Listeaza

Ţinutul minunilor naturale şi antropice

OLTENIA SUBCARPATICA – TRASEE TURISTICE

 

Ţinutul minunilor naturale şi antropice

… deoarece astfel poate fi caracterizată Oltenia subcarpatică ce cuprinde judeţele Vâlcea şi Gorj. Această afirmaţie nu este deloc hazardată. Cutreierând acest ţinut de un farmec aparte poţi să vezi sate frumoase, biserici vechi, mănăstiri ale căror origini se pierd în negura veacurilor, vechi cetăţi şi fortificaţii şi, mai aproape de veacul nostru, superbul Complex Brâncuşi, vizionar şi genial,  creat pentru a înfrunta timpul şi spaţiile. Acesta este ce-au clădit oamenii, vrând parcă să imite magistral măreţia naturii: munţi pleşuvi şi aparent inaccesibili, codrii seculari, chei şi defilee sălbatice străbătute de vijelioase râuri, peşteri întunecoase şi pline de minuni geologice până la fragilele flori multicolore ale căror simboluri se regăsesc în cusăturile populare. Nu trebuie uitate nici tradiţiile păstrate cu sfinţenie din generaţie în generaţie şi nici meşteşugurile tradiţionale care continuă să ne lase muţi de admiraţie faţă de creaţia meşterului anonim care a pus în gâtlejul cocoşului de Horezu acel strigăt multicolor care i-a uimit pe admiratorii frumosului de pe întreg mapamondul. Nu vă rămâne altceva de făcut decât să purcedeţi la drum, pe urmele acestor veritabile minuni pentru desfătarea sufletului şi minţii. Iar nouă nu ne rămâne altceva de făcut decât să vă urăm drum bun!

 

IMPORTANT! În general, drumurile europene şi naţionale sunt bine întreţinute. În ceea ce priveşte drumurile judeţene şi locale, pentru a preîntâmpina surprizele neplăcute este recomandabil să cereţi sfatul localnicilor în legătură cu starea acestor căi de acces.

NOTĂ: Aceste trasee au fost concepute în aşa fel încât să vă ofere posibilitatea de a efectua circuite turistice rutiere.

Listeaza