Listeaza

TRASEUL VI a: SIGHISOARA - MEDIAS - SIBIU

TRASEUL VI a: SIGHIŞOARA – MEDIAŞ – SIBIU (91 km)

-0 km – SIGHIŞOARA. Municipiu (atestat din 1224)  Ansamblul urban medieval (sec. XIV – XVII); străzi înguste şi case tipice; zid de apărare cu turnuri şi donjoane; turnurile diferitelor bresle (sec. XIV – XVII); Turnul cu ceas (sec. XIV) înalt de 64 m. Biserica fostei mănăstiri a dominicanilor (sec. XIII – XV), cu altar baroc din 1680 şi orgă. Biserica evanghelică din Deal (sec. XII – XV) în stil romanic. Biserica evanghelică (a leproşilor) (înc. sec. XVI). Biserica „Intrarea în Biserică” (1788). „Scara şcolarilor”, din lemn, acoperită, cu 175 de trepte (1642). „Gangul babelor”, din lemn (1844). Casa Vlad Dracul (1431-1436) în care se presupune că s-a născut Vlad Ţepeş. Casa Teutsch (sec. XVII). Casa cu Cerb (sec. XVII). Biserică evanghelică (sec. XV) în localitatea componentă Hetiur. Pe Platoul Breitner rezervaţie forestieră cu arbori seculari. Muzee. Anual, Festivalul de artă medievală şi Festivalul „Pro-etnica”.  (Punct de legătură cu traseele V şi VII a).

-8 km – DANEŞ. Sat. Biserică evanghelică (sec. XV – XVI). Biserica „Sf. Nicolae” (1796).

-10 km – DUMBRĂVENI. Oraş (atestat din 1332). Biserica armenească (sec. XVIII). Castelul Apafy (sec. XVI) cu parc dendrologic. Biserica romano-catolică (1795). Biserica evanghelică (1771). Tribunalul (sec. XIX).

-2 km – ŞAROŞ PE TÂRNAVE. Sat. Cetate ţărănească (sec. XV – XVI). Punct de legătură cu localitatea Biertan (9 km, spre stânga) cu biserica fortificată, inclusă în lista Ptrimoniului Universal UNESCO.

-11 km – BRATEIU. Sat. Cetate ţărănească (sec. XV – XVI). Biserică fortificată (sec. XIV).

-5 km – MEDIAŞ. Municipiu (atestat din 1267). Cetatea (1480-1534) cu turnuri, bastioane şi donjoane. Casa Schuller (1588). Casa Rosenhauer (1621). Casa Schuster (1690). Casa Ştefan Ludwig Roth (1746). Cazarma husarilor (înc. sec. XIX). Şcoala piariştilor (sec. XVIII). Biserica „Înălţarea Domnului” (1826). Biserica evanghelică (sec. XV) în stil gotic. Biserica franciscanilor (1444). Biserică evanghelică fortificată (sec. XVI) în localitatea componentă Ighişu Nou. Primăria veche (1616). Muzeu.

-11 km – COPŞA MICĂ. Oraş (atestat din 1402). Biserică evanghelică fortificată (sec. XIV – XV).

-4 km – AXENTE SEVER. Sat. Cetate ţărănească (sec. XIV) cu biserică de incintă. Biserica „Învierea Domnului” (sec. XIX).

-9 km – ŞEICA MARE. Sat. Biserică fortificată (sec. XV). Castel (sec. XIV – XVII). Cetate ţărănească cu biserică de incintă (sec. XVI).

-15 km – SLIMNIC. Sat. Cetatea Stolzemburg (sec. XIV – XVI) aşezat pe un promontoriu stâncos. Biserică evanghelică (sec. XIV – XV) în stil gotic.

-7 km – ŞURA MARE. Sat. Biserica evanghelică fortificată (sec. XIII – XVI). Biserică din lemn (1722).

-8 km – SIBIU. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1191). Aeroport internaţional. Fortificaţiile Sibiului (sec. XIII-XIV). Turnurile cetăţii (sec. XIV-XV). Biserica evanghelică (sec. XIII-XV) în stil gotic. Biserica spitalului (1293). Catedrala ortodoxă mitropolitană (1902-1906), construită după modelul bisericii Sfânta Sofia din Istanbul. Cazarma Kempel (sec. XV). Zidul cu arce din Pasajul Scărilor (1357-1366). Casa Artelor (1370). Primăria veche (1470-1491). Casele Johann Lula (1501-1514), Weidner (1571), Haller (sec. XVI) în stil renascentist. Hanul „La mielul alb” (sec. XVI). Palatul Brukenthal (1778-1788). Muzeul Brukenthal (cu picturi ale şcolilor flamande, germane, italiene). Muzeul Tehnicii Populare (în Pădurea Dumbrava). Monumente, statui. Teatre, filarmonică. Muzee. Parcul natural „Dumbrava” (30 ha.). (Punct de legătură cu traseul IV a şi VI).

 

Listeaza