Listeaza

TRASEUL IV: TÂRGU JIU – PASUL LAINICI

TRASEUL IV

TÂRGU JIU – BUMBEŞTI-JIU – DEFILEUL JIULUI – PASUL LAINICI (43  km)

În acest scurt dar extrem de pitoresc traseu pornim din municipiul Târgu Jiu.  Acest loc este renumit în întreaga lume pentru Ansamblul monumental în aer liber Constantin Brâncuşi: „Masa tăcerii”, „Coloana infinitului”, „Poarta sărutului”, „Masa sufletelor”. Mai putem vizita Catedrala Domnească construită între 1748 – 1764 şi pictată în stil renascentist de Mişu Popp şi Iosif Keber (1854 – 1855), biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” (1746 – 1747), Ansamblul arhitectural Cornea Brăiloiu  (Biserica „Adormira Maicii Domnului” construită între 1694 – 1700 şi Casa Brăiloiu, fortificată datând din 1699 – 1710), Prefectura veche (1875), casa pitarului Măldărescu (1710), casa slugerului Gănescu (sec. XVIII), unde a locuit Constantin Brâncuşi între 1937 – 1938, fântâna „Sâmboteanu”  din sec. XVIII şi ceasul solar polonez datând din 1940. (Punct de legătură cu traseele II şi III). Urcăm pe drumul european care uneşte Oltenia de Transilvania şi după 18 km ajungem în oraşul Bumbeşti-Jiu. Aici se mai văd urmele castrului roman datând din sec. II – III şi biserica din lemn „Sf. Voievozi” construită în 1706 (în localitatea componentă Pleşa). În localitatea componentă Curţişoara se află Muzeul Arhitecturii populare din Gorj, în aer liber, unde sunt expuse 24 monumente de arhitectură populară (cu mobilier specific, ţesături, scoarţe, instalaţii tehnice, anexe gospodăreşti etc.) din care se remarcă superba culă Cornoiu datând din sec. XVIII. Drumul nostru care urmăreşte firul Jiului devine tot mai sălbatic şi spectaculos. După 25 km ajungem în extrem de frumosul Pas Lainici aflat la o altitudine de 513 m unde şoseaua urcă accentuat cu 9 m/km şi unde în 1948 a fost construită o cale ferată ce trece prin 39 de tuneluri. Aici, la poalele Munţilor Vâlcan, se află mănăstirea Lainici cu biserica „Intrarea în Biserică”, ctitorită între 1812-1817, de mari dimensiuni (18 x 8 m) şi având o pictură interioară în stil postbrâncovenesc. Are un valoros muzeu de artă bisericească veche. În apropiere se află Schitul Locuri Rele co o biserică zidită la mijl. sec. XIX. Putem vedea şi stânca „Sfinxul Lainicilor”, monument al naturii. Este un important punct de plecare pe traseele din Munţii Vâlcan. Aici se încheie traseul nostru, drumul european continuându-şi sinuosul parcurs spre Petroşani.

Listeaza