Listeaza

TRASEUL VI b: BRASOV - MIERCUREA CIUC - BISTRITA

TRASEUL VI b: BRAŞOV – MIERCUREA CIUC – REGHIN – BISTRIŢA (305 km)

-0 km – BRAŞOV. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1234). Cetatea (sec. XV-XVI). Bastioanele (sec. XV-XVI). Bastionul ţesătorilor (sec. XV), cel mai mare din România. Poarta Ecaterina (1559). Casa Sfatului (sec. XV-XVIII). Casa Negustorilor (1539-1545). Biserica Bartolomeu (1260) în stil gotic timpuriu. Biserica Neagră (1384-1477) cu o turlă de 65 m. şi cel mai mare clopot din România. Biserica Sf. Nicolae (sec. XV-XVI). Monumente, statui. Muzee, case memoriale. Teatru, teatru muzical. Zoo. Festivalul internaţional „Cerbul de Aur”. Muntele Tâmpa (rezervaţie complexă). (Punct de legătură cu traseele V şi VI).

-33 km – SFÂNTU GHEORGHE. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1332). Biserica fortificată (sec. XIV – XV). Biserica „Sf. Gheorghe” (sec. XVIII). Biblioteca (1832). Fostul Tribunal (1870). Primăria (sec. XVIII). Conacul Szekely (1720) în localitatea componentă Chilieni. Casa cu Arcade (1812). Bazarul şi Turnul cu ceas (1870). Punct de plecare pe traseele turistice din Munţii Baraolt. Filarmonică. Teatru. Muzee.

-19 km – MALNAŞ-BĂI. Sat. Staţiune balneoclimaterică de interes general. Ape minerale feruginoase, carbogazoase, bicarbonatate, sodice, calcice, hipotone. Mofete. Bază de tratament. Punct de plecare pe traseele montane din Munţii Baraolt şi Bodoc.

-12 km – BIXAD. Sat. Ruinele Cetăţii Şoimilor (sec. XIV – XV). Podul natural din aglomerate vulcanice şi tufuri Piatra Găurită.

-5 km – BĂILE TUŞNAD. Oraş (atestat din sec. XVII). Izvoare minerale carbogazoase, feruginoase, bicarbonatate. Băi mezotermale. Lacul Ciucaş. Piatra Şoimilor. Lacul Sfânta Ana, singurul lac de crater vulcanic din România, aflat la altitudinea de 950 m. (22 ha, 7 m. adâncime maximă). Rezervaţia naturală Turbăria Mohoş cu numeroase plante endemice şi carnivore. Cu acces la staţiunea Balvanyos (16 km).

-18 km – SÂNCRĂIENI. Sat. Biserica romano-catolică (sec. XVII) cu zid de incintă. Capela catolică „Sf. Margareta” (sec. XV). Conacul Henter (sec. XVIII) în stil baroc. Rezervaţiile botanice Budos, Borsaros şi Tinovul Luci (6.000 mp), limita sudică a mesteacănului pitic.

-7 km – MIERCUREA-CIUC. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1427). Castelul-cetate Miko (1611 – 1621). Complexul baroc Şumuleu: Catedrala barocă (1804 – 1835) având cea mai mare statuie din lemn din lume a Fecioarei Maria, statuie făcătoare de minuni; capelele (sec. XVII – XVIII). Biserica romano-catolică „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” (sec XV – XIX), fortificată. Fostul sediu al scaunului Ciuc (1780). Fosta garnizoană de grăniceri (1786). Primăria veche (1884). Biserica „Sf. Nicolae” (1929-1935) pictată de Gheorghe Belizarie (1936). Muzeul secuiesc al Ciucului. Case memoriale. Patinoar artificial (4.000 locuri). Staţiunea balneoclimaterică Jigodin-Băi cu ape minerale feruginoase, carbogazoase.  

-10 km – RACU. Sat. Biserică fortificată (sec. XIII). Conacul Cserei (sec. XVII).

-18 km – SÂNDOMINIC. Sat. Biserică romano-catolică cu zid de incintă (sec. XIII). Biserică ortodoxă din lemn (înc. sec. XIX).

-11 km – IZVORU MUREŞULUI. Sat. Staţiune climaterică. Pârtii de schi amenajate. Punct de plecare pe traseele montane din Munţii Hăşmaş şi Harghita.

-7 km – VOŞLĂBENI. Sat. Biserica ortodoxă cu clopotniţă din lemn (sec. XIX). Rezervaţia naturală După Luncă (mlaştină de turbă). Punct de plecare spre piscul Piatra Singuratică din Masivul Hăşmaşu Mare.

-11 km – GHEORGHENI. (Punct de legătură cu traseul VII a). Oraş (atestat documentar din sec. XIII). Catedrala romano-catolică în stil baroc (sec. XIII) cu tavan pictat în sec XIX. Ruinele Cetăţii Both (sec. XVI). Muzeul (1737) în stil baroc. Parc dendrologic (13 ha). Muzeu.

-6 km – LĂZAREA. Sat. Castelul medieval (sec. XVI – XVII) cu trei turnuri de apărare. Biserica romano-catolică (sec. XIII) fortificată în sec. XVIII. Mănăstirea franciscană (sf. sec. XVII). Capela „Sf. Anton” (1558).

-8 km – DITRĂU. Sat. Biserica romano-catolică monumentală (sec. XV – XVIII) cu zid de incintă şi turn de poartă din sec XVIII.

-23 km – TOPLIŢA. Oraş (atestat din 1400). Mănăstirea de călugări Topliţa ctitorită în 1924 de patriarhul Miron Cristea. Biserica din lemn „Sf. Ilie” (1842), adusă din satul Stânceni (jud. Mureş), pictată de Dumitru Belizarie (1927). Muzeu de icoane vechi, carte veche bisericească. Biserica din lemn „Intrarea în Biserică” (1658) în localitatea componentă Moglăneşti. Staţiune balneoclimaterică sezonieră. Ape minerale carbogazoase, bicarbonatate, clorurate, sodice, calcice, magneziene, hipotone. Bazin olimpic în aer liber cu apă mezotermală (29 grade C). Pârtii de schi amenajate. Muzeu. Punct de acces către creasta munţilor Căliman şi către staţiunea balneară Borsec.

-37 km – RĂSTOLIŢA. Sat. Biserica din lemn „Sf. Nicolae” (sec. XVIII). Punct de plecare pe traseele montane din Munţii Căliman şi Gurghiu. Rezervaţia peisagistică Defileul Topliţa – Deda.

-24 km – BRÂNCOVENEŞTI. Sat. Urme de castru roman. Castelul medieval Kemeny (sec. XV – XVIII). Târg al cireşelor (în iunie).

-10 km – REGHIN. Municipiu (atestat din 1228). Biserica evanghelică (sec. XIV) cu un turn înalt de 47 m. şi un ceas instalat în sec. XIX. Biserica „Sf. Treime” (1808) ctitorită de Petru Maior. Castel (sec. XV – XIX) în stil renascentist, înconjurat de un parc dendrologic cu specii rare, în localitatea componentă Apalina. Biserică din lemn (1774) construită din bârne de brad. Biserica romano-catolică (1781). Muzeu etnografic cu exponate în aer liber. Colecţia de ouă de păsări (una dintre cele mai mari din Europa) Ladislau Kalaber. Muzeu.

-14 km – LUNCA. Sat. Biserica din lemn „Sf. Arhangheli” (1723).

-11 km – TEACA. Sat. Biserica evanghelică (sec. XIII – XV). Castelul Foldvary (1735). Biserica din lemn „Sf. Arhangheli”. Rezervaţia forestieră Viile Tecii. Centru viticol.

-21 km – BISTRIŢA. (Punct de legătură cu traseul VII). Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1349). Ruinele cetăţii (sec. XV-XVI). Turnul dogarilor (sec. XV). Biserica Intrarea în Biserică (1270-1280). Vechea Primărie (sec. XV-XVI). Vechea cazarmă (sec. XIX). Case vechi (sec. XV-XVI). Ansamblul comercial Sugălete (sec. XV-XVI) cu arcade şi coloane. Monumente, statui. Muzee. Parc dendrologic. Centru viticol.

 

Listeaza