Listeaza

TRASEUL VII a: PIATRA NEAMŢ – SOVATA– SIGHIŞOARA

TRASEUL VII a: PIATRA NEAMŢ – GHEORGHENI – SOVATA – ODORHEIU SECUIESC – SIGHIŞOARA (238 km)

-0 km – PIATRA NEAMŢ. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1337).Curtea Domnească a lui Ştefan cel Mare (1491). Biserica „Sf. Ioan Botezătorul” (1497-1498) ctitorită de Ştefan cel Mare. Turnul lui Ştefan (1499). Biserica „Sf. Paraschiva” (1618). Biserici din sec. XVIII – XIX. Bisericile din lemn „Sf. Troiţă” (1764), „Adormirea Maicii Domnului” (1776). Casa Paharnicului (1835). Casa de lemn Hausschild (1840). Casa lui Calistrat Hogaş (1880). Rezervaţiile geologice şi peisagistice Pietricica, Cozla, Cernegura. Rezervaţia geomorfologică Căldările Urieşilor. Lacul de acumulare Bâtca Doamnei. Zoo. Muzee. Teatru. (Punct de legătură cu traseul VII).

-3 km – BISTRIŢA. Sat. Mănăstirea Bistriţa (înc. sec. XV) ctitorită de Alexandru cel Bun; turn-clopotniţă din 1498; zid de incintă din 1541; mormintele lui Alexandru cel Bun şi Doamnei Chiajna. Muzeu de artă medievală.

-10 km – PÂNGĂRAŢI. Sat. Mănăstirea „Sf. Dumitru” (1560) ctitorită de Alexandru Lăpuşneanu.

-15 km – BICAZ. Oraş.  Barajul şi lacul Izvorul Muntelui (hidrocentrala Stejaru); port turistic. Cel mai important punct de plecare pe traseele montane din Munţii Ceahlău. Muzeu.

-7 km – NEAGRA. Sat. Punct de plecare spre creasta Masivului Ceahlău.

-11 – 17 km – CHEILE BICAZULUI. Traseu extrem de pitoresc şi spectaculos. Pereţi verticali de calcar. Vârful deosebit de spectaculos Turnul Bardosului. Loc pentru practicarea alpinismului.

-5 km – LACU ROŞU. Staţiune climaterică. Lac format prin surparea muntelui în 1837 (12,7 ha, adâncime maximă 12,5 m); se văd tulpinile de molid inundate.

-8 km – PASUL BICAZ (1.256 m.)

-17 km – GHEORGHENI. Oraş (atestat documentar din sec. XIII). Catedrala romano-catolică în stil baroc (sec. XIII) cu tavan pictat în sec XIX. Ruinele Cetăţii Both (sec. XVI). Muzeul (1737) în stil baroc. Parc dendrologic (13 ha). Muzeu. (Punct de legătură cu traseul VI b)

-8 km – JOSENI. Sat. Polul frigului din România.

-26 km – PASUL BUCIN (1.237 m). Acces spre Munţii Giurgeu. Pârtii de schi amenajate.

-30 km – SOVATA. Oraş (atestat din 1597). Casa parohială a bisericii reformate (sec. XIX). Biserica reformată fortificată (sec. XVI) în localitatea componentă Sărăţeni. Rezervaţie forestieră cu stejari seculari. Staţiune balneoclimaterică de interes general. Lacuri cu ape clorurate de mare concentraţie: Ursu (46.000 mp.), Aluniş (9.000 mp.), Verde (5.000 mp), Negru, Roşu, Mierlei, Şerpilor. Principalul profil al tratamentului îl reprezintă afecţiunile ginecologice şi reumatismale. Baze moderne de tratament. Punct de plecare spre localităţile turistice din „Zona sării”: Praid şi Corund.

- 20 km – Câmpu Cetăţii. La mai puţin de 20 km de Sovata, mergând spre nord către Reghin, putem ajunge la centrul turistic Câmpul Cetăţii, un sat compenent al comunei Eremitu. Numele i se trage de la o veche cetate medievală, ruinată în prezent,  aflată pe vârful Tâmpa din apropiere. Păstrăvăria de aici, formată dintr-un mare număr de lacuri alimenatete de râul Nirajul Mare, traseele turistice spre piscurile munţilor Gurghiu, naturaleţea şi sălbăticia peisajelor exercită o atracţie irezistibilă pentru turiştii din zona Sovata dar şi pentru locuitorii oraşului Tg. Mureş situat la circa 40 km distanţă.

-5 km – PRAID. Sat. Sanatoriu subteran amenajat în salină pentru tratarea bolilor respiratorii. Ştrand cu apă sărată. Muntele de sare. Biserica reformată (1790). Muzeu.

-13 km – CORUND. Sat. Renumit centru de olărit. Singurul loc din lume unde se prelucrează artistic iasca. Centru de prelucrare artistică a lemnului. Biserică din lemn (1723). Izvoare minerale. Rezervaţia geologică Dealul Firtuş (40 ha). Muzeu.

                                                   JÓZSA JÁNOS – meşter ceramist în ceramică tradiţională de Corund/Korond. Tóbszórós országos elsődijas kerámikus a népművészet mestere. Localizare: Localitatea Corund/Korond, judeţul/megye Harghita/Hargita, str. /ut: Principală nr. 35. Tel: 004 0266-249 126; Mobil: 004 0740-761 157; E-mail: jozsa--janos@freemail.hu; jozsajanos2@freemail.hu; www.keramio.ro

-13 km – LUPENI. Sat. Muzeul memorial Tamasi Aron.

-6 km – BISERICANI. Sat. Biserică romano-catolică (sec. XIII) cu zid de incintă (sec. XVIII). Muzeu etnografic.

-6 km – ODORHEIU SECUIESC. Municipiu (atestat din 1333). Cetatea (sec. XVI). Capela Romanică (sec. XIII). Biserica romano-catolică în stil baroc (sec. XIII). Biserica franciscană (sec. XVIII). Băile Szejke cu ape minerale sulfuroase. Teatru. Muzeu.

-17 km – PORUMBENII MARI. Sat. Biserică fortificată (sec. XVIII). Case vechi din piatră (sec. XVIII). Lacul Racului, loc de pescuit.

-10 km – CRISTURU SECUIESC. Oraş (atestat din 1332). Fostul Cazinou (sec. XIX). Castelul Gyarfas (sec. XIX). Parcul orăşenesc cu arbori seculari. Vulcani noroioşi în localitatea componentă Filiaş. Muzeu.

-22 km – SIGHIŞOARA. Municipiu (atestat din 1224)  Ansamblul urban medieval (sec. XIV – XVII); străzi înguste şi case tipice; zid de apărare cu turnuri şi donjoane; turnurile diferitelor bresle (sec. XIV – XVII); Turnul cu ceas (sec. XIV) înalt de 64 m. Biserica fostei mănăstiri a dominicanilor (sec. XIII – XV), cu altar baroc din 1680 şi orgă. Biserica evanghelică din Deal (sec. XII – XV) în stil romanic. Biserica evanghelică (a leproşilor) (înc. sec. XVI). Biserica „Intrarea în Biserică” (1788). „Scara şcolarilor”, din lemn, acoperită, cu 175 de trepte (1642). „Gangul babelor”, din lemn (1844). Casa Vlad Dracul (1431-1436) în care se presupune că s-a născut Vlad Ţepeş. Casa Teutsch (sec. XVII). Casa cu Cerb (sec. XVII). Biserică evanghelică (sec. XV) în localitatea componentă Hetiur. Pe Platoul Breitner rezervaţie forestieră cu arbori seculari. Muzee. Anual, Festivalul de artă medievală şi Festivalul „Pro-etnica”. (Punct de legătură cu traseele V şi VI a).

Listeaza