Listeaza

Localităţi de interes turistic din afara traseelor

Localităţi de interes turistic din afara traseelor

Băiuţ. Acces spre sud-est, de pe Traseul I din oraşul Cavnic (22 km). Sat. Putem vedea biserica „Sf. Arhangheli” zidită în 1818 şi cea din lemn „Sf. Apostoli” construită în 1830, precum şi rezervaţia naturală „Peştera cu oase”.

Băiţa de sub Codru. Acces spre sud-vest, de pe Traseul I din oraşul Seini (51 km). Sat. Vestit centru de ceramică nesmălţuită. Aici se fac superbe lăzi de zestre sculptate cu motive tradiţionale maramureşene.

Bixad. Acces spre sud-vest, de pe Traseul II din oraşul Negreşti-Oaş (8 km). Sat. În acest străvechi centru minier putem vizita staţiunea balneoclimaterică sezonieră cu izvoare de ape minerale carbogazoase, bicarbonatate, clorurate, sodice, sulfuroase, calcice, magneziene, Mănăstirea Bixad ctitorită în 1695 cu biserica „Sf. Apostoli” (1711), loc de pelerinaj în datele de 15 august, 29 august, 8 septembrie, 14 septembrie, o biserică din 1881 şi un conac din sec. XVIII în satul Boineşti.

Botiza. Acces spre sud-vest, de pe Traseul II din satul Rozavlea (18 km). Sat. Aici se află una dintre cele mai frumoase biserici maramureşene din lemn, „Sf. Arhangheli”, construită între 1716 – 1720, cu turlă înaltă şi pictată de Ioan Pohod din Dragomireşti în 1825. Posedă o valoroasă colecţie de icoane din sec. XVIII.

Budeşti. Acces spre sud-vest, de pe Traseul II din satul Bârsana (17 km). Sat. Aici se află frumoasa biserică din lemn „Sf. Nicolae” cu înălţimea de 8 m şi lungimea de 18 m, construit în 1643 şi pictată de Alexandru Ponehalschi din Berbeşti în 1762. Posedă o valoroasă colecţie de icoane pe lemn, multe pictate pe ambele feţe (unicat în România).

Călineşti. Acces spre sud-vest, de pe Traseul II din satul Bârsana (8 km). Sat. Şi aici putem admira o frumoasă biserică din lemn, „Naşterea Maicii Domnului” construită la mijl. sec. XVII, cu decor executat din crestături meşteşugite şi cu picturile interioare în stil popular realizate de Alexandru Ponehalschi în 1754.

Călineşti-Oaş. Acces spre est, de pe Traseul II din oraşul Negreşti-Oaş (13 km). Sat. Este un loc propice de agrement pe malul lacului antropic Călineşti ce se întinde pe o suprafaţă de 364 kmp şi unde se poate practica pescuitul şi sporturile nautice.

Cupşeni. Acces spre nord, de pe Traseul I din oraşul Târgu Lăpuş (8 km). Sat. În acest frumos sat maramureşean putem vedea un port popular tradiţional, precum şi numeroase biserici din lemn biserica „Sf. Ilie” (sec. XVIII), biserica „Sf. Arhangheli” (sec XVIII) adusă din satul Peritrea în 1847, în satul Costeni biserica „Sf. Nicolae” (1870) şi biserica „Sf. Apostoli” (1885), în satul Libotin biserica „Sf. Arhangheli” (1671), iar în satul Ungureni biserica „Sf. Arhangheli” (sec. XVIII).

Halmeu. Acces spre nord-vest, de pe Traseul II din satul Livada (19 km). Sat. Punct de trecere al frontierei spre Vynohradiv (Ucraina). În acest frumos sat putem vedea biserica reformată construită în sec. XV, biserica romano-catolică datând din sec. XVIII şi biserica ortodoxă „Naşterea Maicii Domnului” construită în 1831.

Medieşu Aurit. Acces spre sud, de pe Traseul II din satul Livada (9 km). În acest sat putem vedea urmele unei aşezări şi necropole a dacilor liberi datând din sec. III – IV, biserica în stil gotic construită în sec. XV şi ruinele castelului „Lonyai” (1620-1657) în stil renascentist transilvan.

Petea. Acces spre vest, de pe Traseele I şi II din municipiul Satu Mare (11 km). Punct de trecere al frontierei spre Mátésylaka (Ungaria).

Poienile de sub Munte. Acces spre nord-est, de pe Traseul II din oraşul Vişeu de Sus (33 km). Sat. Putem admira biserica ucrainiană din lemn „Schimbarea la Faţă” construită în 1788. Pe arealul satului se află numeroase izvoare de ape minerale denumite de localnici „borcuturi”

Poienile Izei. Acces spre vest, de pe Traseul II din satul Rozavlea (16 km). Sat. Aici putem admira biserica din lemn „Sf. Paraschiva” construită în 1604 şi pictată pe lemn în stil popular în 1794 şi având şi o colecţie de icoane pe lemn.

Repedea. Acces spre nord-est, de pe Traseul II din satul Leordina (20 km). În acest sat relativ izolat putem întâlni numeroase tradiţii şi obiceiuri populare rămase neschimbate de secole.

Săcălăşeni. Acces spre sud, de pe Traseul II din municipiul Baia Mare (16 km). Sat. După ce vizităm Colecţia muzeală Petőfi Sándór şi castelul „Teleki” construit între 1740 – 1780, putem admira şi patru superbe biserici maramureşene din lemn: biserica „Adormirea Maicii Domnului” construită în 1442 şi reconstruită în sec. XVIII, fiind pictată de 1825 în satul Culcea biserica „Sf. Arhangheli” (1720) în satul Coruia biserica „Sf. Ana” (1794), iar în satul Întrerâuri biserica „Sf. Apostoli” (sec. XVIII).

Turţ. Acces spre est, de pe Traseul II din oraşul Negreşti-Oaş (26 km). Sat. Aici se află renumitul centru de producere a rachiurilor din fructe şi al ţuicii tradiţionale de prune denumită „turţ”. În arealul satului izvorăsc numeroase ape minerale feruginoase, sulfatate, alcaline, hipotone recomandate în tratarea afecţiunilor reumatismale. Mai putem vizita biserica „Sf. Arhangheli” construită în 1836.

Ulmeni. Acces spre nord-est, de pe Traseul I din oraşul Seini (50 km). Oraş atestat din 1405. Aici se află Casa memorială a scriitorului Petre Dulfu (1856-1953) autorul a numeroase poveşti, printre care şi „Isprăvile lui Păcală”. Mai putem vizita biserica reformată din sec. XVI construită de Ioan Dragffy, căzut în celebra bătălie de la Mohacs (1526) şi frumoasele biserici din lemn „Sf. Arhangheli” (1720) adusă din oraşul Şomcuta Mare în 1895, în satul Arduzel biserica „Sf. Arhangheli” (1650), iar în satul Someş-Uileac o biserică din lemn (reformată) construită în 1699.

Valea Vinului. Acces spre sud-vest, de pe Traseul I din oraşul Seini (28 km). Sat. În această localitate pitorească putem vizita Casa memorială Aloisio L. Tăutu, biserica „Sf. Arhangheli” construită în 1825 (în Măriuş) şi Mănăstirea Măriuş (ctitorită în 1991) cu biserica „Izvorul Tămăduirii”. Anual are loc tradiţionalul festival de folclor codrenesc.

 

Monumentele din patrimoniul UNESCO ale Maramureşului *

Bârsana. Biserica din lemn „Sf. Nicolae”.

Budeşti. Biserica din lemn „Sf. Nicolae”.

Deseşti. Biserica din lemn „Cuvioasa Parascheva”.

Ieud. Biserica din lemn „Naşteea Maicii Domnului” – Din Deal.

Şişeşti (sat Plopiş). Biserica din lemn „Sf. Arhangheli”.

Poienile Izei. Biserica din lemn „Cuvioasa Parascheva”.

Târgu Lăpuş (sat Rogoz). Biserica din lemn „Sf. Arhangheli”.

Şurdeşti. Biserica din lemn „Sf. Arhangheli”.

* vezi descrierile de pe trasee

Listeaza