Listeaza

TRASEUL I: GIURGIU – BUCUREŞTI - RÂMNICU SĂRAT

TRASEUL I: GIURGIU – BUCUREŞTI – BUZĂU – RÂMNICU SĂRAT ( 218 km)

- 0 km – Punct de trecere al frontierei spre Bulgaria.

- 5 km – GIURGIU.  Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1394). Port la Dunăre. Ruinele cetăţii medievale (sec. XV). Turnul cu ceas (sec. XVIII, 23 m. înălţime). Portul fluvial (în formă de vapor). Prefectura veche (sf. sec. XIX). Primăria (1889). Podul peste Dunăre (1952-1954). Monumente, statui. Muzee. Teatru.

- 38 km – CĂLUGĂRENI. Sat. Podul cu efigia lui Mihai Viteazu în memoria luptei câştigate pe Neajlov. Conacul Varthiadi (sec. XIX). Rezervaţia floristică Comana.

- 31 km – BUCUREŞTI. (Punct de legătură cu traseele II, III, IV şi V)  Capitala României (atestat din 1459). Principalul centru administrativ, politic, economic, comercial, cultural şi universitar al României. Muzee, teatre, operă, filarmonică. Parcuri. Nod rutier şi de cale ferată. Aeroport internaţional.  Principalele obiective turistice: Palatul Parlamentului (Casa poporului), 64800 mp. A doua clădire ca mărime din lume după clădirea Pentagonului. Hotel „Intercontinental” (1968-1970). Palatul Sportului (6000 locuri). Teatrul Naţional (1967-1970). Atheneul Român (1886-1888). Casa Capşa (1852). Casa Lenş-Vernescu (1820). Cercul Militar Naţional (1912). Palatul Băncii Naţionale (1884-1890). Palatul CEC (1896-1900). Palatul Cotroceni (1893). Palatul Ghica (înc. sec. XIX). Palatul Patriarhiei (1658). Palatul regal (1928-1937). Palatul Ştirbei (1833). Restaurantul Carul cu Bere (1875-1879). Arcul de Triumf (1936). Hanul lui Manuc (1808). Curtea Veche (sec. XV-XVIII). Biserica Colţea (sec. XVII). Biserica Plumbuita (sec. XVI). Biserica Doamnei (sec. XVII). Monumente, statui. Grădină botanică. Zoo.

- 16 km – AFUMAŢI. Sat. Ruinele zidurilor cetăţii lui Radu de la Afumaţi (sec. XVI). Biserica „Sf. Treime” (1696)

- 41 km – URZICENI. Municipiu (atestat din sec. XVI). Biserici ortodoxe din sec XIX. Conace (1905 şi 1931). Prototeria (1889). Pădurea Manasia.

- 55 km – BUZĂU. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1376). Complexul Episcopal (1649) ctitorit de Matei Basarab. Palatul Domnesc (1710) construit de Constantin Brâncoveanu. Biserica Banu (1571). Biserica Neguţători (sec. XVII). Palatul Municipal (1869-1906) în stil italian. Parcul Crâng (10 ha) cu stejari seculari. Muzee. Teatru.

- 20 km – POŞTA CÂLNĂU.  Sat. Centru de ceramică populară.

- 12 km – RÂMNICU SĂRAT. Municipiu (atestat din 1439). Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1697) ctitorită de Constantin Brâncoveanu, cu picturi de Pârvu Mutu. Biserica „Sf. Dumitru” (1708). Biserica „Sf. Spiridon” (1784). Gara (1881). Primăria (1898). Grădina publică cu arbori seculari. Muzeu.

Listeaza