Listeaza

TRASEUL I: CAREI – BAIA MARE – GÂLGĂU – BAIA SPRIE

Traseul I

CAREI – SATU MARE – BAIA MARE – ŞOMCUTA MARE – GÂLGĂU – TÂRGU LĂPUŞ – CAVNIC – BAIA SPRIE (268 km)

Traseul nostru porneşte din municipiul atestat din 1320, Carei.  În acest oraş cochet putem vedea castelul Karoly (1794) în stil baroc, liceul (sec. XVIII), biserica barocă din sec. XVIII şi un frumos parc dendrologic (peste 250 de arbori exotici şi locali). Aici se află şi monumentalul monument al ostaşului român sculptat în 1964 de Vida Geza. Careiul este şi un binecunoscut centru de ceramică smălţuită. Parcurgem 34 km şi ajungem în municipiul reşedinţă de judeţ Satu Mare (Punct de legătură cu traseul II), atestat din sec. XIV. Aici sunt numeroase obiectivele turistice care trebuie vizitate: Catedrala romano-catolică (sec. XVIII – XIX) în stil neoclasic, Biserica cu lanţuri (1793) în stil baroc, biserica greco-catolică „Sf. Nicolae” (1740), Teatrul (sf. sec. XIX), Sinagoga (1889), Casa Vacsai (1798) în stil baroc şi gotic, Casa Vasile Lucaciu (sec. XIX), Palatul Dobossy (sec. XIX), Turnul pompierilor (1903-1904) înalt de 45 m, ruinele cetăţii (sec. XVI) Este şi un important centru cultural cu teatre, muzee, case memoriale. La alţi 50 km întâlnim un alt oraş, Seini, unde putem vizita ruinele cetăţii medievale (sec. XV), biserica romano-catolică (1421) şi Rezervaţia Pădurea cu pini Comja (0,5 ha). Parcurgem încă 26 km pentru a ajunge în capitala Maramureşului istoric, Baia Mare (Punct de legătură cu Traseul III), municipiu reşedinţă de judeţ, veche aşezare urbană atestată din 1329. În primul rând trebuie să vedem o veritabilă construcţie emblematică a urbei, Turnul lui Ştefan, aproape identic cu turnul vechii primării din Praga, construit între 1446-1468. Nu trebuie nicidecum să ocolim şi celelalte obiective istorice şi naturale: Fortificaţiile (sec. XV), Casa Iancu de Hunedoara (1446-1486), biserica minoriţilor (1402) în stil baroc, Biserica „Sf. Treime” (înc. sec XVIII) în stil baroc, Parcul dendrologic (14 ha), Rezervaţia de castan comestibil cu exemplare seculare (310 ha). O atenţie deosebită trebuie să acordăm Muzeului de mineralogie, cu numeroase flori de mină unicat şi Muzeului memorial Vida Geza unde putem admira nu numai remarcabilele sculpturi ale artistului dar şi colecţia sa de cactuşi, unicat în România. Pornim din Baia Mare, spre sud, şi după 12 km, în satul Satulung, vizităm impozantul castel „Tekeki” (1740-1780) şi frumosul parc dendrologic care îl înconjoară. În satul Valea Chioarului aflat la 21 km putem vedea frumoasa biserică din lemn „Sf. Nicolae” (sec. XVIII) strămutată aici din satul Recea în 1856. După 19 km ajungem în satul Ileanda. Aici există o staţiune balneoclimaterică permanentă în Bizuşa-Băi cu izvoare de ape minerale sulfuroase, bicarbonatate, sulfatate, sodice, calcice, magneziene, hipotone recomandate pentru afecţiunile hepato-biliare, a căilor urinare, afecţiunilor reumatismale etc. Şi nu trebuie să uităm de biserica din lemn „Adormirea Maicii Domnului” (sec. XVII, pictată în 1796). Încă 11 km şi ajungem în satul Gâlgău pe arealul căruia putem vizita Casa Mihalyi construită la înc. sec. XX şi bisericile din lemn „Fecioara Maria” datând din 1690 şi „Sf. Nicolae” construit în 1817. Din acest punct, traseul nostru urcă spre nord, pe drumul judeţean, şi după 14 km ajungem în satul Coroieni, aşezat într-o zonă extrem de pitorească, unde se află spectaculoasele Chei ale Babei. Continuăm drumul şi după alţi 15 km poposim în oraşul Târgu Lăpuş atestat din 1315. Pe arealul acestui frumos oraş găsim numeroase obiective turistice de excepţie: biserica reformată din sec. XVIII, biserica catolică din 1831, Mănăstirea Rohia unde s-a călugărit scriitorul şi gânditorul Nicolae Steinhart (fiind înmormântat în incinta bisericii) mănăstirea având o excepţională colecţie de icoane pe sticlă datând din sec. XVIII – XIX şi o valoroasă bibliotecă cu peste 25.000 de volume. În satul aparţinător Rogoz se află două valoroase biserici din lemn: biserica „Sf. Arhangheli” construită în 1600 şi pictată de Radu Munteanu şi Nicolae Man (1785) şi Grigore Bodea (1834) şi biserica „Cuvioasa Parascheva” (sec. XVIII), adusă din satul Suciu de Sus în 1883 şi care are un portal decorat cu crestături. Şi în celelalte sate aparţinătoare se află foarte frumoase biserici din lemn în satul Dobricu Lăpuşului biserica Sf. Arhangheli (sec. XVII) şi biserica „Intrarea în Biserică” (1701), pictată în sec. XVIII. în satul Inău biserica „Sf. Arhangheli” (1689), în satul Fântânele biserica „Sf. Maria” (sec. XVIII), în satul Răzoare biserica „Sf. Dumitru” (sec. XVIII), în satul Boiereni biserica „Sf. Arhangheli” (sec. XVIII), în satul Dumbrava biserica „Sf. Arhangheli” (sec. XVIII), în satul Groape biserica „Sf. Arhangheli” (1830), în satul Cufoaia biserica „Sf. Arhangheli” (1850), iar în satul Stoiceni biserica „Sf. Arhangheli” (1860). Ne continuăm drumul şi după 15 km ajungem în satul Cerneşti, renumit pentru splendidele costume populare tradiţionale. Aici se află şi staţiunea climaterică şi de odihnă Izvoarele situat în Munţii Gutâi la altitudinea de 916 m, într-un peisaj montan mirific. După numai 5 km oprim în satul Copalnic pentru a admira o foarte frumoasă şi veche biserică din lemn, „Sf. Arhangheli”, construită în 1735. Încă 28 km parcurşi pe un traseu montan pitoresc şi ajungem în străvechiul oraş minier Cavnic atestat din 1336. Dintre obiectivele celebre ale urbei amintim biserica romano-catolică „Sf. Varvara” construită în 1812, „Stâlpul tătarilor” cu inscripţia „Anno 1717 usque hic fuerent tartaris” (În 1717 până aici au ajuns tătarii”)s şi un paltin secular înalt de 30 m şi cu un diametru al trunchiului de 1,32. După alţi 15 km ajungem la punctul terminus al traseului nostru, oraşul Baia Sprie, atestat din 1329 şi aflat doar la 10 km est de Baia Mare. În acest străvechi oraş minier atenţia ne este atrasă de Lacul Albastru, în formă aproape circulară, formată în 1920 prin prăbuşirea unei mine. Tot aici se află şi Rezervaţia naturală de arbori seculari de tisă şi vestita păstrăvărie Blidar. Baia Sprie este şi un excelent punct de plecare în Munţii vulcanici Gutâi, cu superbe păduri întrerupte cu piscuri semeţe de andezite vulcanice.

Listeaza