Listeaza

Iaşi - Moaştele Cuvioasei Paraschieva

  Moaştele Cuvioasei Paraschieva şi minunile înfăptuite de ele

  Despre Cuvioasa Parascheva aflăm întâia oară dintr-o carte tipărită de mitropolitul Vaarlam în 1643: „Această sfântă şi preacuvioasă Parascheva era de moşie din Epivat, născută din părinţi credincioşi şi creştini buni. Întru toată viaţa sa cu milostenie şi cu fapte bune lui Dumnezeu îngăduia.”

  Marea revelaţie o are la vârsta de zece ani, cam pe la jumătatea secolului XI când participând la o slujbă religioasă este puternic şocată de cuvintele Evangheliei: „Cine va vrea să vină după Mine să se lepede de sine şi să ia crucea sa şi aşa să vină după Mine.” Fecioara nu stă nici o clipă pe gânduri. Şi-a împărţit săracilor hainele şi podoabele (în pofida rugăminţilor ambilor părinţi) şi s-a retras în sihăstrie trăind în rugăciune şi post. Deşi supus mereu unor tentaţii diavoleşti, scriu cronicile, crâncenă în credinţa ei, şi-a urmat calea spre cucernicie. Aici apar şi primele minuni. Într-o noapte, în vis i-a apărut un înger strălucitor care i-a spus: „Să laşi pustia şi la moşia ta să te întorci, că acolo ţi se cade să laşi trupul pământului şi să treci din această lume cătră Dumnezeu pe care L-ai iubit.” Ea se conformează poruncii îngereşti şi merse la Ţarigrad. Aici continuă să se roage cu fervoare şi să postească. Deja având aură de sfântă şi de vindecătoare, Cuvioasa Parascheva se bucura de mare cinste şi în timpul vieţii ei pământeşti. Odată trecută în nefiinţă, a fost înmormântată în ţinutul natal.

  Poate că viaţa nepătată a Cuvioasei ar fi intrat în uitare dacă nu s-ar fi petrecut un alt miracol. Un corăbier murise într-un naufragiu şi trupul său fu aruncat pe ţărm. Câţiva creştini cu suflet bun au decis să-l îngroape, respectând întocmai datina. În locul în care săpau groapa nefericitului marinari, oamenii au găsit „trupul Preacuvioasei Parascheva neputred şi plin de mireasmă.” În acea noapte se petrecură simultan mai multe minuni. Unul dintre oameni avuse un vis în care îi apăruse „o împărăteasă pe un scaun luminat şezând şi o mulţime de îngeri în jurul ei.” Arătarea i-ar fi spus:  „Gheorghe, pentru ce aţi nesocotit trupul Sfintei Parascheva? Ce l-aţi uitat aşa? Nu ştiţi că Dumnezeu a iubit frumuseţea ei şi a vrut să o proslăvească pe pământ?” Fiinţa luminoasă a mai adăugat: „De sârg să luaţi trupul meu , în loc de cinste să-l puneţi. Moşia mea este Epivat, unde locuiţi voi acum.” În aceeaşi noapte, şi o femeie pe numele Eftimia, avu un vis asemănător.

  Moaştele au fost reînhumate cu mare cinste pe malul mării, la Epivat, şi în scurt timp a devenit loc de pelerinaj. De atunci sunt consemnate primele vindecări miraculoase.

  După 200 de ani, în 1235, moaştele au fost strămutate în capitala Imperiului bulgar, la Târnovo, pentru ca după încă 120 de ani să fie duse la Belgrad. După ocuparea Serbiei de către otomani, moaştele au fost duse la Constantinopol. În 1641, domnitorul moldovean Vasile Lupu răscumpără moaştele care sunt scoase în mare secret din capitala imperiului pentru a nu stârni furia credincioşilor ortodocşi.

  În acel an, cu mare pompă, moaştele ajung în Moldova şi sunt depuse la Biserica „Trei Ierarhi” din Iaşi. În tot acest timp minunile continuă. Un preot-cronicar nota: „Fericită-i Moldova, având o vistierie ca aceasta şi scăpare sigură la toată nevoia, că prin solirile Cuvioasei de multe ori s-a izbăvit de năvăliri, de boli pierzătoare, de ciumă, de arşiţă îndelungată şi de alte cumplite împresurări.”

  În data de 26 decembrie 1888, în biserică a izbucnit un cumplit incendiu. Totul s-a făcut scrum, chiar şi racla de argint în care se aflau moaştele Cuvioasei s-a topit datorită căldurii dogorâtoare. Însă, minune! Moaştele Cuvioasei Parascheva au rămas neatinse.

  Puse într-o raclă nouă, în cele din urmă şi-au găsit liniştea în Catedrala mitropolitană din Iaşi (superb pictată de Gheorghe Tattarescu), loc unde se odihnesc şi astăzi.

  În fiecare an, pe 14 octombrie, se prăzmuieşte Cuvioasa Parascheva. În această zi, zeci de mii de pelerini vin din toate părţile ţării (fiind unul dintre cele mai mari şi importante pelerinaje din lumea ortodoxiei) pentru a se ruga cu fervoare la moaştele Cuvioasei. Şi, an de an apar relatări de noi miracole şi vindecări miraculoase atribuite moaştelor Cuvioasei Paraschiva. Acestea sunt unele dintre cele mai venerate moaşte făcătoare de minuni, iar catedrala este una dintre cele mai importante locuri miraculoase ale României.  

   

  Listeaza