Listeaza

TRASEUL IV: BUCUREŞTI –TÂRGOVIŞTE -CURTEA DE ARGEŞ

TRASEUL IV: BUCUREŞTI –TÂRGOVIŞTE – CÂMPULUNG – CURTEA DE ARGEŞ – TIGVENI (197 km)

- 0 km – BUCUREŞTI. )  Capitala României (atestat din 1459). Principalul centru administrativ, politic, economic, comercial, cultural şi universitar al României. Muzee, teatre, operă, filarmonică. Parcuri. Nod rutier şi de cale ferată. Aeroport internaţional.  Principalele obiective turistice: Palatul Parlamentului (Casa poporului), 64800 mp. A doua clădire ca mărime din lume după clădirea Pentagonului. Hotel „Intercontinental” (1968-1970). Palatul Sportului (6000 locuri). Teatrul Naţional (1967-1970). Atheneul Român (1886-1888). Casa Capşa (1852). Casa Lenş-Vernescu (1820). Cercul Militar Naţional (1912). Palatul Băncii Naţionale (1884-1890). Palatul CEC (1896-1900). Palatul Cotroceni (1893). Palatul Ghica (înc. sec. XIX). Palatul Patriarhiei (1658). Palatul regal (1928-1937). Palatul Ştirbei (1833). Restaurantul Carul cu Bere (1875-1879). Arcul de Triumf (1936). Hanul lui Manuc (1808). Curtea Veche (sec. XV-XVIII). Biserica Colţea (sec. XVII). Biserica Plumbuita (sec. XVI). Biserica Doamnei (sec. XVII). Monumente, statui. Grădină botanică. Zoo. (Punct de legătură cu traseele I, II, III şi V).

- 86 km – TÂRGOVIŞTE. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1396). Ansamblul Curţii Domneşti: Palatul Domnesc (sec. XIV – XVII); Turnul Chindiei (sec. XV), înalt de 27 m.; Biserica Domnească Mare (1583 – 1585) ctitorit de domnitorul Petru Cercel cu tabloul votiv al voievozilor Neagoe Basarab, Matei Basarab, Constantin Brâncoveanu şi Petru Cercel; Biserica Domnească Mică (1517) cu ziduri fortificate de incintă; Curtea Domnească. Biserica Mitropoliei (1515 – 1518) ctitorită de domnitorul Neagoe Basarab. Biserica „Stelea” (1644 – 1645) ctitorită de domnitorul Vasile Lupu. Biserica „Sf. Constantin şi Elena” (1650 – 1651) ctitorită de domnitorul Neagoe Basarab. Biserica „Sf. Gheorghe” (1512 – 1521). Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1654) pictată în sec. XVIII. Numeroase biserici din sec XVII şi XVIII. Casa Stolnicului Constantin Cantacuzino (sec. XIX). Sinagoga (1880). Arsenalul Armatei (1869). Casa Bordea (1885 – 1890). Liceul „Ienăchiţă Văcărescu” (1892). Primăria veche (1897). Fosta Prefectură (1895). Muzee. Muzeul tiparului şi cărţii vechi româneşti (cu valoroase tipărituri din sec XVII – XVIII) Complexul Naţional  Muzeal „Curtea Domnească”. Numeroase case memoriale. Teatre. Festivalul internaţional anual de interpretare a romanţelor, canţonetelor şi şansonetelor „Crizantema de aur”. Parcul „Chindia” (6 ha.). Zoo. 

- 12 km – DRAGOMIREŞTI. Sat. Biserica „Sf. Nicolae” (1462). Casele Greceanu (sec. XVII).

- 16 km – VOINEŞTI. Sat. Biserica „Sf. Voievozi” (1796). Biserici din sec XIX. Spitalul (1905). Centru etnografic (cusături, ţesături).

- 10 km – MALU CU FLORI. Sat. Centru de prelucrare artistică a lemnului. Biserici din sec. XIX.

- 5 km – CETĂŢENI. Sat. Ruinele cetăţii lui Negru Vodă (sec. XIV). Schitul Negru (cetăţuia) cu biserică rupestră (sec. XIV). Cheile Dâmboviţei.

- 16 km – CÂMPULUNG. Municipiu (atestat din 1292). Mănăstirea Negru-Vodă (1215) ctitorie a lui Radu Negru. Casa Domnească şi Stăreţia (1650), ctitorite de Constantin Brâncoveanu. Biserica romano-catolică „Sf. Iacob” – Bărăţia (sec. XIII). Biserica „Sf. Constantin şi Elena” – Subeşti (1552). Biserica „Sf. Nicolae” (sec. XVI). Biserica Domnească (1567), ctitorită de Petru cel Tânăr. Biserici din sec. XVII – XIX. Muzee. Case memoriale. Nucul de la Subeşti, vechi de peste 200 de ani, înălţime 16 m., diametru de 1,5 m. Punct de plecare pe traseele montane din Munţii Iezer-Păpuşa. 

- 8 km – BEREVOIEŞTI. Sat. Muzeul memorial Mihai Tican-Rumano.

- 9 km – DOMNEŞTI. Sat. Biserica „Intrarea în Biserică” (sec. XIX). Muzeu etnografic şi de artă feudală. Centru de artizanat (olărit).

- 21 km – CURTEA DE ARGEŞ. Municipiu (atestat din 1330). Curtea Domnească (sec. XIII – XV). Biserica „Sân Nicoară” (sec. XIII) în stil bizantin-balcanic. Biserica Domnească (1352) ctitorită de Basarab I. Biserica Mănăstirii Curtea de Argeş (1512-1517) ctitorită de Neagoe Basarab, superb monument arhitectonic; mormintele voievozilor Neagoe Basarab (1521), Radu de Afumaţi (1529) şi ale regilor României, Carol I, Carol II, Ferdinand şi soţiilor lor. Palatul Episcopal (1886-1890). Biserica Brad-Botuşari (sec. XVI) ctitorită de Petru Cercel. Biserica „Intrarea în Biserică” (sec. XVI). Biserici din sec. XVII – XIX. Protoieria Curtea de Argeş (sec. XV). Fântâna Meşterului Manole. Muzee. Case memoriale. Centru de ceramică. Punct de plecare pe Transfăgărăşan şi traseele montane din Munţii Făgăraş.

- 14 km – TIGVENI. Sat. Biserici din sec XIX.

 

Listeaza