Listeaza

TRASEUL I: NĂDLAC – ARAD - SĂVÂRŞIN

Traseul I

NĂDLAC – ARAD – LIPOVA  - SĂVÂRŞIN (142 km)

Pornim dinspre graniţa de vest, din oraşul care este şi punct de trecere al frontierei spre Ungaria, Nădlac, atestat din 1313. Chiar din acest loc avem ce vedea:  castelul din sec. XV, biserica „Sf. Nicolae” (1822-1829) în stil baroc, pictată în 1896, biserica evanghelică (1821-1822) cu turn înalt de 54 m şi cu o orgă valoroasă adusă în 1912 din Kutna Hora (Cehia). După ce traversăm oraşul Pecica şi după ce parcurgem 46 km ajungem în frumosul oraş de pe Mureş, municipiul reşedinţă de judeţ Arad, atestat din 1028 (Punct de legătură cu Traseul II). În acest frumos şi vechi oraş există numeroase atracţii turistice: cetatea (sec. XVI) cu ansamblul arhitectonic în stil baroc (sec. XVIII), Primăria (mijl. sec. XIX), Teatrul vechi (1816-1817) în stil baroc, Palatul Culturii (înc. sec. XX), Casa barocă (1800), Castelul Nopcsa (înc. sec. XIX) în stil neoclasic, Catedrala ortodoxă (1852-1865), Catedrala romano-catolică (înc. sec. XX) cu o orgă renumită (1.200 de tuburi), biserica din lemn „Sf. Petru şi Pavel” (sec. XVIII) cu valoroase picturi originale şi biserica ortodoxă sârbă (1695-1702). Pentru destindere putem opta pentru Pădurea Ceala sau Insula Mureşului. Părăsim Aradul şi îndreptându-ne spre est şi după 34 km, în satul Păuliş putem vizita parcul dendrologic cu exemplare rare (pin de Himalaya, magnolii, tisă etc.). După 8 km ajungem în oraşul Lipova atestat din 1245. În oraş putem vizita biserica „Adormirea Maicii Domnului” (sec. IV) şi adăugită în sec. XVIII cu picturi din 1500, atractivul şi ineditul Bazar turcesc „Sub dughene” (sec. XVII), turnul medieval (sec. XVI), ruinele cetăţii feudale Şoimoş (sec. XIII – XV), Mănăstirea romano-catolică „Sf. Maria” (sec. XVI), biserica „Buna Vestire” (sec. XVIII) în localitatea componentă Rodna şi Castelul Misici (sec. XIX). Oraşul este şi staţiune balneoclimaterică cu izvoare minerale carbogazoase, feruginoase, bicarbonatate, calcice, sodice, magneziene. După 18 km ajungem în satul Conop unde putem vizita castelul Ştefan Cicio-Pop (sec. XVIII) în stil neoclasic şi cu coloane dorice. După alţi 30 km ajungem în satul Vărădia de Mureş unde putem vizita biserica din lemn „Intrarea în Biserică” construită în 1787 şi pictată în 1813 de celebrii meşteri Simion Silaghi, Nicolae Nandrolea şi Nicolae Maier din Lupşa. După numai 6 km ajungem la capătul traseului nostru, în satul Săvârşin unde putem vizita castelul regal în stil neoclasic construit în sec. XVIII înconjurat de un superb  parc dendrologic.


Listeaza