Listeaza

TRASEUL III: TIMIŞOARA – LUGOJ – CARANSEBEŞ

Traseul III

TIMIŞOARA – LUGOJ – CARANSEBEŞ – POARTA DE FIER A TRANSILVANIEI (166 km)

Traseul nostru porneşte din frumosul oraş Timişoara municipiu reşedinţă de judeţ de pe Bega, inina Revoluţiei anticomuniste din decembrie 1989, atestat din 1138. În acest oraş există numeroase obiective turistice interesante: Castelul Huniazilor (1307-1318), bastionul cetăţii (sec. XV – XVIII), Casa prinţului Eugeniu de Savoia (1717), Primăria veche (mijl. sec. XVIII) în stil baroc, Catedrala romano-catolică (1734-1774) în stil baroc, Palatul Deschau (1735), Palatul episcopal catolic (1743-1752) în stil baroc, Claustrul Mănăstirii franciscane (sec. XVIII), biserica sârbească (mijl. sec. XVIII), Prefectura (1754), biserica Mizericordierilor (1735-1737), bisericile din lemn „Sf. Dumitru” (1774) şi „Sf. Mihail şi Gavril” (sec. XVIII) şi Palatul Dicasterila cu cele 350 de camere ale sale (mijl. sec. XIX), în stil renascentist. Cazinoul Militar (1788). Doritorii de turism nautic au la dispoziţie Canalul Bega. (Punct de legătură cu Traseele I şi IV). După 12 km ajungem în satul Remetea Mare unde se află un frumosul conac „Ambrozi” construit în 1820. Încă 8 km şi ajungem în satul Izvin unde se află o herghelie de cai de rasă (Nonius) şi unde putem petrece momente plăcute călărind. Dacă dorim să degustăm un excelent vin vechi, renumit în toată Europa, după 3 km trebuie să facem un popas în oraşul Recaş atestat din 1359. Parcurgem încă 37 km şi ajungem în municipiul Lugoj atestat din 1334. Aici putem vedea  biserica „Sf. Nicolae” (sec. XV – XVIII), Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” (1759-1766), biserica romano-catolică (1853) cu turn-clopotniţă înalt de 42 m, Birtul Poştei (1726) şi Teatrul Municipal (1835). Cotim spre sud şi după 26 km ajungem în satul Constantin Daicoviciu care şi-a primit denumirea după vestitul arheolog născut aici în 1898. Mai putem vedea conacul „Juhasz” construit în 1896. Ne mai despart 18 km pentru a ajunge în municipiul Caransebeş atestat din 1289 (Punct de legătură cu Traseul VI). În acest fermecător oraş bănăţean putem vedea numeroase monumente istorice şi arhitectonice care merită vizitate: ruinele castrului roman Tibiscum, ruinele cetăţii feudale (sec. XIII), biserica „Sf. Gheorghe” (1444) cu picturi şi iconostas din sec. XIX, biserica „Sf. Ioan Botezătorul” (1781) cu picturi originare, biserica franciscană (1725), sinagoga (1893), Primăria (1903) şi fosta cazarmă a grănicerilor (1799). După ce traversăm oraşul Oţelul Roşu, traseul nostru se încheie în vestita Poartă de Fier a Transilvaniei, o trecătoare deosebit de pitorească aflată la o altitudine de 699 m, un loc istoric care în vechime reprezenta graniţa invizibilă dintre Banat şi Ardeal.

Listeaza