Listeaza

TRASEUL I a: FOCSANI - SF. GHEORGHE

TRASEUL I a: FOCŞANI – ODOBEŞTI – TÂRGU SECUIESC – COVASNA – SFÂNTU GHEORGHE (190 km)

-0 km – FOCŞANI. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din sec. XVI). Biserica „Naşterea Maicii Domnului” (1661) ctitorită de Gheorghe Ghica. Biserica Domnească (1785). Biserica fostei Mănăstiri Precista (înc. sec. XVIII) ctitorită de Constantin Mavrocordat. Biserica „Profetul Samuil” (sec. XVIII). Monumentele Unirii şi Independenţei. Rezervaţia Lunca Siretului (388 ha). Muzeu. (Punct de legătură cu traseul I).

-12 km – ODOBEŞTI. Oraş (atestat din sec. XIII). Cea mai veche şcoală de viticultură (1899). Beciul domnesc zidit în piatră (sec. XV). Biserica „Sf. Ilie” (1777). Casa Ferhat (sec. XVII). Ruinele cetăţii Crăciuna (sec. XV). Centru etnografic (împletituri din răchită). Renumit centru viticol şi de vinificaţie (celebra „Galbenă de Obobeşti”). Muzeu. Punct de plecare pe traseele montane din Munţii Vrancei.

-6 km – JARIŞTEA. Sat. Important centru viticol.

-21 km – VIDRA. Sat. Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (înc. sec. XIX). Biserica „Sf. Voievozi” (1809).

-8 km – COLACU. Sat. Biserică din lemn (sec. XIX). Centru etnografic (cojocărit).

-4 km – VALEA SĂRII. Sat. Biserica din lemn „Cuvioasa Parascheva” (1772-1773).

-17 km – TULNICI. Sat. Biserica „Sf. Voievozi” (1809). Rezervaţia forestieră Lepşa-Zaboia (211 ha). Rezervaţia de arbori seculari Tişiţa (307 ha). Rezervaţia floristică şi peisagistică Cascada Putnei (10 ha). Punct de plecare pe traseele montane din Munţii Vrancei.

-14 km – LEPŞA. Sat. Schitul Lepşa cu biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1780). Păstrăvărie. În apropiere cascadă pe râul Putna. Pensiuni

-26 km – PASUL TULNICI/MUŞAT (1.100 m). Traseu deosebit de pitoresc. Drumul este în general bun dar există o porţiune de circa 50 km, după Lepşa până aproape de Ojdula, care are caracterul unui drum forestier. Dar peisajul este deosebit şi merită efortul.

-36 km – TÂRGU SECUIESC. Oraş (atestat din 1407). Biserica romano-catolică (sec. XVIII). Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (sec. XVIII). Mănăstirea Minoriţilor (1795). Gimnaziul (1751). Case vechii (sec. XVIII – XIX). Muzeul breslelor.

-12 km – ZĂBALA. Sat. Castelul Mikes (sec. XVII – XVIII). Biserică fortificată (sec. XV – XVI) în stil gotic, cu tavan pictat. Biserica din lemn „Sf. Mihail şi Gavril” (sec. XVIII) cu icoane valoroase. Rezervaţia arheologică (din epoca bronzului) Movila Tătarului. Parc dendrologic. Izvoare minerale carbogazoase.

-7 km – COVASNA. Oraş (atstat din 1567). Rezervaţia geologică „Balta Dracului”. Mofete. Izvoare de ape minerale. Parc dendrologic. Biserica ortodoxă (sec. XVI) în localitatea componentă Voineşti. Staţiune balneoclimaterică cu ape minerale carbogazoase, bicarbonatate, clorosodice, feruginoase, iodurate. Bază de tratament. Centru etnografic şi de artă populară (prelucrarea lânii). Punct de plecare pe traseele montane din Munţii Vrancei, Breţcu şi Penteleu.

-15 km – RECI. Sat. Biserica reformată în stil romanic (sec. XIII). Conacele Szekely şi Antos (sec. XVIII). Rezervaţia Dunele de la Reci (lacuri între dune, cu nuferi) şi o rezervarţie de mesteceni.

-12 km – SFÂNTU GHEORGHE. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1332). Biserica fortificată (sec. XIV – XV). Biserica „Sf. Gheorghe” (sec. XVIII). Biblioteca (1832). Fostul Tribunal (1870). Primăria (sec. XVIII). Conacul Szekely (1720) în localitatea componentă Chilieni. Casa cu Arcade (1812). Bazarul şi Turnul cu ceas (1870). Punct de plecare pe traseele turistice din Munţii Baraolt. Filarmonică. Teatru. Muzee.

 

Listeaza