Listeaza

TRASEUL VI d: DEVA – BRAD – ŞTEI – ORADEA

TRASEUL VI d: DEVA – BRAD – ŞTEI – ORADEA (174 km)

-0 km – DEVA. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din sec. XIV). Cetatea (sec. XIII). Castelul Magna Curia (sec. XVI) în stil renascentist. Biserica ortodoxă (sec. XVIII) ctitorită de Gheorghe Cantacuzino. Biserica mănăstirii franciscane (sec. XVIII) în stil baroc. Rezervaţia naturală complexă Dealul Cetăţii (20 kmp). Staţiunea balneoclimaterică de interes local Sărata cu ape termale, sărate şi alcaline. Muzeul civilizaţiei dacice şi romane. Muzee. Teatru. Filarmonică. (Punct de legătură cu traseul VI).

-30 km – BRAD. Municipiu. Muzeul aurului cu valoroase exponate mineralogice şi de istoria mineritului aurifer.

-6 km – BAIA DE CRIŞ. Sat. Biserica ortodoxă (1893-1896). Gorunul secular al lui Horea. Lacul de agrement Căraci.

-13 km – HĂLMAGIU. Sat. Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1440) atribuită voievodului Moga. Biserica „Naşterea Maicii Domnului” (mijl. sec. XVIII). Hanul Birtul Mare (sec. XVIII). Bisericile din lemn „Sf. Arhangheli” (1700) şi „Pogorârea Duhului Sfânt” (1750-1760). Ruinele cetăţii medievale (sec. XVI).

-10 km – VÂRFURILE. Sat. Bisericile din lemn „Naşterea Maicii Domnului” (1751), „Sf. Cosma şi Damian” (1784) şi „Înălţarea Domnului” (1907). Centru de artizanat (prelucrarea artistică a lemnului).

-25 km – VAŞCĂU. Oraş (atestat din 1552). Biserica din lemn „Sf. Arhangheli” (sec. XVIII) în localitatea componentă Coleşti. Rezervaţia naturală Avenul Câmpeneasca – Izbucul Boiu. Centru de artizanat (prelucrarea artistică a lemnului şi pieilor).

-3 km – ŞTEI. Oraş (atestat din 1580). Punct important de plecare pe traseele montane din Munţii Bihor şi Codru Moma.

-4 km – RIENI. Sat. Moară de apă (sec. XIX). Biserica din lemn „Sf. Mucenic Teodor Tiron” 1752-1754, pictată în 1755.

-9 km – CHIŞCĂU. Sat. Peştera Urşilor, monument al naturii (1.500 m); numeroase stalactite, stalagmite şi perle de peşteră; puternic concreţionată; urme de fosile de urs de peşteră; muzeu speologic. Colecţie de etnografie. Moară de apă.

-11 km – BEIUŞ. Oraş (atestat din 1270). Case din sec. XIX. Punct de plecare pe traseele montane din Munţii Bihorului. Muzeu etnografic.

-15 km – RĂBĂGANI. Sat. Ştrand cu apă termală.

-4 km – COPĂCENI. Sat. Biserică din lemn (sec. XVIII) având forma unei bărci.

-36 km – BĂILE FELIX/BĂILE 1 MAI. Staţiune balneoclimaterică de interes general. Ape termale (41 – 49 grade Celsius), bicarbonatate, sulfatate, calcice, sodice, silicoase. Nămol terapeutic. Ştrand cu apă termală. Bază de tratament.

-8 km – ORADEA. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1113). Cetatea (1114 – 1131, reconstruită în 1570 – 1589). Catedrala romano-catolică „Sf. Maria” (1752-1780), în stil baroc, de dimensiuni uriaşe (78,40 m. x 40 m.), cu fragmente de fresce din sec XVIII şi XIX. Biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” (1760-1780), cu turn clopotniţă de 40 m. Palatul episcopal (1762-1770) în stil baroc, cu 100 de încăperi. Biserica romano-catolică „Sf. Ladislau” (1720-1733). Biserica Mănăstirii Ursulinelor (1772). Biserica cu Lună (1784-1790), în stil baroc, cu turn clopotniţă de 55 m.. cu un orologiu (1793) care indică fazele Lunii. Biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” (1785). Sinagoga (1877). Gara (1858). Clădirea Teatrului, în stil neoclasic (1899-1900). Primăria (1902-1903). Tribunalul (1902-1903). Episcopia greco-catolică (1900-1905) cu elemente rococo, baroce şi renascentiste. Palatul „Vulturul Negru” (1907-1908). Băile Felix şi Băile 1 Mai, cu ştranduri cu ape termale. Muzee. Muzeul Ţării Crişurilor. Teatre.  Filarmonică.. (Punct de legătură cu traseele IV b şi V).

 

Listeaza