Listeaza

VALEA PRAHOVEI – BRAŞOV - BRAN

 

VALEA PRAHOVEI – BRAŞOV - BRAN

Câmpina

AŞEZARE, CADRU NATURAL. Municipiul se află pe DE 60 la 16 km de Comarnic (spre nord) şi la 38 km de Ploieşti (spre sud). Se află la altitudinea de 425 m. Are un climat de deal.

OBIECTIVE TURISTICE. Biserica „Sf. Nicolae” a fostului Schit Slobozia construită în 1714, biserica „Adormirea Maicii Domnului” (De la Han) ctitorită în 1711 de spătarul Toma Cantacuzino şi biserica „Sf. Treime” zidită în 1828. Castelul Voila (actualmente sanatoriu). Biserica romano-catolică „Sf. Anton” (1860). Castelul Iulia Haşdeu (1893-1896) singurul asemenea aşezământ din lume dedicat practicilor oculte, construit după planurile lui Bogdan Petriceicu-Haşdeu în memoria fiicei sale Iulia. Lacurile sărate de mici dimensiuni „Bisericii”, „Curiacu”, „Peştelui”. Valea Doftanei cu Cheile Brebului. Muzeul Memorial Nicolae Grigorescu unde sunt expuse obiecte personale ale marelui pictor, precum şi 102 picturi şi desene.

ALTE SPORTURI. Pescuit şi vânătoare. Şcoală de tenis de câmp.

SPORTURI EXTREME. Pistă amenajată pentru motocros.

DIN ARHIVE.  „Păşim pragul şi ne aflăm sub domul înalt din centru clădirii. În mijlocul sălii circulare, stă liniştit un stâlp masiv de zidărie, de culoarea marmorii trandafirii. Pe dânsul se reazimă două scări din fier uşoare care sue la brâul interior al donjonului, unde de jur împrejur e o galerie metalică. În partea din spate a stâlpului, împotriva uşii de intrare e o scară care sue la celelalte două. În rând cu galeria, deasupra stâlpului pe care se reazimă scările, este un pod susţinut de stâlpi subţiri de fier; deasupra acestui pod stă sub domul albastru statuia Mântuitorului, odată şi jumătate mărimea naturală. Statuia este de lemn, şi colorată, după stilul evului mediu, este o operă de rară frumuseţe a sculptorului Casciani din Paris. Mântuitorul se ridică deasupra unor nouri, către cer cu braţele deschise, cu privirea aplecată spre pământul pe care-l binecuvântează cu ambele mâinile. Din ochi îi pică lacrimi, în  mâini şi în  picioare se văd urmele cuielor şi pe frunte ale ghimpilor. Divinul Fiu se înalţă cu faţa cătră isvorul luminii, cătră Răsărit. Din vârful domului azuriu, Ochiul lui Dumnezeu înconjurat de stele îl priveşte aşteptându-l cu dragoste. Domul e luminat de trei uşi, răspunzând pe trei terase şi de o fereastră rotundă, întretăiată de o cruce cu geamuri în felii, colorate galben şi roşu. Dacă îngenunchi în faţa figurii Mântuitorului, capul său îl vezi în dreptul ferestrii scânteietoare de lumină, al cărui cadru îl înconjoară ca o aureolă. Aici ilustrul meu amfitrion mă face să iau seama că stâlpul, care suportă de jos, în mijlocul domului, scările urcătoare la galerie, reprezintă, împreună cu ele, un mare potir (Potirul Sfânt Graal – n.n.); deasupra acestuia apare, ridicându-se la cer, departe de durere, figura strălucitoare a Domnului.” (Ion Luca Caragiale – „La castelul Haşdeu” – Ziarul „Epoca” – 1896). „Intrăm în Câmpina – un orăşel liniştit, aşternut la pragul munţilor, pe-o colină dezvelită, bogată în izvoare de petrol. Aici trăieşte într-o căsuţă retrasă, departe de zgomotul lumii, cel mai mare artist al neamului nostru – pictorul Grigorescu. /…/ Ieşim înseninaţi din casa maestrului, ca dintr-o biserică în care ne-am rugat.” (Alexandru Vlahuţă – „România pitorească” – 1901).

 

Cornu

AŞEZARE, CADRU NATURAL. Comuna se află aşezată pe DE 60 la 12 km de Comarnic (spre nord) şi la 4 km de Câmpina (spre sud). Se află la altitudinea de 600 m. Are un climat de deal.

OBIECTIVE TURISTICE. Biserica „Înălţarea Domnului” construită în 1864 şi care are un frumos brâu pictat în exterior (în satul Cornu de Sus). Muzeul sătesc cu exponate de istorie şi etnografie locală.

CICLOTURISM. Traseul V: Cornu (400 m) – Telega (435 m) – Mănăstirea Brebu (510 m) – Cornu (400 m). (Lungime 30 km, denivelare 110 m, durată 4 ore).

ALTE SPORTURI. Pescuit.

Breaza

AŞEZARE, CADRU NATURAL. Oraşul se află aşezat pe DJ la 8 km (spre nord) de Comarnic şi la 8 km (spre sud) de Câmpina. Se află la altitudinea de 380-450 m. Are un climat de deal cu temperaturi medii în ianuarie de -3 grade C şi 19 grade C în iulie.

OBIECTIVE TURISTICE. Staţiunea climaterică de odihnă cu efect sedativ. Este un vestit centru de artă populară (covoare, ţesături, broderii etc.). Biserica „Sf. Nicolae” ctitorită în 1777 de Alexandru Ipsilanti. Bisericile „Sf. Gheorghe” şi „Sf. Împăraţi” (sec. XIX). Palatul domnitorului Gheorghe Bibescu construit între 1843-1848, în prezent hotel. „Monumentul Eroilor” înalt de 11 m ridicat pe Dealul Gurga (743 m).

CICLOTURISM. Traseul IV: Breaza (530 m) – Plaiul Talea (760 m) – Vârful Bolovanu (800 m) – Adunaţi (520 m) – Breaza (530 m). (Lungime 23 km, denivelare 270 m, durată 5 ore).

ALTE SPORTURI. Teren de minigolf.

Comarnic

AŞEZARE, CADRU NATURAL. Oraşul se află aşezat pe DE 60 la 12 km (spre nord) şi la 16 km (spre sud) de Câmpina. Se află la altitudinea de 500-580 m. Are un climat submontan.

OBIECTIVE TURISTICE. Conacul Bibescu construit în factură romantică construită în 1878. Biserica fostului Schit Lespezi ctitorită între 1661-1675 de Drăghici Cantacuzino, păstrând remarcabile picturi interioare de Pârvu Mutu Zugravu din 1694. În localitatea componentă Posada: Muzeul cinegetic al Carpaţilor cu numeroase trofee de vânătoare unice şi premiate la diferite expoziţii internaţionale.

TRASEE MONTANE PRINCIPALE. În Munţii Bucegi: 21. Posada (620 m) – Schitul Lespezi – Vf. Pleşuva (1.255 m) – Plaiul Urzicarului – Poiana Hoţilor (1.280 m) – Popasul Cota 1.000 (marcaj: punct roşu; 5-6 ore).

ALTE SPORTURI. Pescuit şi vânătoare.

Sinaia

AŞEZARE, CADRU NATURAL. Oraşul se află aşezat pe DE 60 la 21 km (spre nord) de Predeal, 28 km (spre sud) de Câmpina şi pe DN 71 la 61 km (spre sud-vest) de Târgovişte. Se află la altitudinea de 798-971 m. Are un climat de culoar montan cu temperatura medie anuală de 6 grade C, în ianuarie de -3,5 grade C şi în iulie de 14-16 grade C. Precipitaţiile medii anuale însumează 800-1.000 mm.

OBIECTIVE TURISTICE. Izvoarele de ape minerale sulfuroase, bicarbonatate, calcice, magneziene, oligominerale. Castelul Peleş, fosta reşedinţa de vară a regilor României. A fost construită în 1873 după planurile arhitectului Wilhelm Doderer, iar în 1883-1914 au avut loc transformări şi extinderi sub îndrumarea arhitectului Karel Liman. Este în stil neorenascentist german. Este transformat în muzeu unde sunt expuse picturi de maeştrii români şi străini, sculpturi, armuri, mobilier vechi, covoare, tapiserii, argintărie, arme europene şi orientale (sec. XV – XIX), vitralii etc. Castelul Pelişor construit în stil Art Nouveau între 1898-1901 de arhitectul Carol Liman. Mănăstirea Sinaia cu biserica „Adormirea Maicii Domnului” ctitorită între 1690-1695 de marele spătar Mihail Cantacuzino şi repictată între 1792-1795. Biserica „Sf. Treime” (Biserica Nouă) ctitorită între 1843-1846 de stareţul Ioasaf, refăcută între 1897-1903 când s-a pictat în stil neobizantin de către danezul Aage Exner. În interior se află portretele regelui Carol I, reginei Elisabeta şi a fiicei lor, Maria. În incinta mănăstirii este înmormântat filozoful Take Ionescu. Are o valoroasă colecţie muzeală cuprinzând artă decorativă religioasă şi artă plastică din sec. XVII – XIX, carte veche românească etc. Cazinoul, o frumoasă construcţie din 1912. Cimitirul oraşului (în Izvorul Rece) cu mormântul lui Badea Cârţan. Muzeul memorial George Enescu şi casele lui Nicolae Iorga, Anastase Simu şi Constantin Dobrogeanu-Gherea. Muzeul Rezervaţiei Bucegi cu exponate din flora şi fauna zonei, hărţi turistice etc. Rezervaţia complexă Aninişul de la Sinaia (1,4 ha) care adăposteşte anin, paltin, brad, molid, zadă etc.

TRANSPORT PE CABLU. Telecabine: Sinaia – Cota 1.400 (lungime: 2.330 m, durată: 7 min, diferenţă nivel: 590 m); Cota 1.400 – Cota 2.000 (lungime: 1.945 m, durată: 6 min, diferenţă nivel: 600 m). Telescaun: V. Dorului – Furnica (lungime: 980 m, durată: 7 min, diferenţă nivel: 230 m). Teleschi: V. Dorului – Scândurari (lungime: 455 m, durată: 3 min, diferenţă nivel: 150 m). Baby schi: Poiana Popicăriei (lungime: 200 m, durată: 3 min, diferenţă nivel: 45 m); Poiana Stânii (lungime: 200 m, durată: 3 min, diferenţă nivel: 30 m).

TRASEE MONTANE PRINCIPALE. În Munţii Bucegi: 17. Sinaia – Hotel Cota 1.400 – Curmătura Vârfului cu Dor (1.938 m) – Valea Izvorul Dorului – Muntele Nucetul – Cabana Cheile Zănoagei (1.400 m) (marcaj: bandă roşie Sinaia – Izvorul Dorului, cruce galbenă Curmătura Vârful cu Dor – lacul Bolboci; 6-6 1/2 ore); 18. Sinaia (825 m) – Hotel Cota 1.400 – Curmătura Vârfului cu Dor (1.938 m) – Valea Izvorul Dorului – Şaua Lăptici (1.830 m) – Cabana Padina (1.525 m) (marcaj: bandă roşie; 5 ½ - 6 ore); 19. Sinaia – Poiana Stânei (1.270 m) – Piciorul Pietrei Arse – Cabana Piatra Arsă (1.950 m) – Şaua Cocora – Muchia Văcăriei – Cabana Peştera (1.610 m) (marcaj: bandă albastră; 6-7 ore); 20. Sinaia – Stâncile Sf. Ana (nemarcat; 1 ½ oră). În Munţii Baiului: 2. Sinaia – Cabana Piscul Câinelui – Vf. Piscul Câinelui (3 – 4 ore).

PÂRTII DE SCHI. Valea Dorului (mediu, lungimea: 600 m, diferenţă de nivel: 160 m); Carp (dificilă, lungimea: 2.500 m, diferenţă de nivel: 585 m); Vânturiş (mediu, lungimea: 2.900 m, diferenţă de nivel: 600 m); Turistică (mediu, lungimea: 2.800 m, diferenţă de nivel: 460 m); Drumul Vechi (uşoară, lungimea: 5.000 m, diferenţă de nivel: 400 m); Poiana stânii regale (uşoară, lungimea: 250 m, diferenţă de nivel: 40 m); Babele – Peştera (dificilă, lungimea: 3.000 m, diferenţă de nivel: 700 m).

ALTE SPORTURI. Pescuit şi vânătoare. Bob (pistă de 1.500 m lungime, 13 viraje, 132 m diferenţă de nivel).

SPORTURI EXTREME. Parapantă. Alpinism. Schi extrem.

DIN ARHIVE. „Acum două sute şi mai bine de ani erau pustietăţi pe aici. Muntele Molomoţ (Furnica) era acoperit de păduri. Un singur schituleţ era ascuns într-un luminiş pe brâul muntelui, unde pustniceau câţiva călugări. Povestea spune că-n noaptea de Sântă-Mărie îngrijitorul schitului, ieşind de la utrină, ar fi stat puţin să se odihnească pe culmea dealului, sub care e astăzi e Mănăstirea Sinaia, şi, fiind ostenit, ar fi aţipit ş-un vis prea frumos i s-a arătat în somn. I se părea că din vale cântări îngereşti s-auzeau înălţându-se-n slăvi, iar jos, pe-o poeniţă, se făcea parc-o «lumină mare ca ziua, şi două cete de tineri îmbrăcaţi în alb, cu lumânări aprinse, cântau troptarul adormirii, şi cum au încetat cântările, s-a pus iarăşi întunericul nopţii.» Mai târziu, auzind despre asta spătarul Mihai Cantacuzino /…/ a pus de-a zidit o mănăstire pe poieniţa aceea, din vale din schitul Molomoţ, şi i-a zis Sinaia «după asemănarea Sinăei (Sinaiului – n.n.) cei mari.» Stau astăzi bătrânii, vechii cărăuşi, care de pe la Orăţii până la Slonul de piatră de sub Zamora umblau cu chervanele numai prin pustietăţi, stau şi se uită, ca la o minune, la atâta sodom de case, care de care mai mândre, căţărate pe brâiele muntelui, şi parcă tot nu le vine să creadă ochilor… Iar noaptea, noaptea când tot oraşul străluceşte la lumina lămpilor electrice, când cele mai frumoase stele parcă s-au scoborât din cer, ca să dea farmec văii aceştia, Sinaia pare o vedenie de prin alte lumi. /…/ Un tăpşan verde se ridică-n faţa noastră, şi sus pe-o aşezătură deschisă la soare, zvelt şi luminos iese din codru Castelul Peleş – podoabă uimitoare, de o măreţie şi de-o frumuseţă, cum nici prin basme nu s-a pomenit.” (Alexandru Vlahuţă – „România pitorească” – 1901).

Buşteni

AŞEZARE, CADRU NATURAL. Oraşul se află aşezat pe DE 60 la 10 km (spre nord) de Predeal şi la 11 km (spre sud) de Sinaia. Se află la altitudinea de 880-940 m. Are un climat specific montan.

OBIECTIVE TURISTICE. Numeroasele ape minerale clorurate, iodurate, carbonatate, sodice, calcice, magneziene (cunoscute încă din sec. XIX). Biserica „Naşterea Maicii Domnului” ctitorită în 1889 de Carol I şi regina Elisabeta, având în altar picturi murale originare executate de danezul Agnes Exner şi cu picturi de Gheorghe Belizarie datând din 1936. Castelul Cantacuzino construit în 1910. Monumentul „Ultima grenadă” realizată în bronz în 1928 de Dimitriu-Bârlad. Casa memorială a scriitorului Cezar Petrescu, având expuse obiecte personale, ceramică, scoarţe, sculpturi de Oscar Han, picturi de Iosif Iser şi Nicolae Tonitza etc. Grădina zoologică cu faună carpatină (urşi, cerbi, capre negre etc.). Acces la Peştera Ialomiţei. Legenda spune că Mihnea Vodă cel Rău s-a refugiat aici în 1510 după ce a fost detronat. Ulterior, în sec. XVIII, la intrarea în peşteră a fost construit un schit. Peştera are 804 m lungime şi este renumită pentru descoperirea a numeroase schelete de urs de peşteră.

TRANSPORT PE CABLU. Telecabină: Buşteni – Cabana Babele (lungime: 4.350 m, diferenţă nivel: 1.235 m, durată: 15 min, diferenţă de nivel: 1.237 m); Cabana Babele – Peştera Ialomiţei (lungime: 2.610 m, durată: 10 min, diferenţă nivel: 560 m).

TRASEE MONTANE PRINCIPALE. În Munţii Bucegi: 8. Buşteni – Cascada Urlătoarea – Poiana Ţapului (860 m) (marcaj: punct roşu, punct albastru; 1 ¾ - 2 ore); 9. Buşteni – Creasta Urlătorilor – Cantonul Jepi (1.960 m) – Cabana Piatra Arsă (1.950 m) (marcaj: triunghi albastru; 3 ½ - 4 ½ ore); Buşteni – Valea Caraimanului (Jepilor) – Cabana Caraiman (2.025 m) – Cabana Babele (2.200 m) – Piciorul Babelor – Cabana Peştera (1.610 m) (marcaj: cruce albastră; 5-6 ore); 10. Buşteni – Valea Cerbului – Plaiul Fânului – Gâlma Mare (1.413 m) – Valea Cerbului – Cabana Omul (2.505 m) (marcaj: bandă galbenă; 6-7 ore); 11. Buşteni – Valea Cerbului – Cabana Gura Dihamului (987 m) – Cabana Poiana Izvoarelor (1.455 m) – Pichetul Roşu (1.445 m) – La Perpeleac – Muntele Bucşoiul Mare – Cabana Omul (2.505 m) (marcaj: bandă roşie, triunghi roşu; 6 ½ - 7 ore); 12. Buşteni – Plaiul Munticelului – Poiana Coştilei – Pichetul Roşu (1.445 m) – La Perpeleac (1.750 m) – Cabana Mălăeşti (marcaj: triunghi roşu, bandă roşie Pichetul Roşu – La Perpeleac; 5-6 ore); 13. Buşteni – Valea Cerbului – Cabana Gura Dihamului (987 m) – Muntele Diham – Şaua Baiului (1.363 m) – Cabana Diham (1.320 m) (marcaj: triunghi albastru; 3 – 3 ½  ore); 14. Cabana Omul (2.505 m) – Obârşia Ialomiţei – Cabana Peştera (1.610 m) (marcaj: bandă albastră; 2 – 2 ½  ore); 15. Cabana Omul (2.505 m) – Muntele Doamnele – Muntele Strungile – Şaua Strunga (1.904 m) – Cabana Padina (1.525 m) (marcaj: bandă roşie; 5 – 5 ½  ore); 16. Cabana Babele (2.200 m) – Crucea Eroilor (2.284 m) – Vf. Caraiman (2.384 m) – Spinarea Coştilelor – Şaua Sugărilor (2.295 m) (marcaj: cruce roşie; 2 – 2 ½  ore). În Munţii Baiului: 1. Buşteni – Culmea Zamora  – Vf. Cazacu  (3 – 4 ore).

PÂRTII DE SCHI.

ALTE SPORTURI. Pescuit şi vânătoare. Şcoală de tenis de câmp.

SPORTURI EXTREME. Alpinism şi căţărare. Speoturism. Parapantă. Schi extrem.

DIN ARHIVE. „Aici valea se mai deschide. Poeni întinse, acoperite cu flori, s-aştern între izvoare. Case frumoase, vesele – un adevărat orăşel de munte – se răsfaţă la soare pe tăpşanul din stânga, în fund codru de brazi, iar din întunericul codrului se ridică, vinete şi prăpăstioase, crestele Bucegilor, cu brâie albe de zăpadă şi cu ţancuri ascuţite, pe care numai vulturii şi norii le ating. De nicăieri nu se văd aşa de bine şi de aproape uriaşii din faţa Zamorii, stâncoşii Jepi ce stau ca două străji la meterezile Bucegilor. Sub poalele Jepilor, din deal de poiana Ţapului e frumoasa cădere de apă, vestita Urlătoare, unde pârâul se aruncă de sus, de pe o prispă de piatră, şi cade drept de la o înălţime de 15 metri – un sul lucitor de cristal, ce se sparge cu zgomot în volbura de jos.” (Alexandru Vlahuţă – „România Pitorească” – 1901). „Vestita peşteră (Ialomiţei – n.n) te lasă să intri în toate cămările ei, să străbaţi departe în fioroasele-i adâncuri, s-auzi şopotul izvoarelor ascunse şi plescăitul răsunător al cascadei – o ploaie de pietre scumpe la lumina torţelor – să vezi cele două lacuri ce dorm, limpezi, albastre, fără nicio-ncreţitură, sub mândre pologuri de piatră, din vârful cărora atârnă felurimi de ciucuri albi şi lucii ca de marmură, şi de-aici să te urci în marele domn al peşterii – în minunatul palat unde-au împărţit odinioară urşii speluncilor, ale căror oase zac, de cine ştie câte mii de ani, risipite de lângă păreţi. În fund de tot este o altă încăpere largă – cea din urmă – care, pentru frumuseţea şi bogăţia stalactitelor ei lungi şi sclipitoare, s-ar putea numi sala coloanelor de marmură.” (Alexandru Vlahuţă – „România pitorească” – 1901).

Azuga

AŞEZARE, CADRU NATURAL. Oraşul se află aşezat pe DE 60 la 6 km (spre nord) de Predeal şi la 15 km (spre sud) de Sinaia. Se află la altitudinea de 895-950 m. Are un climat specific montan.

OBIECTIVE TURISTICE. Gara CFR, inaugurată în 1872. Fabrica de bere, una dintre cele mai vechi din România (1898). Păstrăvăria.

TRANSPORT PE CABLU. Telescaun: Sorica (lungime: 1.830 m, altitudine: 978-1.539 m). Teleschi: (lungime: 166 m, altitudine: 976-1.140 m).

TRASEE MONTANE PRINCIPALE. În Munţii Bucegi: 6. Azuga – Valea Grecului – Vârful Leuca Mică (1.448 m) – Şaua Baiului (1.363 m) – Cabana Diham (1.320 m) (marcaj: triunghi galben; 2 ½  - 3 ore). 7. Cabana Poiana Izvoarelor (1.445 m) – Şaua Baiului (1.363 m) – Azuga (marcaj: cruce albastră Poiana Izvoarelor – Şaua Baiului, bandă albastră Şaua Baiului – Azuga ; 1 ½  - 2 ore).

PÂRTII DE SCHI. Slalom Sorica (dificil, lungimea: 2.100 m, diferenţă de nivel: 630 m); Olimpica (dificil, lungimea: 3.042 m).

CICLOTURISM. Traseul I: Azuga (970 m) – Valea Azugii (1.140 m) – Valea Limbăşelului (1.280 m) – Azuga (970 m). (Lungime 28 km, denivelare 320 m, durată 4-5 ore). Traseul II: Azuga (970 m) – Culmea Sorica (1.539 m) – Vârful Baiu (1850 m) – Poiana Ţapului (860 m) – Buşteni-Zamora (950 m) – Azuga-Spital (905 m) – Azuga (970 m). (Lungime 26 km, denivelare 945 m, durată 4-5 ore). Traseul III: Azuga (970 m) – Buşteni (885 m) – Cabana Babele (2.200 m) – Cabana Piatra Arsă (1.950 m) – Cabana Cuibul Dorului (1.160 m) – Sinaia (900 m) – Azuga (970 m). (Lungime 42 km, denivelare 1.230 m, durată 5-6 ore).

ALTE SPORTURI. Vânătoare şi pescuit.

SPORTURI EXTREME. Parapantă. Alpinism. Schi extrem.

DIN ARHIVE. „Şoseaua se lasă pe sub Clăbucetul Taurului, pe lângă schitul Predeal, taie satul Azuga, căruia îi dau o înfăţişare de oraş numeroasele fabrici ce-şi înşiră numeroase coşuri, înnegrite de fum, de sub coasta muntelui Sorica până-n matca Prahovei” (Alexandru Vlahuţă – „România pitorească” – 1901).

 

Predeal

AŞEZARE, CADRU NATURAL. Oraşul se află aşezat pe DE 60 la 27 km (spre nord) de Braşov, 21 km (spre sud) de Sinaia şi pe DN 73A la 21 km (spre nord-vest) de Râşnov. Se află la altitudinea de 1.020 – 1.160 m, fiind oraşul aflat la cea mai mare altitudine din România. Temperatura medie anuală este de 5 grade C, iar cea din iulie de 15 grade C. Precipitaţiile însumează anual 1.000 mm, zăpada persistând peste 100 de zile pe an.

OBIECTIVE TURISTICE. Mănăstirea Predeal (ctitorită în 1774) cu biserica „Sf. Nicolae” construită în 1818-1819 care păstrează picturile originare şi o clopotniţă din 1827.

TRANSPORT PE CABLU. Telescaune: Clăbucet (lungime: 1.713 m, durată: 14 min, altitudine: 1.053-1445 m); Clăbucet 2 (lungime: 1.713 m, durată: 14 min, altitudine: 1.053-1445 m); Clăbucet plecare (lungime: 489 m, durată: 3 min, altitudine: 1.271-1.420 m). Teleschiuri: Clăbucet sosire 1 (lungime: 640 m, durată: 4 min, altitudine: 1.040-1.194 m); Clăbucet sosire 2 (lungime: 648 m, durată: 4 min, altitudine: 1.040-1.194 m); Mini-teleschi (lungime: 200 m, durată: 1 min, altitudine: 1.271-1.420 m); Pârâul Rece (lungime: 480 m, durată: 3 min, altitudine: 860-1.016 m).

TRASEE MONTANE PRINCIPALE. În Munţii Bucegi: 1. Predeal – Valea Leuca – Valea Iadului – Şaua Baiului (1.363 m) – Cabana Diham (1.320) (marcaj: triunghi roşu; 3 – 3 ½  ore); 2. Predeal – Valea Râşnoavei – La Şipote – Cabana Steaua (1.200 m) – Culmea Forban – Şaua Baiului (1.363 m) – Cabana Diham (1.320 m) (marcaj: bandă albastră Predeal – Şaua Baiului, triunghi roşu, triunghi albastru, triunghi galben; 3 ½  - 4 ore); 3. Predeal – Gâlma Mare – Valea Râşnoavei – La Şipote (marcaj: bandă albastră; 1 ½  - 1 ¾  ore). 4. Predeal – Valea Râşnoavei – La Şipote – Măgura Cenuşie – Cabana Diham (1.320 m) – Căpăţâna Porcului – Pichetul Roşu (1.445 m) – Cabana Poiana Izvoarelor (1.455 m) (marcaj: punct roşu; 4 – 4 ½  ore); 5. Cabana Diham – (1.320 m) – Poiana Frăsinetului – La Şipote – Muchia Fitifoiului – Predeal (marcaj: punct roşu Diham – La Şipote, cruce albastră La Şipote – Predeal; 2 ½  - 3 ore).

PÂRTII DE SCHI. Clăbucet (mediu, lungimea: 2.100 m, diferenţă de nivel: 390 m, înclinare: 20 grade); Subteleferic (dificil, lungimea: 1.200 m, diferenţă de nivel: 350 m, înclinare: 31 grade); Clăbucet sosire (uşor, lungimea: 800 m, diferenţă de nivel: 160 m, înclinare: 20 grade); Clăbucet variantă (uşor, lungimea: 790 m, diferenţă de nivel: 160 m, înclinare: 20 grade); Clăbucet şcoală (f. uşor, lungimea: 200 m, diferenţă de nivel: 30 m, înclinare: 15 grade); Subteleferic. St. inf. (f. uşor, lungimea: 670 m, diferenţă de nivel: 45 m, înclinare: 7 grade); Pârâul Rece (uşor, lungimea: 520 m, diferenţă de nivel: 160 m, înclinare: 21 grade).

ALTE SPORTURI. Vânătoare şi pescuit.

SPORTURI EXTREME. Parapantă. Schi extrem.

DIN ARHIVE. „Cum intri din Transilvania, pe frumoasa şosea ce se aşterne pe vale, ai în stânga clădirile mari ale gării ş-ale vămii, în dreapta – cascadă de vile ce se revarsă sub poalele codrului în jos pe tăpşanul verde, întins ca un covor la soare. Aici e Predealul, sat mare, aşezat în curmătura munţilor pe unul din cele mai înalte podişuri din marginea ţării. De-aici ţâşnesc de pe sub maluri izvoarele care, mai la vale, se adună într-o singură albie şi dau fiinţă Prahovii.” (Alexandru Vlahuţă – „România Pitorească” – 1901)

 - 27 km - BRAŞOV, municipiu reşedinţă de judeţ, atestat din 1234, important centru cultural şi economic). Sunt numeroase obiectivele de vizitat în acest veritabil oraş-muzeu: cetatea medievală (sec. XV-XVI), bastioanele (sec. XV-XVI), Bastionul ţesătorilor (sec. XV), cel mai mare din România, Poarta Ecaterina (1559), Casa Sfatului (sec. XV-XVIII), Casa Negustorilor (1539-1545), biserica Bartolomeu (1260) în stil gotic timpuriu, Biserica Neagră (1384-1477) cu o turlă de 65 m. şi cel mai mare clopot din România, Biserica Sf. Nicolae (sec. XV-XVI), complexul de la Şcheii Braşovului (biserica „Sf. Nicolae” din 1493, unde a funcţionat cea mai veche şcoală românească din Transilvania şi unde diaconul Coressi (sec. XVI) a editat şi tipărit cărţi valoroase), Muntele Tâmpa (punct de belvedere), Pietrele lui Solomon cu enigmatica stâncă antropomorfă denumită „Sfinxul” etc. Nu trebuie uitat că la Braşov are loc renumitul Festival „Cerbul de Aur” unde au concertat şi vor concerta numeroase nume sonore ale muzicii pop-rock. În apropiere, la 12 km de Braşov, în muntele Postăvaru,  se află renumita şi moderna staţiune Poiana Braşov aflată la altitudinea de 1.030 m, un adevărat paradis pentru montaniarzi, amatorii de tenis şi de jocuri de echipă, de nataţie şi iarna de schi şi de patinaj. Aici sunt 12 pârtii de schi amenajate cu siteme de transport pe cablu inclusiv o telegondolă. 

 - 10 km - CRISTIAN, sat, unde putem vedea biserică fortificată  din sec. XIII în stil gotic timpuriu, case vechi săseşti din sec. XVIII – XIX şi Rezervaţia naturală de stejari seculari Cristian. 

 - 5 km - RÂŞNOV, atestat din 1331. Aici putem vizita marea şi inexpugnabila cetatea sătească, cocoţată pe un pinten de munte şi construit în sec. XIV – XVII, monument UNESCO. Putem să mai vizităm biserica evanghelică (sec. XIII – XV) în stil gotic, cu picturi renascentiste (1500), biserica „Sf. Nicolae” ctitorită în 1381 de Dan I, cu picturi din sec. XVII – XIX şi numeroase case săseşti vechi (sec. XVIII – XIX). Este şi un important punct de plecare pe traseele turistice din Munţii Postăvaru.

- 12 km – BRAN – de aici începe zona Bran-Moeciu-Fundata, situata intre Muntii Bucegi si Muntii Piatra Craiului, pe culoarul Rucăr – Bran. Obiective turistice: castelul Bran (atestat la 1377, asociat cu mitul Dracula), Cetatea Rasnov, zona agroturistica Bran-Moeciu, Fundata, Cheile Rasnoavei sau Pestera Dambovicioara, Cheile Dambovicioarei, Stancile din Cheile Gradistei, Cheile Moeciului, Pestera cu lilieci aflata in satul Pestera, Parcul National Bucegi, Parcul National Piatra Craiului, Partia Zanoaga (la 4 km de Castelul Bran, dificultate medie, lungime 800 m, teleschi,diferenta de nivel - 170m).

 


 

Listeaza