). Biserică din lemn (1990). Casa Ioan Inochentie (sec. XVIII) în stil renascentist. Muzeul Ţării Făgăraşului. Muzee. Case memoriale. Punct de plecare pe traseele montane din Munţii Făgăraş.

-15 km – SÂMBĂTA DE JOS. Sat. Palatul Brukenthal (1750). Crescătorie de cai de rasă. Punct de plecare pe traseele montane din Munţii Făgăraş. Punct de acces către Mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus, ctitorită chiar de voevodul Constantin Brâncoveanu.

-18 km – CÂRŢIŞOARA. Sat. Acces pe creasta Munţilor Făgăraş şi Lacul Bâlea prin şoseaua Transfăgărăşan.

-44 km – SIBIU. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1191). Aeroport internaţional. Fortificaţiile Sibiului (sec. XIII-XIV). Turnurile cetăţii (sec. XIV-XV). Biserica evanghelică (sec. XIII-XV) în stil gotic. Biserica spitalului (1293). Catedrala ortodoxă mitropolitană (1902-1906), construită după modelul bisericii Sfânta Sofia din Istanbul. Cazarma Kempel (sec. XV). Zidul cu arce din Pasajul Scărilor (1357-1366). Casa Artelor (1370). Primăria veche (1470-1491). Casele Johann Lula (1501-1514), Weidner (1571), Haller (sec. XVI) în stil renascentist. Hanul „La mielul alb” (sec. XVI). Palatul Brukenthal (1778-1788). Muzeul Brukenthal (cu picturi ale şcolilor flamande, germane, italiene). Muzeul Tehnicii Populare (în Pădurea Dumbrava). Monumente, statui. Teatre, filarmonică. Muzee. Parcul natural „Dumbrava” (30 ha.). (Punct de legătură cu traseele IV a şi VI a).

-10 km – CRISTIAN. Sat. Biserică evanghelică fortificată (sec. XV). Biserica „Buna Vestire” (1796) cu picturi din 1805. Muzeu săsesc.

-24 km – MIERCUREA SIBIULUI. Sat. Staţiune balneoclimaterică de interes local. Izvoare minerale clorurate, sodice, iodurate, slab bromurate. Biserica evanghelică (sec. XIII). Cetate ţărănească (sec. XVI – XIX). Biserica „Sf. Ilie” (sec. XIX).

-21 km – SEBEŞ. Oraş (atestat din sec. XIII). Casa Zapolya (sec. XVI), fostă reşedinţă voievodală, monument arhitectonic gotic şi renascentist. Cetatea cu turnurile breslelor (sec. XIV – XV). Biserica evanghelică (sec. XIII – XIV) în stil romanic. Biserica ortodoxă din cimitir. Rezervaţia geologică şi geomorfologică Râpa Roşie, monument al naturii. Muzeu.

-4 km – LANCRĂM.  Sat. Casa memorială şi muzeul Lucian Blaga.

-13 km – ALBA IULIA. (Punct de legătură cu traseul VI c). Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din sec. XI). Ridicat în zona vechii aşezări dacice Apoulon şi a apoi a castrului roman Apulum.  Cetatea Alba Carolina (1714-1733). Catedrala Sf. Mihail (1246-1291), în stil gotic, ce adăposteşte sarcofagul lui Iancu de Hunedoara. Catedrala Reîntregirii (1921-1922), loc de încoronare a regilor României. Palatul Princiar (sec. XIII-XVIII). Palatul Apor (sec. XVII), Biblioteca Batthyaneum cu mii de cărţi rare, printre care şi „Codex Aureus” (sec. VIII), 596 incunabule, etc. Muzeul Naţional al Unirii. Teatru. Monumente, statui. Centru viticol.

-12 km – VINŢU DE JOS.  Sat. Castelul Martinuzzi (1550) în stil renascentist. Biserica reformată fortificată (sec. XIII – XVII). Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (sec. XVIII).

-50 km – ORĂŞTIE. Municipiu (atestat din 1226). Cetatea (sec. XIV – XV) cu incintă fortificată. Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (sec. XVII). Biserica „Sf. Nicolae” (sec. XVIII). Sinagoga (sec. XVIII). Biserica luterană (1820). Poşta veche (1900). Muzeu. Principalul punct de plecare pe traseele montane din Munţii Orăştiei şi la cetăţile dacice Sarmizegetusa Regia, Costeşti, Blidaru, Feţele Albe.

-16 km – SIMERIA. Oraş (atestat din 1866). Castelul (sec. XIX). Clădirea în care a locuit generalul Bem, erou al Revoluţiei din 1848 – 1849 (sec. XVIII), în localitatea componentă Simeria Veche. Parc dendrologic (70 ha), rezervaţie naturală, cu peste 550 de specii de plante, printre care magnolii, bambus, eucalipt, arborele-mamut, ienupărul de Virginia, chiparosul etc. Important centru de prelucrare al marmurei. Loc pentru practicarea sporturilor aeriene (parapantă, deltaplan) cu lansare de pe vârful unui fost grater vulcani, Uroi.

-11 km – DEVA. (Punct de legătură cu traseul VI d). Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din sec. XIV). Cetatea (sec. XIII). Castelul Magna Curia (sec. XVI) în stil renascentist. Biserica ortodoxă (sec. XVIII) ctitorită de Gheorghe Cantacuzino. Biserica mănăstirii franciscane (sec. XVIII) în stil baroc. Rezervaţia naturală complexă Dealul Cetăţii (20 kmp). Staţiunea balneoclimaterică de interes local Sărata cu ape termale, sărate şi alcaline. Muzeul civilizaţiei dacice şi romane. Muzee. Teatru. Filarmonică.

-5 km – MINTIA. Sat. Castelul Ferencz (1642). Biserica reformată (sec. XVI). Biserica din lemn „Sf. Ioan Botezătorul” (sec. XVIII). Parc dendrologic.

-16 km – ILIA. Sat. Castelul Bethlen (sec. XVII). Casa parohială ortodoxă (sec. XVII).

-6 km – GURASADA. Sat. Biserica „Sf. Mihail” (sec. XIII) cu picturi originale, una dintre cele mai vechi din România. Rezervaţia geologică Boiu de Sus (calcare). Plantaţie de bambus.

-7 km – ZAM. Sat. Castelul „Nopcsa” (sec. XVII). Biserica din lemn „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul” (sec. XV).

-10 – 11 km – Pădure de stejari seculari.

- 20 km – SĂVÂRŞIN. Sat. Castelul regal în stil neoclasic (sec. XVIII). Parc dendrologic. Muzeu de artă. Muzeu etnografic. Rezervaţie cinegetică.

-40 km – CONOP. Sat. Castelul Ştefan Cicio-Pop (sec. XVIII) în stil neoclasic şi cu coloane dorice.

-17 km – LIPOVA. Oraş (atestat din 1245). Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (sec. IV) şi adăugită în sec. XVIII; picturi din 1500. Bazarul turcesc „Sub dughene” (sec. XVII). Turnul medieval (sec. XVI). Staţiune balneoclimaterică. Izvoare minerale carbogazoase, feruginoase, bicarbonatate, calcice, sodice, magneziene. Ruinele cetăţii feudale Şoimoş (sec. XIII – XV). Mănăstirea romano-catolică „Sf. Maria” (sec. XVI). Biserica „Buna Vestire” (sec. XVIII) în localitatea componentă Rodna. Castelul Misici (sec. XIX). Muzeu.

- 7 km – PĂULIŞ. Sat. Parc dendrologic cu exemplare rare (pin de Himalaya, magnolii, tisă etc.). Monumentul închinat armatei române. Zonă viticolă.

-23 km – ARAD. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1028). Cetatea (sec. XVI) cu ansamblul arhitectonic în stil baroc (sec. XVIII). Primăria (mijl. sec. XIX). Teatrul vechi (1816-1817) în stil baroc. Palatul Culturii (înc. sec. XX). Casa barocă (1800). Castelul Nopcsa (înc. sec. XIX) în stil neoclasic. Catedrala ortodoxă (1852-1865). Catedrala romano-catolică (înc. sec. XX) cu o orgă renumită (1.200 de tuburi). Biserica din lemn „Sf. Petru şi Pavel” (sec. XVIII) cu valoroase picturi originale.Biserica ortodoxă sârbă (1695-1702). Pădurea Ceala şi Insula Mureşului. Muzee. Teatre. Filarmonică.

 (Punct de legătură cu traseul IV b).

-43 km – NĂDLAC. Oraş (atestat din 1313). Castel (sec. XV). Biserica „Sf. Nicolae” (1822-1829) în stil baroc, pictată în 1896. Biserica evanghelică (1821-1822) cu turn înalt de 54 m. şi o orgă valoroasă adusă în 1912 din Kutna Hora (Cehia). Punct de trecere al frontierei spre Ungaria.

 

Listeaza