Listeaza

TRASEUL VI c: ALBA IULIA – CÂMPENI – TURDA

TRASEUL VI c: ALBA IULIA – ABRUD – CÂMPENI – TURDA (171 km)

-0 km – ALBA IULIA. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din sec. XI). Ridicat în zona vechii aşezări dacice Apoulon şi a apoi a castrului roman Apulum.  Cetatea Alba Carolina (1714-1733). Catedrala Sf. Mihail (1246-1291), în stil gotic, ce adăposteşte sarcofagul lui Iancu de Hunedoara. Catedrala Reîntregirii (1921-1922), loc de încoronare a regilor României. Palatul Princiar (sec. XIII-XVIII). Palatul Apor (sec. XVII), Biblioteca Batthyaneum cu mii de cărţi rare, printre care şi „Codex Aureus” (sec. VIII), 596 incunabule, etc. Muzeul Naţional al Unirii. Teatru. Monumente, statui. Centru viticol.

. (Punct de legătură cu traseul VI).

-9 km – ŞARD. Sat. Biserică fortificată (sec. XIV – XV). Casa Eszterhazy (sec. XIX) în stil renascentist. Renumit centru viticol.

-21 km – FENEŞ. Sat. Rezervaţia naturală Piatra Bulbuci. Rezervaţia Cheile Caprei. Numeroase fenomene carstice (peşteri şi avene). Port popular tradiţional.

-8 km – ZLATNA. Oraş (atestat din sec. XIV). Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1424) în stil gotic. Biserica „Sf. Nicolae” (sec. XVIII) cu o valoroasă colecţie de icoane pe sticlă. Acces la rezervaţile Piatra Corbului, Pietrele Ampoiţei şi Valea Mică. Muzeu.

-23 km – CERBU. Sat. Punct de plecare spre rezervaţiile geologice Detunata Goală şi Detunata Flocoasă.

-6 km – ABRUD. Municipiu (atestat din sec. XIII). Biserica „Sf. Apostoli” (1787). Important centru aurifer.

-11 km – ROŞIA MONTANĂ. Sat. Galeriile romane, unice în Europa. Muzeu al mineritului aurifer. Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (sec. XVIII). Case tipice vechi (sec. XVIII – XIX). Rezervaţia geologică Piatra Despicată. Rezervaţia naturală Avenul din Hoanca Urzicarului. Lacuri antropice folosite în trecut de spălătorii de aur. Important centru aurifer. Muzeu memorial Cloşca.

-15 km – CÂMPENI. Oraş (atestat din sec XVI). Muzeul Avram Iancu. Centru de exploatare auriferă. Important centru etnografic. Nedei şi tâguri tradiţionale. Punct de plecare în numeroase trasee montane din Munţii Apuseni.

-13 km – BISTRA. Sat. Port popular tradiţional. Rezervaţia botanică Molhaşurile de la Căpăţâna.

- 3 km – LUPŞA. Sat. Mănăstirea (1421-1429) ctitorită de cneazul Vladislav. Colecţie de icoane pe sticlă. Muzeu etnografic.

-7 km – BAIA DE ARIEŞ. Sat. Biserica din lemn „Învierea Domnului” (sec. XVIII). Centru de exploatare al aurului.

-15 km – SĂLCIUA DE JOS. Sat. Centru etnografic (port popular tradiţional). Acces la Peşterile Huda lui Păpară, Peştera Zmeilor şi la biserica din lemn „Cuvioasa Parascheva” (1789).

-17 km – VIDOLM. Sat. Rezervaţie forestieră (pădure de larice).

-31 km – TURDA. Municipiu (atestat documentar din 1075, ridicat pe ruinele fostului municipium roman Potaissa). Ruinele unei cetăţi de mari dimensiuni, „Cetatea Secuilor” (sec. XII – XV). Biserica fortificată (reformată) „Turda Veche” (1400 – 1494) în stil gotic, cu turn înalt de 60 m. Biserica romano-catolică (1498 – 1504). Biserica reformată „Turda Nouă” (1500 – 1504). Palatul Voievodal (sec. XV – XVI), loc de întrunire a Dietei Transilvaniei. Vechea Prefectură (sec. XIX). Staţiune balneoclimaterică de interes local. Ape minerale clorurate şi sodice de mare concentraţie. Nămol de turbă. Salină amenajată pentru tratament şi turism. Punct de plecare spre Rezervaţia complexă Cheile Turzii şi spre Cheile Turului, precum şi spre puncte de interes din Munţii Apuseni. Centru pomicol şi viticol. Muzeu. Teatru. Zoo. (Punct de legătură cu traseul V).

 

Listeaza