Listeaza

ÎN BUCUREŞTI

ÎN BUCUREŞTI

 

    În zona Bucureşti, centrul provinciei istorice Muntenia, municipiul Bucureşti deţine obiective turistice reprezentative pentru istoria şi cultura naţionalã a României: muzee naţionale, galerii de artã, case memoriale, biserici şi mãnãstiri, statui şi monumente, complexe sportive şi expoziţionale, parcuri şi lacuri.

    Bucureştiul este atestat documentar din 1459 într-un document al domnitorului Vlad Ţepeş, este capitala României din 1862, are peste 2 milioane de locuitori şi este situat în sudul ţãrii la altitudinea medie de 85 m pe râul Dâmboviţa. Se aflã la 415 km de Sofia, 720 km de Belgrad, 890 km de Budapesta şi 440 km de Chişinãu.

Acces: - aerian - prin aeroportul internaţional Otopeni;

            - rutier - pe drumurile europene: E60 - dinspre portul Constanţa, Marea Neagrã; E85 - dinspre Buzãu, Bacãu, Iaşi, Republica Moldova, Ucraina; E60 - dinspre Ploieşti, Braşov, Târgu Mureş, Cluj-Napoca, Oradea, Ungaria; E81/E68 – dinspre Piteşti, Sibiu, Arad, Ungaria; E70 – dispre Alexandria, Craiova, Drobeta Turnu-Severin, Iugoslavia; E70/E85 – dinspre Giurgiu, Bulgaria;

            - feroviar-din toate direcţiile, fiind cel mai important nod de cale feratã din România.

Obiective turistice: din cele peste 40 muzee vã recomandãm:

- Muzeul Naţional de Istorie (Calea Victoriei 12) unde puteţi admira tezaurul naţional de aur, argint şi pietre preţioase („Cloşca cu puii de aur”); Muzeul Naţional de Artã (Calea Victoriei 49-53); Muzeul Naþional Cotroceni (Şoseaua Cotroceni); Muzeul Satului (Şoseaua Kiseleff 28-30) - cel mai mare muzeu etnografic din Europa; Muzeul Ţãranului Român (Şoseaua Kiseleff 3); Muzeul de Ştiinţele Naturii “Grigore Antipa” (Şoseaua Kiseleff 1) unde se poate vedea şi scheletul uriaş al unui Deinotherium gigantissimum- descoperit în România; Muzeul Colecţiilor de Artã Bucureşti (Calea Victoriei 111); Muzeul „George Enescu” (Calea Victoriei 141); Muzeul tehnic „Prof. Dimitrie Leonida” (str. Candiana Popescu nr. 2) unde se aflã şi colecţia „Henri Coandã”, pãrintele aviaţiei cu reacţie; Ateneul Român (str. Franklin 1) simbolul iconografic al Bucureştiului; Palatul Parlamentului - construcţie giganticã (84 m înãlţime şi suprafaþa de 265.000 mp) ridicatã în timpul lui N. Ceauşescu - numitã atunci Casa Poporului; World Trade Center (Bd. Expoziţiei nr. 2)- construit dupã 1990 de grupul francez Bouique.

Mãnãstiri şi biserici: Catedrala Patriarhalã Ortodoxã Românã (Aleea Patriarhiei nr. 21); Mãnãstirea Cotroceni - care gãzduieşte şi Muzeul Cotroceni; Biserica Stavropoleos (str. Poştei 6); Mãnãstirea Plumbuita (str. Plumbuita 58); Biserica Mihai Vodã (str. Sapienţei); Mãnãstirea Antim (str. Antim 29); Biserica „Curtea Veche” (str. Francezã); Biserica şi Spitalul Colţea (B-dul I. C. Brãtianu). În  Bucureşti sunt peste 30 de biserici de interes turistic. De interes turistic major mai menţionãm : Grãdina Cişmigiu (în zona centralã), Parcul Bãneasa cu Grãdina Zoologicã- cea mai mare din România.

Bucureştiul este înconjurat de pãduri şi lacuri, unde se afla manastiri: în Nord- Palatul Mogoşoaia (13 km), Lacul şi Mãn. Snagov(30 km), Mãn. Cãldãruşani (40 km); în Est - Mãn. şi Lacul Pasãrea şi Mãn. Cernica (25-30 km).

Lacuri de pescuit- Balta Scroviştea (lângã localitatea Bãlteni), Lacul Buftea, Afumaţi (iazuri cu peşte), Lacul Pasãrea (Brâneşti), Lacul Cernica- 360 ha, Lacul Cãldãruşani, Lacul Mogoşoaia, Lacul Snagov, Lacul Comana.

Fazanerii (rezervaţii cinegetice)- Pãdurea Bãneasa, Pãdurea Pustnicul (Mãn. Pasãrea), Pãdurea Cernica (Mãn. Cernica), Pãdurea Ciolpani, Cãldãruşani.

Listeaza