Listeaza

TRASEUL II - RĂDĂUŢI – BRODINA – VATRA MOLDOVIŢEI

Traseul II

RĂDĂUŢI – FRĂTĂUŢII VECHI – VICOVU DE SUS – BRODINA – VATRA MOLDOVIŢEI (76  km)

Ca punct de plecare în acest traseul alegem municipiul Rădăuţi, atestat din 1393. Aici ne aşteaptă numeroase obiective turistice remarcabile: biserica „Sf. Nicolae” – Bogdana (1359) ctitorită de Bogdan I, cea mai veche biserică din zid din Moldova, unde se află mormintele domnitorilor Bogdan I, Laţcu, Roman I, Ştefan I şi Bogdan II, biserica romano-catolică (1823-1826) în stil romanic, cu turn-clopotniţă înalt de 35 m, biserica evanghelică (1862), fosta Judecătorie (1862), sinagoga (1879) şi Casa germană (1896). Oraşul este şi un centru etnografic (olărit, prelucrarea artistică a lemnului şi pieilor). Pe arealul municipiului se află Rezervaţia Mlaştina Rădăuţi (5 ha) şi un Zoo. Trebuie neapărat vizitat Muzeul tehnicilor populare bucovinene, cu numeroase exponate valoroase de inginerie tehnologică populară. (Punct de legătură cu Traseul I) şi după ce mergem spre nord 7 km ajungem în satul Frătăuţii Vechi, renumit centru artizanal (confecţionare de scoarţe, ştergare, chimire, bundiţe etc.). La numai 4 km ajungem în satul Frătăuţii Noi, localitate la fel de vestită ca şi vecina sa pentru cusăturile populare şi articole de cojocărie brodate. Ne îndreptăm spre vest şi după numai 5 km ajungem în frumosul sat Bilca unde putem vedea o frumoasă biserică din lemn, „Adormirea Maicii Domnului”, construită în 1752 şi o veche piuă de bătut sumane datând de la înc. sec. XX. Ne continuăm drumul tot spre vest şi ajungem după 8 km în oraşul Vicovu de Sus, localitate aflată la graniţa cu Ucraina, unde putem vizita frumoasa biserică „Adormirea Maicii Domnului” zidită între 1802-1804 şi pictată în 1806. Mergem paralel cu graniţa ucrainiană şi după 8 km ajungem în satul Straja unde putem vedea numeroase case vechi ţărăneşti, tipice Bucovinei, datând din sec. XIX – XX. Ne continuăm drumul şi după 11 km ajungem în frumosul sat Brodina, aflat la poalele Obcinelor Mari, loc unde se mai păstrează nealterate numeroase tradiţii folclorice şi pastorale cu iz ancestral. Virăm spre sud şi ne pregătim să parcurgem pe o distanţă de 25 km un traseu montan extrem de pitoresc, flancat de Obcine şi unde în casele răsfirate la poalele munţilor găsim oameni extrem de ospitalieri şi un mod de viaţă ce pare a nu se fi schimbat de secole. În cele din urmă ajungem în satul Moldoviţa aflat la îngemănarea dintre Obcinele Mari şi Obcinele Feredeu, într-un cadru natural extrem de frumos. Nu ne mai rămâne de parcurs decât încă 5 km pentru a ajunge în punctul terminus al traseului nostru, satul Vatra Moldoviţei. Aici se află una dintre capodoperele Bucovinei, biserica „Buna Vestire” a Mănăstirii Moldoviţa, construită în 1532 de voievodul Petru Rareş. Are dimensiuni impresionante (33 x 8,50 m), fiind puternic fortificată (între 1532-1537) cu ziduri înalte de 6 m şi groase de 1,2 m. Biserica a fost pictată în exterior şi în interior în 1537 de o echipă de meşteri condusă de Toma din Suceava. Dintre superbele fresce care acoperă zidurile exterioare se remarcă „Asediul Constantinopolelui”, ce se remarcă prin realismul compoziţiei. (Punct de legătură cu Traseul I).

Listeaza