Listeaza

TRASEUL V: BUCUREŞTI – PLOIEŞTI – PREDEAL

TRASEUL V: BUCUREŞTI – PLOIEŞTI – PREDEAL ( 145 km)

- 0 km – BUCUREŞTI.   Capitala României (atestat din 1459). Principalul centru administrativ, politic, economic, comercial, cultural şi universitar al României. Muzee, teatre, operă, filarmonică. Parcuri. Nod rutier şi de cale ferată. Aeroport internaţional.  Principalele obiective turistice: Palatul Parlamentului (Casa poporului), 64800 mp. A doua clădire ca mărime din lume după clădirea Pentagonului. Hotel „Intercontinental” (1968-1970). Palatul Sportului (6000 locuri). Teatrul Naţional (1967-1970). Atheneul Român (1886-1888). Casa Capşa (1852). Casa Lenş-Vernescu (1820). Cercul Militar Naţional (1912). Palatul Băncii Naţionale (1884-1890). Palatul CEC (1896-1900). Palatul Cotroceni (1893). Palatul Ghica (înc. sec. XIX). Palatul Patriarhiei (1658). Palatul regal (1928-1937). Palatul Ştirbei (1833). Restaurantul Carul cu Bere (1875-1879). Arcul de Triumf (1936). Hanul lui Manuc (1808). Curtea Veche (sec. XV-XVIII). Biserica Colţea (sec. XVII). Biserica Plumbuita (sec. XVI). Biserica Doamnei (sec. XVII). Monumente, statui. Grădină botanică. Zoo.(Punct de legătură cu traseele I, II, III şi IV).

- 10 km – BĂNEASA. Sat. Pădurea Băneasa. Zoo.

- 36 km – PUCHENII MARI. Sat. Biserică (1742) pictată de Nicolae Grigorescu. Biserica din lemn „Sf. Voievozi” (1747).

- 14 km – PLOIEŞTI. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1530). Palatul Culturii (1912). Casa Hagi Prodan (sec. XVIII). Biserica Domnească (1639). Casa Dobrescu (sec. XVIII). Biserica Sf. Voievozi (1628-1648) cu picturi din sec. XVIII. Muzeul petrolului. Muzeul ceasului. Monumente, statui. Muzee, Teatru, filarmonică. Acvariul. Hipodromul.

- 33 km – CÂMPINA. Municipiu (atestat din 1503). Biserica „Sf. Nicolae” (1714). Biserica „de la Han” (1833). Biserica „Sf. Treime” (1828). Biserica romano-catolică „Sf. Anton” (1860). Muzeul memorial Nicolae Grigorescu, cu peste 100 de picturi originale. Castelul Iulia Haşdeu (1893-1896) singurul asemenea aşezământ dedicat practicilor oculte. Lacuri sărate („Bisericii”, „Curiacu”, „Peştelui”). Muzee. Case memoriale.

- 17 km – COMARNIC. Oraş (atestat din 1510). Case vechi din lemn (sec. XIX – XX). Hanul vechi (sec. XIX). Gara (1879). Centru etnografic (cioplituri din lemn, prelucrarea lânii). Punct de plecare pe traseele montane din Munţii Baiului. Muzeu.

- 5 km – POSADA. Sat. Castelul Gh. Bibescu (1847). Muzeul cinegetic al Carpaţilor.

- 8 km – SINAIA. Oraş (atestat din 1690). Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1690-1695) ctitorită de Mihail Cantacuzino. Biserica „Sf. Treime” (1843); muzeu de artă religioasă. Castelul Peleş (1873-1914) în stil renascentist german, fosta reşedinţă de vară a regilor României; 160 de camere; muzeu de artă. Castelul Pelişor (înc. sec. XX). Cazinoul (1912). Rezervaţia complexă Aninişul de la Sinaia (1,4 ha.). Ape minerale sulfuroase, bicarbonatate, calcice, magneziene, oligominerale. Punct de plecare pe traseele montane din Munţii Bucegi. Pârtii de schi amenajate. Telecabină spre Cota 1400. Muzee. Case memoriale.

- 10 km – BUŞTENI. Oraş (atestat din 1800). Biserica „Naşterea Maicii Domnului” (1889) ctitorită de regele Carol I. Castelul Cantacuzino (1910) în stil neoromânesc. Ape minerale clorurate şi iodurate. Pârtii de schi amenajate. Principalul punct de plecare spre creasta Munţilor Bucegi. Telecabină spre Babele-Peştera, acces la stâncile megalitice „Sfinxul” şi „Babele”. Muzeul Cezar Petrescu.

- 3 km – AZUGA.  Oraş (atestat din 1830). Biserica „Sf. Treime” (sec. XIX). Troiţa ciobanilor din Săcele (sec. XIX). Case tradiţionale (sec. XIX – XX). Pârtii de schi amenajate. Punct de plecare pe traseele montane din munţii Bucegi. Renumită fabrică de bere. Important potenţial cinegetic.

- 9 km – PREDEAL. Oraş (atestat din 1700). Mănăstirea Predeal cu biserica „Sf. Nicolae” (1818-1819) cu picturi originare şi clopotniţă din 1827. Important punct de plecare în excursii în Munţii Bucegi şi la numeroasele cabane montane din apropiere. Numeroase pârtii de schi amenajate.

 

Listeaza