Listeaza

Localităţi de interes turistic din afara traseelor

Localităţi de interes turistic din afara traseelor

Baia. Acces spre est, de pe Traseul V din municipiul Fălticeni (10 km). Sat. Este fostă capitală a Moldovei, locul unde Ştefan cel Mare l-a învins pe Matei Corvin (1467). Aici se află ruinele bisericii catolice „Sf. Fecioară” (înc. sec. XV) ctitorită de Doamna Margareta, soţia lui Alexandru cel Bun, Biserica Albă datând din 1467 şi atribuită lui Ştefan cel Mare şi biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1532) ctitorită de Petru Rareş, cu remarcabile picturi interioare şi exterioare (1535-1538). 

Broşteni. Acces spre sud, de pe Traseul I din municipiul Vatra Dornei (49 km). Oraş. Pe arealul oraşului se află Mănăstirea Rarău cu biserica „Sf. Ioan Bogoslavul”, ctitorită de Petru Rareş în 1541-1546, drept mulţumire că în timpul surghiunului la cetatea Ciceu (1538), călugării i-au adăpostit soţia şi copiii, precum şi numeroase izvoare de ape minerale carbogazoase, bicarbonatate şi feruginoase.

Ciprian Porumbescu. Acces spre est, apoi spre sud, de pe Traseul I din municipiul Gura Humorului (18 km). Sat. Aici putem vizita Casa memorială şi muzeul compozitorului Ciprian Porumbescu şi biserica „Adormirea Maicii Domnului” construită în 1714 şi pictată în 1867 de Epaminonda Isăcescu.

Dorna Candrenilor. Acces spre vest, de pe Traseul I din municipiul Vatra Dornei (8 km). Sat. Aici se află cunoscuta staţiune balneoclimaterică Poiana Negrii (alt. 885 m.) cu ape minerale de masă carbogazoase, feruginoase, bicarbonatate, calcice, hipotone şi un valoros nămol de turbă cu remarcabile proprietăţi terapeutice. Este şi un extrem de activ centru de artizanat (cojoace, bundiţe, chimire) în Coşna. Aici se află şi o mlaştină de turbă cu vegetaţie tipică (în Coşna).Este şi un punct de plecare în Parcul Naţional Căliman.

Fundu Moldovei. Acces spre nord de pe Traseul I din satul Pojorâta (8 km). Sat. În acest frumos sat, renumit centru artizanal (construcţia instrumentelor populare şi executarea de ţesături şi cusături populare) se află Schitul de călugări „Orata” ctitorită în 1953 de familia Ponohaci şi biserica din lemn „Sf. Nicolae” construită în 1800.

Izvoarele Sucevei. Acces spre nord de pe Traseul I din satul Pojorâta (44 km). Sat. Aflat la graniţa cu Ucraina, din acest sat montan extrem de pitoresc unde se păstrează tradiţiile strămoşeşti ale huţulilor, se pot face excursii de neuitat în Obcinele Feredeului şi Mestecănişului.

Mitocu Dragomirnei. Acces spre nord de pe Traseul IV din municipiul Suceava (10 km). În acest sat se află Mănăstirea de maici Dragomirna (1602-1609) fortificată cu ziduri şi turnuri de apărare între 1627-1735, având în incintă „Biserica mică” (1602) în stil arhitectonic muntenesc şi „Biserica mare” (1608-1609) cu o turlă înaltă de 42 m sculptată cu motive florale şi geometrice în stil caucazian şi remarcabile picturi în frescă realizate de meşterii Crăciun, Mătieş, Ignat şi Gligorie; muzeu de artă religioasă. Aici mai putem vizita biserica din lemn „Cuvioasa Paraschiva” construită între 1792-1794, cu o catapeteasmă pictată de Ionuţ Burdujeni în 1796 şi biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1822).

Moldova-Suliţa. Acces spre nord de pe Traseul I din satul Pojorâta (31 km). Sat. Aici se află valoroasele rezervaţii botanică „Tinovu Găina” cu relictul glaciar mesteacănul pitic şi mixtă „Răchitişu Mare” (177,5 ha) cu plante rare (strugurii ursului). Aici găsim şi o păstrăvărie şi o celebră herghelie cu cai din rasa huţul.

Stupilcani. Acces spre sud de pe Traseul I din oraşul Frasin (13 km). Sat. Aici putem pătrunde în Codrul secular Slătiorara (rezervaţie forestieră de 393,6 ha) unde putem vedea numeroase specii de arbori şi plante rare (molidul, bradul, pinul, exemplare unicat de tisă, papucul doamnei, floarea de colţ etc.).

Şaru-Dornei. Acces spre sud de pe Traseul I din municipiul Vatra Dornei (10 km), renumit centru etnografic şi de artizanat (cojoace şi bundiţe brodate) şi staţiune balneoclimaterică de interes general cu renumite ape minerale carbogazoase, bicarbonatate, sodice, calcice, magneziene, hipotone, studiate încă din 1787. În Gura Haitii putem vedea o veche moară de apă din 1890 şi un megalit gravat cu simboluri solare descoperit în 1974, aflat în casa-muzeu din Gura Haitii şi Rezervaţia „Tinovul Şaru Dornei” (35 ha) cu numeroase plante endemice. Este un important punct de plecare în Parcul Naţional Căliman, în special în mirifica rezervaţie 12 Apostoli, cu numeroase stânci megalitice cu aspect antropomorf şi zoomorf.

Zamostea. Acces spre sud de pe Traseul IV din oraşul Siret (17 km). Sat. Aici putem vizita frumoasa rezervaţie botanică ce se întinde pe 115,3 ha unde cresc numeroase plante ocrotite ca papucul doamnei şi laleaua pestriţă şi biserica „Sf. Ioan Botezătorul” construită între 103-1811.

Zvoriştea. Acces spre sud de pe Traseul IV din oraşul Siret (22 km). Sat. Putem vedea două vechi şi valoroase biserici din lemn: biserica „Adormirea Maicii Domnului” construită în 1782 şi în satul Şerbăneşti biserica „Sf. Voievozi” datând din 1778 şi reparată în 1885 şi 1890.

Monumentele din patrimoniul UNESCO ale Bucovinei *

Arbore. Biserica Mănăstirii Arbore.

Dolhasca. Biserica Mănăstirii Probota.

Gura Humorului. Biserica Mănăstirii Voroneţ.

Mănăstirea Humorului. Biserica Mănăstirii Humor.

Pătrăuţi. Biserica „Înălţarea Sf. Cruci”.

Suceava. Biserica „Sf. Ioan cel Nou”.

Suceviţa. Biserica Mănăstirii Suceviţa.

Vatra Moldoviţei. Biserica Mănăstirii Moldoviţa.

* vezi descrierile de pe trasee

Listeaza