Listeaza

Invitaţie pe tărâmul tradiţiilor

MARAMUREŞ – TRASEE TURISTICE

 

Invitaţie pe tărâmul tradiţiilor

… deoarece astfel poate fi caracterizat Maramureşul istoric care se întinde pe arealul a trei judeţe (Maramureş, Satu Mare şi o parte a zonei nordice a judeţului Sălaj). Pe superbele văi ale râurilor cristaline (Vişeu, Iza, Mara, Tisa ş.a.), la poalele vârfurilor semeţe ale munţilor (Rodnei, Maramureş, Ţibleş sau Gutâi) sau al parcurilor şi rezervaţiilor naturale se întind superbe sate unde se păstrează cu sfinţenie vechi tradiţii izvorâte din negura vremurilor şi care marchează marile cicluri religioase şi cosmice. Se poate spune fără a greşi că în Maramureş înfloreşte o veritabilă civilizaţie a lemnului, concretizată prin biserici cu turle zvelte, porţi sculptate cu simboluri solare şi florale, nenumăratele ustensile de uz gospodăresc care nu de puţine ori depăşesc cadrul strict al utilului, devenind adevărate opere de artă. Să nu uităm nici de bisericile vechi care păstrează incredibile icoane, adevărate capodopere picturale pe sticlă şi lemn. Mai există vechile mine despre care şi astăzi se ţes legende despre fabuloasele comori şi florile de mină superbe sau numeroasele lacuri sărate şi izvoare de apă minerală dătătoare de sănătate. Şi, nu în ultimul rând, sunt oamenii locului: munteni dârzi, dar prietenoşi, purtând cu mândrie nedisimulată străvechiul port popular, gata oricând să invite călătorul înăuntru în casă pentru a-l servi cu bucate şi băuturi tradiţionale, să-l cheme la o nuntă sau un botez care se desfăşoară după un tipic al cărui origini se pierd în negura istoriei. Şi venind vorba de oameni, trebuie remarcat că la ei predomină veselia şi optimismul; acest lucru îl putem vedea cel mai pregnant la Săpânţa, unde se aduce un zâmbet şi dincolo de mormânt. Nici nu e de mirare că Maramureşul este luat cu asalt de turiştii care de cele mai multe ori preferă una dintre cele peste 220 de pensiuni agroturistice pentru a petrece o vacanţă de neuitat. Călătorului care se decide să pătrundă pe acest incredibil de frumos tărâm al tradiţiilor, nu ne rămâne decât să-i urăm o călătorie plăcută!

 

IMPORTANT! În general, drumurile europene şi naţionale sunt bine întreţinute. În ceea ce priveşte drumurile judeţene şi locale, pentru a preîntâmpina surprizele neplăcute este recomandabil să cereţi sfatul localnicilor în legătură cu starea acestor căi de acces.

NOTĂ: Aceste trasee au fost concepute în aşa fel încât să vă ofere posibilitatea de a efectua circuite turistice rutiere.

Listeaza