Listeaza

TRASEUL III: BUCUREŞTI – PITEŞTI – COSTEŞTI

TRASEUL III: BUCUREŞTI – PITEŞTI – COSTEŞTI (138 km)

- 0 km - BUCUREŞTI. Capitala României (atestat din 1459). Principalul centru administrativ, politic, economic, comercial, cultural şi universitar al României. Muzee, teatre, operă, filarmonică. Parcuri. Nod rutier şi de cale ferată. Aeroport internaţional.  Principalele obiective turistice: Palatul Parlamentului (Casa poporului), 64800 mp. A doua clădire ca mărime din lume după clădirea Pentagonului. Hotel „Intercontinental” (1968-1970). Palatul Sportului (6000 locuri). Teatrul Naţional (1967-1970). Atheneul Român (1886-1888). Casa Capşa (1852). Casa Lenş-Vernescu (1820). Cercul Militar Naţional (1912). Palatul Băncii Naţionale (1884-1890). Palatul CEC (1896-1900). Palatul Cotroceni (1893). Palatul Ghica (înc. sec. XIX). Palatul Patriarhiei (1658). Palatul regal (1928-1937). Palatul Ştirbei (1833). Restaurantul Carul cu Bere (1875-1879). Arcul de Triumf (1936). Hanul lui Manuc (1808). Curtea Veche (sec. XV-XVIII). Biserica Colţea (sec. XVII). Biserica Plumbuita (sec. XVI). Biserica Doamnei (sec. XVII). Monumente, statui. Grădină botanică. Zoo.(Punct de legătură cu traseele I, II, IV şi V).

Notă: Traseul urmează autostrada Bucureşti - Piteşti

- 114 km - PITEŞTI. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1385). Biserica „Sf. Dumitru” (1409). Biserica „Buna Vestire” – Greci (1564) cu picturi din sec. XVII. Biserica Domnească ctitorită în 1656 de domnitorul Constantin Ştefan Basarab şi soţia sa Bălaşa, pictată în 1876. Biserica „Precista” – Veche (sec. XVI). Schitul de călugări „Trivale” (sec. XVII) la care se urcă pe 64 de trepte sculptate în piatră de Albeşti. Biserica „Sf. Treime” (mijl. sec. XVIII). Atheneul Popular (1870). Hanul Gabroveni (1877). Primăria veche (1866) în stil neoclasic. Teatru. Muzee. Muzeul Pomiculturii şi viticulturii. Parcul „Trivale” (27 ha.). Zoo. Expoziţie anuală de flori „Simfonia lalelelor”.

- 24 km - COSTEŞTI. Oraş (atestat din sec. XVI). Bisericile din lemn „Înălţarea Domnului” – Teleşti (sec. XVIII) şi „Cuvioasa Paraschieva” (sec. XIX). Muzeu.

 

Listeaza