Listeaza

TRASEUL II: SATU MARE – SIGHETU-MARMAŢIEI – BORŞA

Traseul II

SATU MARE – NEGREŞTI-OAŞ – SIGHETU-MARMAŢIEI – SĂLIŞTEA DE SUS – BORŞA – VIŞEU DE SUS – SIGHETU-MARMAŢIEI (235  km)

Şi în acest traseu pornim din frumosul municipiu Satu Mare, atestat din sec. XIV. Aici sunt numeroase obiectivele turistice care trebuie vizitate: Catedrala romano-catolică (sec. XVIII – XIX) în stil neoclasic, Biserica cu lanţuri (1793) în stil baroc, biserica greco-catolică „Sf. Nicolae” (1740), Teatrul (sf. sec. XIX), Sinagoga (1889), Casa Vacsai (1798) în stil baroc şi gotic, Casa Vasile Lucaciu (sec. XIX), Palatul Dobossy (sec. XIX), Turnul pompierilor (1903-1904) înalt de 45 m, ruinele cetăţii (sec. XVI) Este şi un important centru cultural cu teatre, muzee, case memoriale. (Punct de legătură cu Traseul I). După 23 km poposim în satul Livada unde putem vizita biserica cu elemente gotice construită în 1457, castelul din 1760, biserica romano-catolică „Descoperirea Sf. Cruci” (1779) şi biserica ucrainiană construită în 1700 „Acoperământul Maicii Domnului”. După 15 km poposim şi în satul Oraşul Nou unde vizităm biserica reformată (sec. XV), având un amvon realizat şi sculptat în 1759 de David Şipoş. După 8 km ne oprim în satul Vama pentru a cumpăra vestite obiecte de ceramică, aici existând un vestit centru de ceramică smălţuită şi decorată cu cornul. Încă 4 km şi ajungem în oraşul Negreşti-Oaş, atestat din 1270, unde putem vizita biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1847) şi o biserică din lemn (sec. XVIII), precum şi Muzeul etnografic în aer liber. Putem gusta apă minerală din izvoare cu ape minerale clorurate, bicarbonatate, carbogazoase, sodice, slab sulfuroase. Din acest punct drumul nostru devine paralel cu graniţa cu Ucraina şi după 32 km ajungem într-un sat vestit: Săpânţa. Aici se află „Cimitirul Vesel”, aşezământ unic în lume, cu monumente funerare reprezentând caricatural (prin sculpturi şi versuri) viaţa defunctului, începută de meşterul Stan Ioan Pătraş. Este şi un centru etnografic de maximum interes (cusături, ţesături, cergi). Mai putem vizita şi Rezervaţia Mlaştina Poiana Brazilor (3 ha). După 18 km ajungem în satul Sarsarău unde putem vedea biserica „Sf. Arhangheli” construită în 1600 şi Casa „Mihaly” construită în sec. XVIII. Ne mai despart doar 5 km şi ajungem în municipiul Sighetu-Marmaţiei (punct de legătură cu Traseul III), atestat din 1329. Aici sunt numeroase obiective pe care trebuie să le vizităm neapărat:  biserica reformată (sec. XIV) în stil neogotic, biserica fostei mănăstiri a piariştilor (1730-1755), biserica ucrainiană (1791), biserica „Adormirea Maicii Domnului” (sec. XIX), clădirea Vicariatului ortodox ucrainian (sec. XIX), fosta şcoală reformată (1802), fosta Primărie (sec. XIX), cazarma (1850-1890), sinagoga (1902), Palatul Cultural (1913), Muzeul arhitecturii maramureşene în aer liber unde anual, în decembrie se desfăşoară Festivalul tradiţiilor populare de iarnă, „Monumentul Sighet” din incinta fostei închisori, loc de supliciu pentru luptătorii anticomunişti şi Parcul „Grădina Morii” cu arbori seculari vechi de peste 200 de ani şi plopi înalţi de 40 m şi cu o grosime de peste 8 m. Părăsim zona de graniţă şi îndreptându-ne spre sud-est oprim după 6 km în satul Vadu Izei (Punct de legătură cu Traseul III) unde admirăm monumentalele porţi maramureşene specifice ornamentate cu motive diverse: al funiei, rozeta, margini crestate (aşa numitele „dinţi de lup“), motivul soarelui, etc. şi biserica din lemn „Cuvioasa Parascheva“ (înc. sec. XVIII) cu picturi interioare de factură populară. După alţi 6 km ajungem în satul Onceşti unde putem vedea o biserică din lemn (1795) cu picturi originare, un turn de piatră din sec. XIV şi porţi monumentale de lemn. Mai parcurgem 6 km şi ajungem în satul Bârsana unde putem admira biserica din lemn construită în 1720, cu o turlă de 57m fiind cea mai înaltă construcţie din lemn din România care are şi o valoroasă colecţie de icoane pe sticlă. Încă 10 km şi ajungem în satul Strâmtura unde se află o veche biserică din lemn datând din 1661. Parcurgem alţi 7 km şi ajungem în satul Rozavlea unde putem vedea biserica din lemn (1717) în stil maramureşean, case vechi din lemn şi porţi monumentale sculptate. Încă 6 km şi ajungem în satul Ieud unde putem vedea cea mai veche biserică din lemn din Maramureş construit în 1364 în stil tradiţional maramureşean adăpostind şi o colecţie valoroasă de icoane pe sticlă. Aici s-a descoperit „Codicele din Ieud”, cea mai veche scriere în limba română. Mai parcurgem 8 km şi ajungem în satul Bogdan Vodă unde putem vizita biserica din lemn (1718) în stil tradiţional maramureşean cu picturi originare şi candelabru sculptat din lemn. Încă 8 km şi ajungem în proaspătul oraş Săliştea de Sus atestat din 1365 unde putem vedea biserica din lemn „Sf. Nicolae”–Din Deal (sec. XVII – XVIII) şi  biserica „Sf. Nicolae”–Din Vale (1722) cu picturi originare şi icoane din sec. XVIII. După 3 km ajungem în satul Săcel unde putem vizita biserica din lemn „Sf. Apostoli” construită în 1728. De aici merită să facem o deviere spre vest de 9 km, spre oraşul Borşa, loc predilect pentru sporturile de iarnă, dar şi cel mai important punct de plecare spre Parcul Naţional Munţii Rodnei ce oferă o privelişte unică prin piscurile semeţe, lacurile glaciare şi cascadele sale, pădurile seculare, plantele şi animalele rare şi ocrotite, nu înainte de a admira în satul Moisei grupul statuar executat de sculptorul Geza Vida în memoria celor ucişi bestial de trupele horthyste în 1944. Ne întoarcem spre nord, pe frumoasa şi spectaculoasa Vale a Vişeului şi la 11 km de Săcel poposim în oraşul Vişeu de Sus, atestat din 1365 unde după ce admirăm cele două biserici ortodoxe şi pe cea romano-catolică (toate construite în sec. XIX) vizităm şi o veche casă tradiţională din lemn, cea a lui Ilie Lazăr, construită în 1826. Vişeu de Sus este şi un loc ideal de pornire pe traseele principale din Munţii Rodnei, Ţibleş şi Maramureş. După numai 6 km ajungem în satul Vişeu de Jos, vestit centru de artă populară (cojocărit, ţesături şi cusături populare), fiind şi punctul terminus al tronsonului feroviar Salva-Vişeu construit în 1948 şi care în Pasul Şetref trece la altitudinea de 817 m. După ce trecem de satul Ruscova şi parcurgem 19 km, ajungem în satul Petrova, renumit centru de prelucrare artistică a lemnului. Ajungem după 18 km în satul tipic maramureşean Rona de Sus, vechi centru de exploatare al sării, unde putem vedea castelul Apafi datând din sec. XV (în satul Coştui), iar pe locul unei ocne părăsite s-a format un lac cu apă sărată, al cărui calităţi terapeutice sunt folosite mai ales pe plan local. şi două splendide rezervaţii forestiere, una de larice şi alta de gorun. Nu parcurgem decât 5 km şi oprim în satul Rona de Jos pentru a admira frumoasa biserică din lemn „Adormirea Maicii Domnului” construită în sec. XVIII. Ajungem pe malul râului Tisa, la graniţa cu Ucraina şi poposim după 3 km în satul Bocicoiu Mare unde pe lângă conacul „Szaploncsay Zoltan” construit în 1848-1849 (în satul Tisa) putem petrece momente de relaxare în staţiunea balneoclimaterică Crăciuneşti, renumită pentru apele minerale sulfuroase, clorurate, sodice şi hipotone recomandate pentru afecţiunile digestive şi hepato-biliare. După numai 7 km revenim în municipiul Sighetu-Marmaţiei, punctul terminus al traseului nostru.

Listeaza